مسعود مصلایی پور

 مسعود مصلایی پور

مسعود مصلایی پور

Masoud Mosalipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عملیات حرارتی همگن سازی به روش ذوب جزیی بر خواص مکانیکی و ریزساختار چدن های نشکن آس تمپر شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 1
2 بهبود قابلیت تحمل بار در موضع اتصال آلومینیوم 1100 توسط سنتز درجای Al-Cr در حین فرایند FSSW (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 13، شماره: 4
3 تاثیر ویژگی های سلولز مورد استفاده در ساخت الکترود سلولزی E8010-P1 بر خصوصیات ساختاری و مکانیکی فلز جوش حاصل از آن الکترود (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال TLP فولاد زنگ نزن دوپلکس 2200 با لایه واسط Ni بررسی مقاومت به خوردگی حفره ای آن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
2 اتصال دهی سوپر الیاژ IN738LC توسط فرایند فاز مایع نافذ گذرا و مطالعه پارامترهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
3 اتصال دهی فاز مایع نافذ گذرای TLP فولاد دوپلکس 2205 با استفاده از لایه واسط Ni-11%wt.P (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
4 اثر مقادیر مختلف نیکل بر ریزساختار خواص مکانیکی فلزجوش راسب شده از الکترود E7018-G (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
5 ارتباط ترکیب شیمیایی و رفتار سایشی روکش جوشی راسب شده برفولادDIN- 25CrMo4 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
6 ارتباط ترکیب شیمیایی- خواص مکانیکی فلز جوش راسب شده از الکترود E6013 برحسب مقدار عناصر آلیاژی افزوده شده به پوشش الکترود (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
7 ارتباط ریزساختار-پارامترهای جوشکاری در آلیاژ پایه API5L-X70 مورد استفاده در خطوط انتقال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
8 ارتباط ساختار، ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی فلز جوش راسب شده از الکترود E7010-P1 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
9 ارتباط شرایط نگهداری الکترود تردی هیدروژنی کارایی فلز جوش حاصل از الکترودهای قلیایی معمولی E7018 و مقاوم در برابر جذب رطوبت E7018-H4 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
10 ارزیابی اتصال غیر هم جنس آلومینیوم به فولاد اتصال داده شده توسط فرآیند جوشکاری فشاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 ارزیابی تاثیر شدت جریان جوشکاری بر کارایی الکترود E0606 اصلاح شده با نانو ذرات TiO 2 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
12 ارزیابی خصوصیات ریز ساختاری، مکانیکی و الکتروشیمیایی اتصال بهینه ایجاد شده بر Al-5083H321 توسط فرآیند FSW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
13 ارزیابی خصوصیات فلز جوش راسب شده از الکترودهای سلولزی E6010 اصلاح شده با نانو ذرات بر حسب مقدار نانو ذرات 2TiO اضافه شده به پوشش الکترود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
14 ارزیابی خواص مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیت های پیزوالکتریک PZT/AI2O3 تولید شده به روش متالورژی پودر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
15 ارزیابی ساختاری و خواص مکانیکی فلز جوش راسب شده از الکترود E7018 - H4 بر حسب مقادیر مختلف رطوبت جذب شده توسط پوشش الکترود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
16 اندیس گذازی و تعیین الگوی پراش الکترونی توسط پردازش تصویر (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی اثر پارامترهای دما و زمان در فرآیند نیتروژ ندهی پلاسمایی روی مقاومت سایشی فولاد DIN1.5622 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
18 بررسی اثر جایگزینی منگنز با مولیبدن در الکترود E8010 P1 بر خواص مکانیکی وساختاری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
19 بررسی اثرپارامترهای دما و زمان درفرآیندنیتروژن دهی پلاسمایی روی مقاومت سایشی و خوردگی فولادDIN 1.5622 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
20 بررسی اثردرجه حرارت تزریق ذرات تقویت کننده برخواص مکانیکی و ریزساختارنانوکامپوزیت Al 6061-Al2O3 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
21 بررسی تاثیر درصد نیکل بر روی رفتار خوردگی جوش راسب شده از الکترود E8018-G (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
22 بررسی تاثیر دما بر انحلال فاز گاما پرایم بر ریز ساختار سوپر آلیاژ ریختگی GTD-111 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
23 بررسی تغییرات خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش راسب شده از الکترود E6013 بر حسب افزایش Mn (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
24 بررسی جایگزینی منگنز با کاهش نیکل در ترکیب شیمیایی فلز جوش راسب شده از الکترودE7018-G (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
25 بررسی حساسیت به ترکیدگی فلز جوش راسب شده از الکترود سلولزی E8010 - P1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
26 بررسی رفتار خوردگی فلز جوش فولاد زنگ نزن L 316 به روش اکتیو تیگ با استفاده از فلاکس سه جزیی اکسیدسلیسیم- اکسیدتیتانیوم– اکسیدکلسیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
27 بررسی رفتار فلاکس فعال سطح برای جوشکاری فولاد زنگ نزن 316L توسط فرایند تیگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
28 بررسی کارایی فلز جوش حاصل از الکترودهای روتیلی E 6013 تولیدی توسط سازنده های مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
29 بهبود خصوصیات سایشی آلومینیوم توسط کامپوزیت سازی سطحی Al/Mg با استفاده از تکنیک اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
30 بهبود خصوصیات سطحی 1050-AL با استفاده از کامپوزیت سازی سطحی هیبریدیBNh+SiC/AL توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
31 بهبود خواص سایشی فلز جوش حاصل از عملیات جوشکاری GMAW با افزودن پودر کروم و کربن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
32 بهبود مقاومت به سایش فلز جوش حاصل از الکترودER70S درفرایندGMAW (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
33 بهینه سازی شرایط الکترولس در ایجاد رسوب Ni-P-BN(h) روی فولاد CK45 با بکارگیری مدل سازی شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
34 بهینه نمودن نسبت منگنز به مولیبدن در الکترودE8010-P1 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
35 بهینهسازی شرایط الکترولس در ایجاد رسوب Ni-P برسطح ذرات نیترید بور BN(h) (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
36 تاثیر افزایش مولیبدن بر ریزساختار و درنتیجه خواص مکانیکی فلز جوش الکترود E8010-P1 مورد استفاده در جوشکاری خطوط انتقال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
37 تاثیر تکرار جوشکاری تعمیری بر سختی و مقاومت به ضربه ناحیه متاثر از حرارت فولاد A517 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
38 تاثیر دمای اتصال دهی بر اتصال TLP مجموعه ی AISI2205 / BNi - 3 / AISI2205 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
39 تاثیر دمای پخت بر مقاومت به خوردگی و ساختار پوششهای آلومینایی ایجاد شده برروی فولاد کربنی به روش سل ژل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
40 تاثیر دمای زینترینگ بر خواص مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیت های پیزوالکتریک PZT/AI2O3 تولید شده به روش متالورژی پودر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
41 تاثیر سرعت پیشروی ابزار بر ساختار و خواص مکانیکی Al5083-H321 اتصال داده شده به روش FSW (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
42 تاثیر سرعت چرخش و ابعاد شانه و پین ابزار با نسبت بهینه قطر شانه به قطر پین بر ساختار و خواص مکانیکی Al5083-H321 اتصال داده شده به روش FSW (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
43 تاثیر عناصر جزیی در ترکیب شیمیایی الکترود E8010-P1 بر ساختار و خواص مکانیکی جوش ایجاد شده توسط آن الکترود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
44 تاثیر فلاکس سه جزیی SiOz TiO2 Ca0 بر خواص ساختاری فلز جوش فولاد 316L به روش اکتیو تیگ (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
45 تاثیر لایه میانی الکترولس نیکل-فسفر بر چسبندگی و مقاومت به خوردگی پوشش سل ژل آلومینا اعمال شده روی فولاد کربنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
46 تاثیر ناخالصی های غیر فلزی بر استحکام خستگی فولاد 30MnVS6 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
47 تولید نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت از استخوان ماهی و بررسی اثر دمای فرآیند تولید بر خلوص فازی و ترکیب شیمیایی آن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
48 راهکارهای بهینه سازی منابع و هزینه های سازمانی با استفاده از بازرسی برمبنای ریسک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد
49 رفتار خوردگی فلزجوش حاصل از الکترود سلولزی E 8010-P1 بر حسب درصد مولیبدن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
50 روکش کاری فولاد St-37 توسط لایه سطحی غ نی از آلومینیوم با استفاده از فرآیند GTAW (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
51 روکش کاری فولاد ساده کربنی 1006-AISI با استفاده از سوپر آلیاژIN - 738LC (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
52 شبیه سازی تاثیر نوع آلیاژ بر توزیع حرارتی در موضع اتصال جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی (FSW) (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
53 طراحی و تحلیل پوستههای استوانهای و مخروطی استفاده شده در یک خودروی زیرآبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
54 کامپوزیت سازی هیبریدی سطحی BNh+SiC/AL1050 توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
55 مدیریت ریسک ایستگاه تقلیل فشار گاز فهرج یزد با بهره بری از برنامه بازرسی برمبنای ریسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
56 مشخصه یابی نانوکامپوزیت سطحی Al-CNT تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
57 مطالعه تاثیر اندازه ذرات سلولزبر کیفیت و کارایی الکترود سلولزیE8010-P1 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
58 مطالعه تاثیر اندازه ذرات سلولزبر کیفیت و کارایی الکترود سلولزیE8010-P2 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
59 مطالعه تاثیر عملیات حرارتی همگ نسازی از طریق ذوب جزئی بر خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپرشده (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
60 مطالعه تاثیر مد جریان جوشکاری بر رفتار خوردگی ناحیه جوشکاری شده از فولاد زنگ نزن 321 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
61 مطالعه تاثیر منگنز بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش الکترود E8010-P1 مورد استفاده در جوشکاری خطوط انتقال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
62 مطالعه تغییرات ریزساختاری حین اتصال دهی سوپر آلیاژ IN738LC توسط فرایند فاز مایع نافذ گذرا در دمای 1200 ͦC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
63 مطالعه ریزساختاری و رقتار خوردگی ناحیه جوش در چند پاسه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
64 مطالعه و بررسی جوشکاری اصطکاکی نقطه ای ایجاد شده بر صفحات آلومینیمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
65 مقایسه تاثیر فلاکس های اکسیدی برروی عمق نفوذ جوش و همرفت مارانگونی برای فرایندتیگ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
66 ویژگی های ساختاری و مکانیکی فلز جوش حاصل از الکترود E8010-P1 بر حسب نوع سلولز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب