محمدحسن صیف

 محمدحسن صیف دانشیار

محمدحسن صیف

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون داد مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
2 بسط مدل عوامل موثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ازنظراعضای علمی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
3 مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود در زندگی زنان سرپرست خانوار بر عملکرد تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 ارائه الگوی علی قصد استفاده از تسهیم دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کازرون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارایه مدل علی مولفه های حمایت دانشجویی بر انتقال یادگیری:نقش واسطه ای جریان یادگیری و رضایت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
4 ارایه مدل عوامل تاثیرگذار بر علاقمندی به اقدام پژوهی در بین معلمان شرکت کننده در دوره اقدام پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 ارتباط بین سبک های مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
6 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
7 بررسی اخلاق کاری معلمان ابتدایی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
8 بررسی ارتباط بین مولفه های رهبری تحول گرا با حیات سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
9 بررسی بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان (مطالعه موردی :مدرسه ابتدایی دخترانه نسیم شهر اصفهان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی(مطالعه موردی: شهر علامرودشت در سال تحصیلی 95-1394) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر میزان اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر جهرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
12 بررسی تاثیر رابطه بین فعالیت های فوق برنامه بر عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
13 بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
14 بررسی رابطه باورهای هوشی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزه پیشرفت(مطالعه موردی :دانش آموزان دختر متوسطه دوم در شهرستان ماهشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
15 بررسی رابطه بین سبک های هویت و کمال گرایی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی1395-1394 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
16 بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
17 بررسی رابطه تعهد سازمانی و ابعاد آن با ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
18 بررسی رابطه معرفت شناسی دانشجویان با امیدواری خوش بینی تحصیلی دانشجویان دولتی شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
19 بررسی رابطه ی بهزیستی روانشناختی معلمان شهرستان شادگان با سلامت اجتماعی آنان در سال تحصیلی 95-94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
20 بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی تحصیلی با فریبکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 بررسی رابطه ی بین نیازهای خودتعیین گری با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
22 بررسی رابطه ی سرمایه های روانشناختی وکیفیت زندگی )مطالعه موردی : معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رودبار جنوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
23 بررسی رابطهی بین عدالت آموزشی و رفتار مدنی- تحصیلی با فریبکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
24 بررسی راه های مقابله با استرس با توجه به ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (مطالعه موردی :شهر لامرد در سال تحصیلی 95-1394 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 بررسی عوامل فردی موثر بر قصد استفاده از تسهیم دانش(ارائه الگوی تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
26 بررسی فاکتورهای زیست محیطی و روانشناختی موثر برتمایل به خرید محصولات سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
27 بررسی کیفیت آموزش های الکترونیک ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر شرکت کنندگان در سال 96 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
28 بررسی نقش جذابیت کاری و تعهد سازمانی بر نگرش میل به تغییر در کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتمنطقه ای فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
29 بررسی نقش عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
30 بیگانگی شغلی؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
31 تاب آوری روانشناختی معلمان استثنایی :حلقه ی مفقوده ی پژوهش های تربیت استثنایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
32 تاثیر خانواده بر سر زندگی تحصیلی دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
33 تبیین بیگانگی از کار معلمان زن تربیت بدنی شهر شیراز با تاکید بر نقش متغیرهای سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 تحلیل فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
35 تربیت شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
36 تعیین اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان ناتوان یادگیری پایه ششم شهر دهلران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
37 رابطه ی سبک مدیریت کلاس با سرمایه ی روانشناختی و هوش معنوی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه شهر خرمشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
38 عوامل زیست محیطی و روانشناختی موثر بر تمایل به خرید سبز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 فرسودگی شغلی و گرایش به تغییرکارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
40 فناوری،یادگیری الکترونیک و روش های نوین تدریس در بهبود کیفیت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
41 کاربرد یادگیری از طریق تلفن همراه در اثر بخشی یادگیری دانشجویان پیام نور شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
42 مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و آموزش مجازی بر میزان یادگیری هنرجویان فنی و حرفه ای شهر ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
43 نقش آموزش الکترونیکی و آنلاین بر یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 نقش اینترنت (اینترنت داخلی) در طراحی آموزشی و اثر بخشی انتقال محتوای آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی