سیدرضا حسین زاده

 سیدرضا حسین زاده دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

سیدرضا حسین زاده

Seyed Reza Hossein Zadeh

دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نظریه ی عدم تغییرات مکانی ریگ زارها با استفاده از سنجش ازدور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
2 بازسازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژیومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
3 بازسازی فراوانی و سطح سیلاب های قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژیومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
4 بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحولات ژیومورفولوژی ناشی ازآن در دشته ای تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
5 پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
6 تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضه رودخانه درونگر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
7 تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
8 تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
9 مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
10 مطالعه سیلاب های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی پدیدهی گرد و غبار بر روی شهر مشهد با پردازش تصاویر MODIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
2 ارزیابی تحولات ژئومورفیک در حوضه های بسته داخلی (مطالعه موردی: دریاچه های طشک و بختگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارزیابی دقت روش های معمول برآورد داده های اقلیمی منطقه مورد مطالعه: دما و بارش در حوضه آبریز کشف رود مشهد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
4 ارزیابی دیدگاه های ارزشی گردشگران ساحلی نسبت به اهمیت آبسنگهای مرجانی جزیره کیش (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
5 ارزیابی میزان نقش عوامل طبیعی و انسانی در خشک شدن دریاچه های طشک و بختگان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
6 بازسازی محیطهای ژیومورفیک دوره کواترنری با استفاده از رسوبات لسی (مطالعه موردی : شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
7 برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی : سیلاب بزرگ سال 1365 دررودخانه قره آغاج استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 بررسی تاثیر فشارهای روانی بر میزان اثر بخشی منابع انسانی در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
9 بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در توسعه اشکال گالیمنطقه مورد مطالعه: حوضه شورلق سرخس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
10 بررسی نهشته های کواترنری و مخاطره محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
11 بررسی ویژگی های هندسی و مورفومتریک زمین لغزش های حوزه آبخیز چهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
12 پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
13 تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 تحلیلی بر پهنه بندی مناطق حساس به زمین لغزش با استفاده از مدل اثر نسبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کارده) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
15 تحلیلی کلی بر ژیومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
16 تعیین آستانه های عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
17 تهیه ی نقشه ی فرسایش آبکندی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل جغرافیایی تصاویر با رویکرد شی ء گرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
18 جایگاه ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
19 رسوبات آب راکد، کلید کشف و بازسازی پالئوسیلابها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
20 ژیومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد تا باجگیران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
21 شناسایی و اولویت بندی مناطق با تنوع زمینی بالا با رویکرد گسترش ژئوتوریسم پایدار ‏(مطالعه موردی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
22 مدیریت مهار سیل و فرسایش رودخانه ای با استفاده از تکنیک های مهندسی با تاکید بر روش بیومهندسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
23 مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژی رودخانه کشف رود ( مطالعه موردی از قوچان تا مشهد ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
24 مکانیابی نقاط منشأ و تجمع جریان مواد با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز تنگراه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
25 نقش پدیده های ژیومورفولوژی در مسایل امنیتی و دفاعی مرزها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
26 نقش تغییر کاربری اراضی حوضه آبریز نکا در رفتارهای هیدرولوژیکی وژئومورفولوژیکی رودخانه نکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها