سید محمد سید حسینی

 سید محمد سید حسینی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

سید محمد سید حسینی

Seyed-Mohammad Seyed-Hosseini

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب عوام موثر بر سلسله مراتب خروجی های ساخت از شاخص های تعدیل یافته scor (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
2 شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: بانک رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل شبیه سازی پیش بینی نرخ برخوردهای ترافیکی در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
2 ارائه یک مدل تخصیص بهینه مکان انبارش با درنظرگرفتن تخصیص پشتیبان و حداکثر سطح پاسخگویی؛مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت مواد غذایی گلستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارتقای کیفیت محیط زیست کلان شهر تهران با کاهش آلاینده های ترافیکی CO و CO2 از طریق بکارگیری تابلوهای پیام رسان متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی تاثیر عملکرد هوشمندسازی چراغ های راهنمایی بر کاهش میزان انتشار مونوکسید کربن ناشی از ترافیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی،برای تامین سامانه روشنایی راههای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
6 ارزیابی مقایسه ای و بررسی میزان کارایی شبکه عصبی و مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
7 ارزیابی وضعیت روسازی شبکۀ معابر به دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و مقایسۀ نتایج تحلیلی دو روش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیایی اقتصادی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در صنعت نیروگاهی کشور با استفاده ازمدلسازی ارجحیت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
9 اولویت بندی سیاستهای عمده حمل و نقل پایدار بر اساس اثر بخشی در هر یکاز ابعاد سه گانه توسعه پایدار و بر اساس ترکیب سه بعد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 اولویت دهی به خودروهای حمل و نقل همگانی، تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
11 بررسی مدل طراحی و توسعه محصولات در حوزه مکاترونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی های کامپیوتری احداث تسهیلات عابرین پیاده به منظور توسعه پایدار شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
13 تاثیر ارتباطات سازمانی بر هزینه کیفیت – مطالعه موردی نیروگاه آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
14 تاثیر استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل بر انتشارات آلاینده های ترافیکی در محیط زیست کلان شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 تاثیر یک جلسه فعالیت هوازیوامانده ساز بر پاسخ برخی شاخص های سیستم ایمنی در موش های صحرایی نر تمرین کرده و تمرین نکرده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 تحلیل مدل دینامیکی استراتژی یکپارچه تولید در کلاس جهانی: بررسی موردی در ایران خودرو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 تحلیل و بررسی نقش استفاده از دوچرخه و تاثیر خصوصیات سیستم اشتراک در سفرهای ترکیبی با حمل و نقل همگانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
18 تعیین سرانه پارکینگ کاربریهای مختلف شهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
19 توسعه مدل ارزیابی عملکرد سیستم های ریلی درون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 در سیستم حمل و نقل شهری ITS ارزیابی اقتصادی و فنی کاربرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
21 سبد بهینه انواع انرژی های پایدار در صنایع استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
22 طراحی شاخصهای حمل و نقل پایدار در شهرهای صنعتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 کاربرد مفهوم مهندسی ارزش در توسعه ى یک محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
24 گزینش و قطعی سازی مقادیر معیارهای اساسی برنامه ریزی بازیابی شریان های جادهای درون شهری پس از زلزله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 متدولوژی طراحی محصول جدید بر مبنای تعامل مشتری و فروشنده در ساختار پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 مدل ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد سیستم های اتوبوستندرو و قطار سبک شهری در کلان شهرهای ایران(مطالعه موردی:تهران) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
27 مدلسازی حرکت در دوربرگردان با کمک مدل NaSch (مطالعه موردی دوربرگردان تقاطع استاد معین- دامپزشکی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 مدلسازی و شبیه سازی ایمنی عبور عابرین پیاده از عرض خیابان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
29 معیارهای استاندارد جهانی HSR در ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های ریلی سریع السیر (مطالعه مورد محور تهران - مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
30 میزان تاثیر پل های عابر پیاده بر آلودگی هوا به وسیله شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا