دکتر ارسلان فاریابی

دکتر ارسلان فاریابی عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

دکتر ارسلان فاریابی

Dr. Arsalan Faryabi

عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
2 ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
3 بررسی انسداد نسبی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه های پرورش ماهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
4 بررسی تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز هلیل رود جیرفت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
5 تاثیر شستشوی حوضچه های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت پساب و عمل کرد سیستم کنترل مرکزی آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم شونده نتافیم و میکروفلاپر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
7 تعیین مناسب ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی استفاده از استوانه منفرد بجای استوانه های مضاعف در تعیین معادلات نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
2 بررسی تاثیر ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخیر و باد و ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
3 بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
4 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
5 بررسی کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
6 بررسی نقش تغذیه ای پساب پرورش ماهی در مزارع کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
7 تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات کیفی خاک و محیط زیست تحت شرایط آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
8 تاثیر عملیات غذادهی ماهیان بر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
9 سیستم های تلفیقی کشاورزی-شیلات در خدمت سلامت حوزه های آبخیز و پایداری امنیت غذایی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
10 مدیریت کارآمد مزرعه در شرایط آبیاری بارانی با سیستم کلاسیک ثابت آبپاش متحرک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
11 نقش پسماند غذای ماهیان در کیفیت پساب پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی