دکتر تیمور توکلی هشتجین

دکتر تیمور توکلی هشتجین استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر تیمور توکلی هشتجین

Dr. Taymor Tavakoli Hashjin

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
2 بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
3 بررسی و تعیین تاثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانه برنج قهوه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
4 تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
5 تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
6 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 1
7 طراحی و ساخت سامانه سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازهگیری شاخصهای فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احتراق بیودیزل حاصل از روغن پسماند درموتور شش سیلندر پرکینز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
2 استفاده از طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
3 بررسی اثر رطوبت بر رفتار تنش اسایی دانه برنج قهوه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
4 بررسی نیروی برشی برگ صبر زرد (Aloe Vera) به منظور طراحی ماشین استخراج ژل قابل استفاده در صنایع دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 تهیه برگه گوجه فرنگی توسط خشک کن خورشیدی غیر فعال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
6 روش طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
7 شبیه سازی دمای دانه شلتوک برنج ( رقم بینام ) در طی فرآیند خشک شدن با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 طبقه بندی کیفی انجیرخشک بر اساس پوکی با کاربرد سنجش ظرفیت خازنی (دی الکتریک) و ماشین بردار پشتیبان SVM (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
9 کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
10 مدلسازی همزمان انتقال جرم و گرما در طی خشک کردن ماده مربعی شکل در خلاء (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک