حسین شریعتمداری

 حسین شریعتمداری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

حسین شریعتمداری

Hossein Shariatmadari

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
2 اثر کاربرد بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن ها بر رشد گیاه ذرت و فراهمی پتاسیم در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 4
3 اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
4 برخی ویژگی های اکوفیزیولوژیک گونه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
5 بررسی پالایش برخی فلزات سنگین خاک توسط ذرت و کلزا در سیستم کشت منفرد و مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
6 بررسی روش های درون یابی برای تعیین پراکنش مکانی کربن آلی و نیتروژن خاک در اراضی منطقه لنجانات استان اصفهان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
7 به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت منابع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نهرین طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
8 تعیین شاخص های بافری و نیاز استاندارد فسفر در چهار ردیف ارضی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از همدماهای جذب سطحی (مطالعه موردی: اصفهان و شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزادسازی پتاسیم از برخی کانیهای میکایی تحت تأثیر چند اسید آلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر بقایای تازه، بیوچار و کمپوست شاخساره درختچه برگ نو بر کمیت های آب قابل استفاده در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر بقایای تازه، بیوچار و کمپوست شاخساره درختچه برگ نو بر مقدار آب قابل استفاده (PAW) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر توزیع غیریکنواخت نمک و عناصر غذایی در محیط کشت هیدروپونیک بر وضعیت تغذیه ای گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
5 اثر توزیع نمک در محیط آبکشت بر کارآیی مصرف آب توسط گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
6 اثر شوری و خشکی بر غلظت آهن و روی در ریشه و شاخسار دو گونه گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثر کشت و کار مداوم یونجه بر برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی
8 اثر موقعیت زمین نما بر رفتار جذب فسفر خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اثر نیتروژن قابل دسترس بر سینتیک معدنی شدن - ایموبیلیزاسیون نیتروژنی در خاک های تیمار شده با بقایای ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 اثرات تجمعی و با قیما نده سرباره و لجن کنورتور بر جذب آهن توسط گیاه سورگوم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب بر فسفر آلی و معدنی قابل دسترس استخراج شده توسط بیکربنات سدیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 ارزیابی تخلیه پتاسیم از خاک های تحت کشت لیموترش در شهرستان داراب (استان فارس) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین فسفر قابل استفاده در گیاه یونجه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
14 استفاده از پوشش نانوکامپوزیت های رس-پلیمر به منظور بهبود قابلیت دسترسی فسفر در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 استفاده از ضایعات کشاورزی در تصفیه تکمیلی فاضلابها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
16 اسیدشویی ضایعات تایرهای فرسوده ماشین راهکاری جهت افزایش قابلیت استفاده از این ضایعات به عنوان بستر کشت در سیستمهای هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
17 امکان تامین پتاسیم مورد نیاز جو توسط کانی مقاوم موسکویت در مقادیر متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 امکان سنجی تولید بستر کشت بدون خاک از بقایای درختان توت و کاج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 امکان سنجی سنتز ترکیبات آهسته رهش نیتروژن با استفاده از نانوکامپوزیت رس پلیمر - (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
20 انباشت پرولین به عنوان یک اسمولیت سازگارکننده در برگ های بابونه آلمانی با افزایش سطح تغذیه ای پتاسیم در محیط شور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
22 بازیافت ضایعات پلیمری جهت تولید محلول غذایی غنی از روی برای گیاه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی اثر کاربرد کودهای آلی غنی شده در تغذیه آهن در ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی بر فسفر محلول، قابل دسترس و شاخص جذب فسفر خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی امکان استفاده از ضایعات صنعتی پلیمری به عنوان منبع تامین روی در گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی امکان پالایش سرب و روی توسط آفتابگردان و کلزا در یک خاک آلوده اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی تاثیر اضافه کردن کود شیمیایی بر رهاسازی فسفر در تعدادی از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی تاثیر سوپر جاذب بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک در شوری های متفاوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
29 بررسی تاثیر نانوکامپوزیت های رس-پلیمر بر رهاسازی آهسته نیتروژن از اوره در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تأثیر قطع و چرا بر تولید بیوماس گونه Eurotia ceratoides (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
31 بررسی تحمل به کمبود آهن در دانهال های به با کاربرد باکتری های ریزوسفری محرک رشد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی شدت بیابان زایی ناشی از شاخص عملکرد محصولات در اراضی کشاورزی جنوب شرقی استان تهران (منطقه مورد مطالعه: جوادآباد دشت ورامین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
33 بررسی میزان تجمع نیترات در قسمت خوراکی برخی از سبزیجات تولید شده در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
34 بررسی وضعیت فسفات، آهن و روی در برخی از سبزی های تولید شده در استان لرستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بهبود وضعیت تغذیه ای تعدادی از درختان فضای سبز شهر اصفهان به روش چالکود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
36 پوششهای نانوکامپوزیتی رس پلیمر جهت رهش کنترل شده فسفر ترکیبات کودی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
37 تاثیر استفاده از رس اصلاح شده بنتونیت در کاهش آبشویی علف کش 2,4-D (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 تاثیر تغذیه پتاسیم بر میزان پرولین و پایداری غشای سلولی بابونه آلمانی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
39 تاثیر تغذیه روی بر خسارت اکسیداتیو ناشی از شوری بر غشاء ریشه گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 تاثیر روش بر شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تاثیر شوری و تغذیه روی بر رشد، رطوبت نسبی برگ و غلظت سدیم و کلر برگ و ریشه رزماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تاثیر کاربرد سرباره ذوب آهن و لجن کنورتور بر عملکرد و غلظت برخی از عناصر موجود در برگ سبز چای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تاثیر کمبود روی و شوری بر مقدار ترشح فیتوسیدروفور سه رقم گندم در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
44 تاثیر کودهای آلی بر فاکتور تحرک عناصر آهن، مس و روی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تاثیرپذیری برخی خصوصیات خاک از دفعات کاربرد کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
46 تأثیر پتاسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گوجهفرنگی در شرایط تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول 6000 در سیستم آبکشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
47 تأثیر تجمعی و باقیمانده کودهای آلی بر پارامترهای سینتیکی جذب فسفر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 تأثیر تجمعی و باقیمانده کودهای آلی بر پارامترهای سینتیکی رهاسازی فسفر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تأثیر تغذیه روی و مس بر پایداری غشای سلولی برگ و ریشه رزماری در یک محیط کشت شور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
50 تأثیر سن مزارع یونجه بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
51 تأثیر مقدار و سالهای کاربرد کود گاوی در یک خاک آهکی بر قابلیت جذب فسفرآلی و معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
52 تأثیر ورمی کمپوست غنی شده با ترکیبات معدنی آهن بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تعیین حد بحرانی فسفر سورگوم علوفه ای در خاک های منطقه بیرجند (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
54 تغییرات سینتیک رهاسازی فسفر در خاک های چهار ردیف اراضی مناطق اصفهان و چهارمحال وبختیاری و تاثیر آن بر جذب فسفر گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
55 حد آستانه تحمل به شوری سه رقم گوجهفرنگی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
56 خاکپوش چوبی، یکی از اجزائ مهم باغبانی ارگانیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 سینتیک رهاسازی پتاسیم از دو کانی میکای تری اکتاهدرال توسط اسید های آلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 سینتیک رهاسازی فسفر در خاک های تیمار شده با کود مرغی در شماری از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
59 شکل های مختلف فسفر معدنی در خاک های منطقه بیرجند (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
60 کاهش محدودیت های شوری خاک با استفاده از سوپر جاذب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 کمپوست کردن بقایای درختان کاج، توت و نارون در شرایط کنترل شده راکتور آزمایشگاهی در مقایسه با روش سنتی جعبه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
62 گیاه‌پالایی خاک آلوده به فلزات سنگین، با استفاده از سیستم کشت منفرد و مخلوط (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
63 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر اصلاح کننده های آلی و معدنی مختلف بر رشد و عملکرد گندم تحت تنش شوری در یک خاک شور- سدیمی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
64 محور مقاله: کشت بدون خاک و کشت گلخانه ای- امکان سنجی استفاده از ورمی کمپوست بقایای درخت کاج و توت به عنوان جایگزین کوکوپیت در کشت های بدون خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 محور مقاله: مدیریت پسماند برای کاهش خطرات زیست محیطی- آنالیز شیمیایی کمپوست تعدادی از پسماندهای سلولزی در مقایسه با پیت خاک پوششی قارچ دکمه ای و استانداردهای موجود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 محور مقاله: مدیریت پسماند برای کاهش خطرات زیست محیطی- تاثیر دما و ترکیب مواد اولیه مختلف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بیوچار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 محور مقاله: مدیریت پسماند برای کاهش خطرات زیست محیطی- جایگزینی خاک پوششی پیت با برخی پسماندهای آلی و تاثیر آن بر برخی صفات مورفولوژیک قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 مطالعه عنصر روی در خاک و گیاه به روش نسبی آشکارساز سوسوزن حفره ای با بلور یدور سدیم (NaI) (TI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
69 مقایسه تاثیر کودهای آلی و کود شیمیایی بر تجمع فسفر در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
71 مقایسه محلوله ای غذایی رایج با محلوله ای بافر شده با کلات در مطالعات تغذیه گیاه و آلودگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
72 مقایسه وضعیت فسفر در اراضی زراعی و غیرزراعی منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
73 نقش محدودیتهای مرفولوژی و فیزیکی خاک در توسعه پایدار فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
74 وضعیت نیترات در قسمت خوراکی برخی سبزیجات عمده در استان لرستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران