رسول کشتکار

 رسول کشتکار معاون اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

رسول کشتکار

Rasoul keshtkar

معاون اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.