دکتر سید محمد سید حسینی

دکتر سید محمد سید حسینی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید محمد سید حسینی

Dr. Seyed-Mohammad Seyed-Hosseini

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی مدل مکان یابی-موجودی محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A forward-reverse repairable spare part network considering inventory management (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 4
3 Application of Chaos Theory inHazardous Material Transportation (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
4 ارائه الگوی مدیریت پروژه های نوآوری باز در همکاریهای بازارمحور: مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
5 ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی های مدیران پروژه های نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 4
6 ارائه مدل چندهدفه برای مسئله مکان یابی مسیریابی موجودی در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی برای کالاهای فاسدشدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
7 ارائه یک مساله جدید با عنوان مساله مجاورت مصرف کنندگان و روشی ابتکاری برای حل آن ، به همراه تشریح کاربرد مساله برای رتبه بندی ریسک های پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
8 ارایه یک مدل برای ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو و بررسی نتایج حاصل از به کارگیری آن (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 2
9 ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه ۱۶ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه منابع و سرمایه انسانی دوره: 1، شماره: 2
10 ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه ۱۶ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه منابع و سرمایه انسانی دوره: 1، شماره: 2
11 ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری شش سیستم دستیار راننده جهت کاهش تصادفات و اولویت بندی آنها (مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
12 انتخاب عوام موثر بر سلسله مراتب خروجی های ساخت از شاخص های تعدیل یافته scor (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
13 Developing a Bi-level Objective Model of Risk-Cost Trade-off for Solving Locating-Routing Problem in Transportation of Hazardous Material (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
14 Dynamic Competitive Supply Chain Network Design with Price Dependent Demand and Huff Utility Function (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 2
15 Simultaneous Decentralized Competitive Supply Chain Network Design under Oligopoly Competition (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 2
16 بهینهسازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دومولفهیی با دو نوع خرابی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
17 تاثیر تغییر ساختار و یکپارچه سازی فرآیند طراحی محصولات بر هزینه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
18 توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولیدکننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تأمین (SCM) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
19 توسعه مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل ونقل آزادگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی دوره: 1، شماره: 2
20 حل مساله مکان یابی پایانه های شبکه اتوبوس رانی درون شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 3
21 رویکرد پویایی سیستم برای ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج در صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 4
22 شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: بانک رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
23 شناسایی و رتبه‎بندی عوامل موثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
24 طراحی الگوی چابکی در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در صنایع خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
25 طراحی یک متدولوژی مبتنی بر RFM جهت سنجش وفاداری مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
26 گسترش روش مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS در کلانشهرها (مطالعه موردی: منطقه 3 کلانشهر کرج) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
27 مدل ارزیابی عملکرد پایداری شیوه های مدیریت زنجیره تامین لارج در زنجیره تامین خودروسازی با استفاده از پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
28 مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A fuzzy two- stage Model approach for Project Portfolio Selection and Scheduling (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
2 A new strategic modeling approach for supply chain planning (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 ابعادفلسفی تمایز دانش ضمنی ازانواع دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 اثرسنجی و تحلیل عملکرد بکارگیری سیستم حمل و نقل اتوبوس تندرو (BRT) در شهرهای متوسط،مطالعه موردی :شهر یزد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارائه الگوی ارزیابی فنی و اقتصادی احداث بزرگراه های دوطبقه و مقایسه آن با گزینه تعریض بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه تهران-قزوین در محدوده شهر کرج) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارائه روشی جدید درطراحی هندسی سرعت کاه ها وسرعت گیرها درراستای بهبود وضعیت ایمنی تردد مطالعه موردی درشهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 ارائه مدل شبیه سازی پیش بینی نرخ برخوردهای ترافیکی در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
8 ارائه مدلهایی در زمینه یکپارچه سازی هزینه کل لجستیک در مدیریت زنجیره تأمین (SCM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
9 ارائه یک ساختار جدید برنامه ریزی استراتژیک جهت افزایش بهره وری و کارایی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
10 ارائه یک مدل تخصیص بهینه مکان انبارش با درنظرگرفتن تخصیص پشتیبان و حداکثر سطح پاسخگویی؛مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت مواد غذایی گلستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارایه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
12 ارایه مدلی نوین از MODM درا نتخاب بهینه، به منظور رسیدن به توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارایه یک مدل مسیریابی دوسطحی وسایل نقلیه با ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
14 ارتقای کیفیت محیط زیست کلان شهر تهران با کاهش آلاینده های ترافیکی CO و CO2 از طریق بکارگیری تابلوهای پیام رسان متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 ارزیابی اثرسنجی دوربرگردان به عنوان جایگزین برای گردش به چپ مستقیم مطالعه موردی تقاطع شریعتی - بلوارصبا - پل رومی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 ارزیابی تاثیر عملکرد هوشمندسازی چراغ های راهنمایی بر کاهش میزان انتشار مونوکسید کربن ناشی از ترافیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 ارزیابی تاثیر قیمت گذاری معابر بر تراکم های ترافیکی با استفاده از تقاضای سفر دینامیکی (مطالعه موردی: بزرگراه صدر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 ارزیابی جنبه های اقتصادی انرژی زمین گرمایی درمقایسه با انرژی بادی و سایرانرژی های تجدید پذیرجهت احداث نیروگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
19 ارزیابی راهکارهای افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی فنی حقوقی به کارگیری نرخ تعدیل تجربی (EMR)برای شرکت های ساختمانی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
21 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی،برای تامین سامانه روشنایی راههای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 ارزیابی فنی و اقتصادی تسهیلات عابرین پیاده به کمک شبیه سازی های کامپیوتری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 ارزیابی مدیریت بحران در تخلیه شبکه های حمل و نقل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
24 ارزیابی مقایسه ای و بررسی میزان کارایی شبکه عصبی و مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
25 ارزیابی و امکان سنجی بکارگیری سیستمهای LRT و BRT در شهرساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
26 ارزیابی و بررسی عدد ریسک تصادفات و ارائه مدل آن در جاده های برون شهری (نمونه موردی محور جهرم- لار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
27 ارزیابی و تحلیل خطر مرگ در تصادفات موتورسیکلت با اشیاءکنار جاده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 ارزیابی وضعیت روسازی شبکۀ معابر به دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و مقایسۀ نتایج تحلیلی دو روش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 ارزیابیو امکان سنجیبکارگیری مدBRT در غیرکلان شهرها ( مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
30 ارزیایی اقتصادی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در صنعت نیروگاهی کشور با استفاده ازمدلسازی ارجحیت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
31 اسیب شناسی مدل کسب و کار سازمان میادین میوه و تره بار با استفاده از ابزار فرایند تفکر تئوری محدودیتها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
32 افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل کشور با استفاده از مفهوم سوآپ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
33 امکانسنجی معابر شهری برای مسیر دوچرخه سواری در محیط نرم افزار EMME2 مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
34 اولویت بندی سیاستهای عمده حمل و نقل پایدار بر اساس اثر بخشی در هر یکاز ابعاد سه گانه توسعه پایدار و بر اساس ترکیب سه بعد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
35 اولویت دهی به خودروهای حمل و نقل همگانی، تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
36 Cluster analysis using data mining approach to develop CRM methodology (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 Determining Equipment Criticality Criteria and Resistive Maintenance Assessment Questions (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
38 Equipment criticality index and resistive maintenance index (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 Using Extent Analysis Method for Risk Assessment of Road Network in Hazmat Transportation (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 بررسی اثرات حذف یارانه های سوخت با رویکردی بر مصرف سوخت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 بررسی به کارگیری فناوری های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوای ناشی از ترافیک، در منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
42 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با در نظرگرفتن ظرفیت جذب و تاب آوری زنجیره تامین با تعدیلگری نقش سازگاری مدیریت زنجیره تامین بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
43 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی شناسایی مشکل و نقش تعدیلی ناهمگونی دانش (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی
44 بررسی روش های تعیین نقاط حادثه خیز و اصلاح آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی روشهای مختلف تخصیص منابع درپروژههای دولتی و بیان نقاط ضعف وقوت هریک در قالب یک فرآیند مقایسهایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
46 بررسی سیستم هوشمند ارتباطی کارگران- به- زیرساخت برای افزایش ایمنی نواحی کاری در آزاد راه ها (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
47 بررسی شاخص عملکرد ایمنی الکل در حوادث جاده ای مقایسه جهانی همراه با اعتبار سنجی کیفیت اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
48 بررسی عملکرد مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه معابر برون شهری با بررسی محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
49 بررسی عوامل مشترک آسیب شناسی معابر شهری و ایمنی ترافیک با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی:منطقه چهار تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
50 بررسی مدل طراحی و توسعه محصولات در حوزه مکاترونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
51 بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
52 بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی های کامپیوتری احداث تسهیلات عابرین پیاده به منظور توسعه پایدار شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
53 برنامهریزی فازی مبتنی بر اندازه اعتبار برای ریسک در بهینه سازی سبدسهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
54 بزاریابی عصبی و پاسخ احساسی مشتری: ابزارها و تکنیک ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
55 بکارگیری سیاست قیمت گذاری معابر درون شهری جهت دستیابی به سطح سرویس مطلوب معبر (مطالعه موردی: بزرگراه صدر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
56 بکارگیری یک مدل ترکیبی در پیش بینی عملکرد بانک با استفاده از روش استدلال مبتنی بر مورد و متد رتبه بندی الکتره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
57 تاثیر ارتباطات سازمانی بر هزینه کیفیت – مطالعه موردی نیروگاه آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
58 تاثیر استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل بر انتشارات آلاینده های ترافیکی در محیط زیست کلان شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 تاثیر یک جلسه فعالیت هوازیوامانده ساز بر پاسخ برخی شاخص های سیستم ایمنی در موش های صحرایی نر تمرین کرده و تمرین نکرده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
60 تجزیه و تحلیل حالت و آثار خرابی FMEAبا استفاده از مدلسازی کلامی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
61 تحلیل اقتصادی پل های عابر پیاده بر کاهش مصرف سوخت و آلاینده های هوا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 تحلیل سوانح صورت گرفته درشبکه راه های استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
63 تحلیل فنی و اقتصادی سیستم های ریلی سریع السیرمسافری برون شهری با استفاده ازروش های تصمیم گیری چند معیاره (نمونه موردی مسیر تهران – مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
64 تحلیل مدل دینامیکی استراتژی یکپارچه تولید در کلاس جهانی: بررسی موردی در ایران خودرو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
65 تحلیل و آنالیز استفاده ترکیبی از معیارهای شناسایی نقاط حادثه خیز براساس دستورالعملهای پیارک(P.I.A.R.C) برای رسیدن به بهترین گزینه(مطالعه موردی محور کرج - چالوس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
66 تحلیل و بررسی نقش استفاده از دوچرخه و تاثیر خصوصیات سیستم اشتراک در سفرهای ترکیبی با حمل و نقل همگانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
67 تخمین خسارت و آنالیز جریان درشریانهای ترافیکی پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
68 تدوین مدل بلوغ مدیریت HSE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
69 تعیین استراتژی های مناسب برای زیرساخت های حمل و نقل درون شهری و برون شهری (جاده ای)، در راستای دستیابی به سند چشم انداز توسعه کشور با استفاده از تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
70 تعیین سرانه پارکینگ کاربریهای مختلف شهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
71 توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری (مطالعه موردی پل های بزرگ حوزه استحفاظی استان ایلام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
72 توسعه متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی حمل و نقل ریلی سریعالسیر با روش TOPSIS مطالعه موردی محور تهران مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
73 توسعه متدولوژی پایدار اولویت بندی تکمیل طرحهای در دست احداث شبکه راه آهن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
74 توسعه متدولوژی شناسایی و اولویت بندی دلایل تاخیر در پروژه های ساخت با نگاه ناب. مطالعه موردی (گروه خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
75 توسعه متدولوژی کاهش ضایعات با استفاده از مفهوم تولید ناب در صنایع جانبی خودرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
76 توسعه مدل ارزیابی تاثیر اشتراک گذاری هوشمند خطوط وسایل نقلیه با سطح اشغال بالا درگلوگاه های ترافیکی و روند کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
77 توسعه مدل ارزیابی عملکرد سیستم های ریلی درون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
78 توسعه مدل ارزیابی مدهای حمل و نقل برون شهری براساس شاخصهای رضایتمندی مسافران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
79 توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولید کننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تأمین ( SCM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
80 توسعه مدل حجم ساعت اوج ترافیک به تفکیک نوع معابر شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
81 توسعه مدلی برای اندازه گیری سطح بلوغ فرآیند قیمت گذاری فناوری در سازمانهای مولد دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
82 توسعه و حل یک مدل بهینه سازی دو مرحله ای جهت انتخاب و زمانبندی پر تفلیوی پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
83 توسعه و حل یک مدل بهینه سازی دو مرحله ای جهت انتخاب و زمانبندی پرتفلیویپروژه در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
84 توسعه و حل یک مدل بهینه سازی غیرخطی صفر و یک آرمانی جهت انتخاب پرتفلیوی پروژه ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل پروژه ها (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
85 توسعه یک روش فراابتکاری جهت حل مسائل مکان یابی بهینه پایانه های ترکیبی حمل و نقل باری با درنظرگرفتن ارزش زمانی کالا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
86 تولید مقاومتی تعالی بخش (مطالعه موردی : نفت، گاز وپتروشیمی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
87 چگونگی استاندارد سازی روش شناسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
88 حل مسیله زمان بندی پروژه با فعالیت های چند حالته با دو هدف بیشینه کردن جریان نقدی خالص و کمینه کردن زمان اتمام پروژه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
