دکتر جمیل زرگان

دکتر جمیل زرگان دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام حسین

دکتر جمیل زرگان

Dr. Jamil Zargan

دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation ecological niche between Platyceps rhodorachis and P. karelini (Serpentes: Colubridae) in Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 17، شماره: 2
2 Evaluation of the Anti-Cancer Effect of Curcumin on MCF-۷ Cells in ۳D Culture Conditions to Increase the Efficacy of Breast Cancer Treatment (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 9، شماره: 1
3 Evaluation of the anti-cancer effect of Dianthin-۳۰ on MCF-۷ breast cancer cell line in ۳D cell cultures (دریافت مقاله) دوفصلنامه آزمایشگاه پزشکی مدرن دوره: 5، شماره: 1
4 In Vitro Study of the Toxicity Effects of Bacillus anthracis Protective Antigen (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 4، شماره: 4
5 In-vitro Evaluation of the Antibacterial and Cytotoxicity Activity of the PAD۴ Antigen of Bacillus anthracis as a vaccine candidate (دریافت مقاله) دوفصلنامه آزمایشگاه پزشکی مدرن دوره: 5، شماره: 2
6 Iranian Scorpion (Odontobuthus bidentatus) crude venom change the redox potential of MCF-۷ breast cancer cell line and induce apoptosis (دریافت مقاله) دوفصلنامه آزمایشگاه پزشکی مدرن دوره: 4، شماره: 2
7 Phenotypic and geographic variation among populations of the Platyceps rhodorachis-ventromaculatus species complex (Ophidia: Colubridae) in Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 18، شماره: 2
8 بررسی ایمنی زایی کاندید واکسن نوترکیب ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E بر پایه کیتوسان به روش مخاطی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 10
9 بررسی پراکندگی کژدم Mesobuthus eupeus در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 4
10 تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راههای مقابله با آن با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 19
11 سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به عنوان حامل واکسن و دارو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 2
12 مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 5، شماره: 3
13 یادداشتی در مورد تنوعات ریختی جمعیت های تیرمار بیابانی،(FORSKAL, ۱۷۷۵) Psammophis schokari در ایران (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد ضد میکروبی پروتئین خام تولید شده توسط قارچ Aspergillus clavatus بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه
2 Formulation of chitosan nanoparticles containing botulinum neurotoxin E binding domain recombinant as vaccine candidate and evaluation of its immunogenicity after mucosal administration in mice (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 بررسی اثر ضد باکتریایی سم خام عنکبوت بیوه سیاه Latrodectus dahli در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی خواص ضد باکتریایی سم خام دو گونه جانور سمی Hottentotta schach و Hydrophis cyanocinctus (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 بررسی خواص ضد سرطانی سم خام عقرب Hottentottaschach در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 بررسی خواص ضد سرطانی سم خام عنکبوت بیوه سیاه Latrodectus dahli در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 بررسی سمیت سلولی پروتئین نوترکیب ML1-STxB بر روی رده سلولی skbr3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
8 بررسی وضعیت پراکنش همتاف گونه ی مار قیطانی Platyceps rhodorachis (JAN. 1863) با روش حداکثر آنتروپی MAXENT در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
9 بیان و تخلیص پپتید نوترکیب AcAMP و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
10 مطالعه خواص ضد باکتریایی و ضد سرطانی فراکشن های جداشده از توکسین آنتراسیس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
11 مقابله با آلودگی های باکتریایی با تکیه بر پپتیدهای قارچی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین