علی فهیمی نژاد

 علی فهیمی نژاد

علی فهیمی نژاد

Ali Fahiminezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The effect of traditional & integration methods of teaching on physical fitness factors of first grade of elementary students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
2 پیش بینی تعالی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از طریق توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
3 تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 2
4 مطالعه عوامل موثر در بهبود ظرفیت سازی سازمان های ورزشی به منظور پاسخ گویی به مسئولیت اجتماعی با کاربرد نظریه سه شاخگی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
5 مقایسه تاثیر فعالیت کوتاه مدت بیشینه بر غلظت برخی الکترولیت های سرم مردان جوان فعال و کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی متغیرهای اثر گذار سامانه اطلاعات مدیریت وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
2 رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی ورزشی استان گلستان از دیدگاه مدیران و کارشناسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 مقایسه تاثیر جذابیت بصری بر روی واکنش مشتریان زن ومرد فروشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران