دکتر محمدتقی دشتی

دکتر محمدتقی دشتی دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران

دکتر محمدتقی دشتی

Dr. Taghi Dashti

دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تعارض منافع در بخش عمومی»: گونه ها و انواع مقابله های حقوقی (تحلیل فقهی – حقوقی ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 16
2 آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 24، شماره: 78
3 اعتبارسنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
4 بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 6، شماره: 11
5 بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
6 تاثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 3
7 حق دینداری و رابطه آن با مردم سالاری دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 1، شماره: 2
8 داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل 139 قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 2
9 دینداری به مثابه حق-مصونیت بررسی و اثبات بُعد حق-مصونیت دینداری با استفاده از نظریات و قواعد اسلام و غرب درچارچوب نظریه هوفلد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 4
10 مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 5، شماره: 9
11 نقش نماز جماعت در جامعه پذیری سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی