دکتر رضا شعبانی

دکتر رضا شعبانی استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا شعبانی

Dr. Reza Shabani

استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه های باستانی مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خر گرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
2 بازنگری در معماری چهارطاقی های علی آباد شمشیربر و رحمت آباد کرمان بر اساس نویافته های باستان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی اندیشه شهرنگاری در مرآت البلدان اعتمادالسلطنه (1313-1259ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجاربر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
5 پژوهشی در نظام سیاسی ایران در عصر قاجاریه، با تاکید بر دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
6 تحلیلی جامعه شناختی از دوگانگی رفتار سیاسی –فرهنگی حاکمان شیعی تبرستان مطالعه موردی: حسن بن زید و حسن بن علی علوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 1
7 تفاوت های زیست محیطی و ساختار شهری فسطاط و قاهره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 34
8 تناقض گویی ها و اشتباهات تاریخنگاری اولیاءالله آملی در پارادایم محلی-مذهبی(شیعه دوازده امامی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
9 حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 2، شماره: 6
10 رابطه ی دین ودولت در عصر صفویه از منظر مقدس اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
11 سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 37
12 سیری بر شخصیت تاریخی بزرگمهر بختگان و آثار و حکایت های منسوب به وی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 1، شماره: 2
13 مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی: اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه (۹۳۲-۸۱۱ه/۱۵۲۸-۱۴۰۹م) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 6
14 واکاوی زمینه‌ها و عوامل مقبولیت اجتماعیـ سیاسی سادات علوی در تبرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 9، شماره: 17
15 واکاوی نفوذ زنان در حکومت قراختائیان کرمان بر اساس نظریۀ رویکرد سوم قدرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه های باستانی (مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خرگرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
2 فرهنگ ایران باستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت