دکتر رسول ملک فر

دکتر رسول ملک فر استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رسول ملک فر

Dr. Rasoul Malekfar

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تشخیص آفلاتوکسین (B1) پسته با استفاده از طیف سنجی رامان و رامان تقویت شده سطحی (SERS) روی دو زیرلایه متشکل از نانوذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
2 Common Raman Spectral Markers among Different Tissues for Cancer Detection (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 4
3 Detecting compressive strain by evaluation of Raman spectroscopy of the multiwall Carbon nanotubes/TiO۲ nanocomposites (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 11، شماره: 2
4 The Third Order Nonlinear Optical behavior of Poly Ether Urethane (دریافت مقاله) مجله ی اینترفیس ها، فیلم های نازک و سیستم های کم ابعاد دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه سازی طیف های رامان نانولوله ی کربنی آلاییده به بور (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 2
6 بررسی تلفات انعکاس مواد جاذب فریتی آلائیده شده با نانولوله های کربنی (MWCNT) (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترو مغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 4
7 تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
8 تهیه پوشش نیمه رسانا از نانوورقه های گرافن سنتز شده با لیزر (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 2
9 ساخت و مشخصه یابی نوری نانولوله های TiO۲ جهت استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای ژلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 21، شماره: 1
10 مطالعه تجربی تاثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 2
11 مقاله پژوهشی: بررسی خصوصیات نوری نانوساختارهای الیافی TiO۲/PVP تهیه شده به روش الکتروریسی و اثر آلایش آنها با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 1
12 نانولوله های کربنی آلاینده به عناصر سه ظرفیتی با استفاده از طیف سنجی پس پراکندگی رامان (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلایش نانوکامپوزیت MWCNT- TiO2 با نانوذرات Ag به روش Sol-gel و مشخصه یابی آن با استفاده از طیف سنجی پراکندگی لیزری رامان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
2 ارائه روشی جهت تشخیص سرطان با استفاده ازطیف سنجی رامان مستقل ازنوع سیستم طیف سنجی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 استفاده از طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 استفاده از طیف سنجی رامان به منظور تشخیص خشکی پوست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 امکان سنجی ساخت سلول های خورشیدی حساس شده به رنگینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
6 اندازه گیری برخی پارامترهای فیزیکی، طیف سنجی پراکندگی رامان و پراش اشعه Xبلورهای رشد یافته TGS:Pco بعنوان آشکار سازهای مادون قرمز پیروالکتریک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
7 SYNTHESIS AND OPTICAL CHARACTERIZATION OF CNT/TIO2 COMPOSITE POLYMER NANOFIBERS (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 Synthesis and optimization of silver nanoparticles-antibody Herceptin conjugation for surface-enhanced Raman scattering (SERS ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
9 بررسی آشکار سازی مادون قرمز بلور TGSP در دماهای پایین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
10 بررسی آلایش نانوذرات نقره بر ساختار نانوفیبرهای PVP/TiO2 تهیه شده به روش ریسندگی الکتریکی با استفاده از طیف سنجی Raman (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
11 بررسی اثر پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی (SERS) با استفاده از نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
12 بررسی اثر ضخامت روی خواص ساختاری و نوری لایه های نازک ZnO تهیه شده به روش سل - ژل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
13 بررسی اثر فاصله سیم ملتهب تا زیر لایه سیلیکون در فرآیند تولید فیلم نازیک کربن الماس گونه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد بلور ایران
14 بررسی تجربی میزان فعالیت سطوح زیر لایه های نانویی فلزی در ایجاد طیف های پراکندگی ارتقاء یافته سطحی رامان (SERS) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
15 بررسی خواص اپتیک غیرخطی نانولوله های سیلیکاتی بااستفاده ازآزمایش جاروب -Z (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
16 بررسی خواص اپتیک غیرخطی نانولولههای سیلیکاتی با استفاده از جاروبZ- (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
17 بررسی خواص سطحی نانو ذرات TiO2 تولید شده به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
18 بررسی خواص نانولوله های آلائیده با B سنتز شده به روش تخلیه ی قوس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
19 بررسی ساختار الیاف CNT/PVP به روش الکتروریسندگی با استفاده از طیف سنجی Raman (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
20 بررسی ساختار و خواص دی الکتریک نانو کامپوزیت سرامیکی MWCNT/BaTiO3 جهت کاربردهای جذب امواج الکترومغناطیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
21 بررسی ساختاری محصولات کندوسوز لیزری ورقه گرافیت صنعتی در محیط 1-پروپانول و سنتز گرافن چندلایه از آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
22 بررسی فونونی و پراکندگی رامان برانگیخته سطحی نانو بلور KTPرشد یافته به روش پچینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
23 بررسی و محاسبه برخی خواص فرو الکتریکی بلور TGSP:Co (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
24 به کارگیری آند بر مبنای کامپوزیت نانوسیمهای اکسیدروی/نانوذرات اکسیدتیتانیوم در سلول خورشیدی حساسشده با رنگینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
25 بهینه سازی فوتوآند سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه بر مبنای کامپوزیت نانو سیم های ZnO/ نانو ذرات TiO2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
26 تاثیر آلایش عنصر کادمیم بر ارتعاشات شبکه ایی نانو بلورهای KTP رشد یافته به روش پچینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد بلور ایران
27 تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
28 تعیین ضرایب حقیقی موهومی و پذیرفتاری الکتریکی بلورنانویی TiO2 درفازهای مختلف بااستفاده ازطیف سنجی FTIRدرشرایط متعارف (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
29 تولید دو نوع لایه نازک الماس و کربن الماس گونه بر روی فولاد زنگ نزن 316 و بررسی سختی ویکرز آنها (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
30 تولید مزدوج فاز اپتیکی در فیلم های ژلاتینی آلائیده شده با اسید آبی 3 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
31 تولید نانو لوله های آلایده به عناصر بور و نیتروزن با روش قوس الکتریکی در حضور کاتالیست های Al2O3 و MgO و بررسی خواص آنها با استفاده از طیف سنجی پس پراکندگی رامان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
32 تولید و بررسی اثرات دما بر اندازه بلورها با ابعاد نانویی و میکرونی جهت ساخت میله لیزری Nd:YAG و طیف سنجی پس پراندگی رامان (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
33 تولید و بررسی ساختاری و فونونی نانو بلور های KTiOPO4 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
34 تولید و بررسی نانوبلورهای KTP آلاییده با عناصر Ho و Gd تهیه شده به روش پچینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
35 تهیه نانوالیاف MWCNT-PVP-PANI و بررسی خواص اپتیکی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
36 تهیه و بررسی خواص اپتیکی نانوذرات سولفیدسرب PbS (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
37 تهیه و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوکامپوزیت MWCNTs/ZnO (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
38 تهیه، مطالعه اپتیکی و ساختاری نانو بلورکهای اکسید روی با روش اصلاح شده پچینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
39 جستجوی نشانگرهای طیفی رامان به منظور تمایز نمونه های سالم و سرطانی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 خواص اپتیکی و سا ختاری نانوذراتاکسید روی تهیه شده به روش رسوبدهی در دمای پایین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
41 خواص اپتیکی و ساختاری نانوپودر α- کوردریت تولید شده توسط سنتز احتراقی محلول (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
42 رشد لایه های نازک DLC به روش TCVD و تعیین پارامترهای اپتیکی و دی الکتریکی آنها با استفاده از طیف سنجی بازتابی FT-IR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد بلور ایران
43 رشد و بررسی خواص فرو الکتریکی بلورهای TGS آلائیده شده با فسفات کبالت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
44 روش طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
45 ساخت ترکیب ابررسانای YBCO و بررسی اثر فانو با استفاده از طیف سنجی رامان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
46 ساخت سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگینه ها DSSC (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
47 ساخت لایه نازک DLC به روش CVD بر روی زیر لایه استیل و بررسی آن توسط طیف سنجی رامان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
48 ساخت میله لیزری Nd:YAG با استفاده از ذرات با ابعاد نانویی و مطالعه طیف سنجی پراکندگی رامان آن در دماهای پایین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
49 ساخت میله های لیزری Nd:YAG از ذرات با ابعاد نانوئی و مطالعه ساختار آنها با استفاده از پراش اشعه X و طیف سنجی Raman و عکس برداری SEM (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
50 ساخت نانو ذارت Cuو CuO به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم در فاز مایع (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
51 ساخت نانو ذرات Nd: YAG به روش هم رسوبی و مطالعه ساختار آن با استفاده از پراش اشعه ایکس و طیف سنجی رامان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
52 ساخت نانوبلورکهای فوتوکاتالیستی تایتانیا آلایش یافته با نیتروژن به روش محلولی - ژله ای و مشخصه یابی آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
53 ساخت نانولوله های سیلیکاتی شفاف بااستفاده از قالب نانولوله های کربنی و مشخصه یابی اپتیکی آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
54 ساخت و بررسی خواص اپتیکی ایندیم قلع اکسیدITO (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
55 ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانوذرات فریت نیکل/نانولوله های چند دیواره کربنی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
56 ساخت و بررسی ساختار فوتونی نانو ذرات ZnO با استفاده از طیف سنجی میکرو Raman و FT-IR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
57 ساخت و بررسی لایه نازک نانوبلور KTP توسط روش اسپری کوتینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
58 ساخت و مشخصه یابی شیشه - سرامیک کوردریتی بی شکل به روش پچینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
59 ساخت و مشخصه یابی شیشه - سرامیک نانویی بااستفاده ازطیف سنجی رامان جهت استفاده درکلاهک موشک ها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
60 ساخت و مشخصه یابی شیشه -سرامیک کوردریتی به روش پچینی و بهینه سازی ساختاری آن با استفاده از طیف سنجی پس پراکندگی رامان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
61 ساخت و مشخصه یابی نانوالیاف کامپوزیتی PVP-PANI به روش الکترواسپینینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
62 سنتز میکرو/نانو بلورهای الماس با روش رسوب گذاری بخار شیمیایی سیم داغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد بلور ایران
63 سنتز نانوذرات اکسید روی الاییده شده با الومینیم با روش اصلاح شده پچینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
64 سنتز نانوذرات ایندیم قلع اکسید به روش واکنش فازجامد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
65 سنتز نانوفیبرهای کامپوزیت پلیمری PVA/CNT به روش الکتروریسندگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
66 سنتز نانوکره های توخالی اکسید نیکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
67 سنتز نانولایه های ITO الاییده به نقره و بررسی اثر دما برخواص اپتیکی و الکتریکی آنها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
68 سنتز نانوورقه های گرافن از گرافیت صنعتی به کمک لیزر Nd:YAG در حلال های آلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
69 سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات اکسید روی تهیه شده به روش سل - ژل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
70 سنتز و طیف سنجی نانولوله های کربنی ساخته شده به روش قوس الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
71 سنتزنانوپودرشیشه سرامیک کوردیریت بااستفاده ازبنتونیت وامکان سنجی کاربرد آن دررادوم موشک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
72 طیف‌سنجی رامان به عنوان تکنیکی نوین در بررسی غیرمخرب و سریع خصوصیات کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
73 فیلتر کالمن تطبیقی برای تخمین موقیعت هدف در جستجو گر مادون قرمز تصویری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
74 مشاهده مزدوج فاز اپتیکی در اسید آبی 9 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
75 مشخصه یابی اپتیکی و دیالکتریکی نانوالیاف MWCNT-TiO2 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
76 مطالعه اثر رامان ارتقا یافته سطحی SERS اکسیدالومینیم Al2O3 با استفاده از نانوذرات نقره (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
77 مطالعه تغییرات فازی نانو ساختار های دی اکسید تیتانیوم با طیف سنجی پس پراکندگی رامان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
78 مطالعه ی طیف سنجی رامان تغییرات ساختار مولکولی پوست در تماس با مواد سفیدکننده شیمیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
79 نانو بلورهای اپتیکیKTP:تولید و مشخصه یابی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
80 نانو شیشه– سرامیک های شفاف آلاییده به یون های لانتانیدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387