89 در سیستم حمل و نقل شهری ITS ارزیابی اقتصادی و فنی کاربرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
90 رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری باتوجه به رویکردریسک دربانکهای سرمایه گذاری بااستفاده ازروش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
91 رویکرد بهینه سازی استوار برای مکان یابی تسهیلات در زنجیره ی تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در ظرفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
92 زمانبندی بهینه جرثقیل های اسکله بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 ساخت و پرداخت مدل تفکیک سفر با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
94 سبد بهینه انواع انرژی های پایدار در صنایع استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
95 شاخصهای کلیدی در ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
96 شناسایی میزان عوامل موثر بر مدل کسب و کار با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
97 شناسایی و اولویت بندی روش های بهسازی ساختمان های مصالح بنایی با استفاده از شیوه SAW (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
98 شناسایی و تعیین شاخص های هزینه ای موثر وارائه مدل قیمت گذاری کرایه در ناوگان اتوبوسرانی درونشهری تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
99 طراحی شاخصهای حمل و نقل پایدار در شهرهای صنعتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
100 طراحی مدل تعیین عوارض عبور از اتوبان با در نظر گرفتن سرمایه گذاری اولیه و هزینه های نگهداری و تعمیرات در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی اتوبان تهران پردیس) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
101 طراحی مدل فاصله عبور برای عابرین پیاده در گذر عرضی از معابر چند خطه درون شهری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
102 طراحی مدل مناسب پیش بینی وضعیت روسازی راه با استفاده ازنرم افزار HDM-4 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
103 کاربرد مفهوم مهندسی ارزش در توسعه ى یک محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
104 گزینش و قطعی سازی مقادیر معیارهای اساسی برنامه ریزی بازیابی شریان های جادهای درون شهری پس از زلزله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
105 گسترش متدولوژی مکانیابی پارگینگ های عمومی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 3 کلانشهر کرج) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
106 لزوم بررسی و تحلیل ایجاد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی BRT در کلان شهرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
107 متدولوژی اکتساب دانش ضمنی درفرایند انتقال تکنولوژی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
108 متدولوژی طراحی محصول جدید بر مبنای تعامل مشتری و فروشنده در ساختار پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
109 مدل ارزیابی فنی اقتصادی انتخاب سطح مکانیزاسیون پارکینگ درمناطق شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
110 مدل ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد سیستم های اتوبوستندرو و قطار سبک شهری در کلان شهرهای ایران(مطالعه موردی:تهران) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
111 مدل سازی و حل دقیق مساله ممانعتی دوسطحی با درنظر گرفتن مستحکم سازی تسهیلات و تخصیص چندگانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
112 مدل سیستم داینامیک انتقال تکنولوژی قطار سریع السیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
113 مدل مکانیابی نصب دوربینهای کنترل سرعت در راههای برون شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
114 مدل مکانیابی وارزیابی شهرک های صنعتی باتوجه به پارامتراهی حمل ونقلی مطالعه موردی شهرک های صنعتی شهرستان بابل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 مدلسازی حرکت در دوربرگردان با کمک مدل NaSch (مطالعه موردی دوربرگردان تقاطع استاد معین- دامپزشکی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
116 مدلسازی و شبیه سازی ایمنی عبور عابرین پیاده از عرض خیابان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
117 مسیریابی بهینه تریلرها در ترمینال کانتینری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
118 مشاوره ژنتیک در انجام تستهای غربالگری سلامت جنین همراه با گزارش تحلیلی از نتایج 1960 آمنیوسنتز انجام شده مبتنی بر تست های غربالگری (دریافت مقاله) ششمین سمینار یکروزه ژنتیک پزشکی تشخیصی- تحقیقی
119 مطالعه مدل های مکان یابی با در نظر گرفتن ابعاد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
120 معرفی نرم افزار ره نگار (موبایل مپینگ) جهت شناسایی مقاطع پرسانحه (مطالعه موردی شبکه راه های استان مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
121 معیارهای استاندارد جهانی HSR در ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های ریلی سریع السیر (مطالعه مورد محور تهران - مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
122 مقایسه مدل های عملکرد ایمنی متعلق به میادین شهری درکشورهای جهان و انتخاب بهترین مدل برای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
123 مقایسه هزینه تصادفات رانندگی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی درمناطق روستایی و شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
124 مکان یابی و تخصیص تسهیلات انتقال پسماندهای شهری با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
125 میزان تاثیر پل های عابر پیاده بر آلودگی هوا به وسیله شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
126 میزان تاثیر پل های عابرپیاده بر آلودگی هوا به وسیله شبیه سازی های کامپیوتری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
127 نقد و بررسی دیدگاه ها و عوامل مختلف در مورد مدل پویای تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
128 نقش عامل محیط و جاده در بروز سوانح رانندگی و ضرورت شناخت نقاط پرسانحه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی