دکتر فتانه حاجیلو

دکتر فتانه حاجیلو استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر فتانه حاجیلو

Dr. Fattaneh Hajilou

استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با خودکارآمدی اجتماعی در بین دانش آموزان دوزبانه و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر شاهین دژ در آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 19، شماره: 1
3 بررسی رابطه سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
4 بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نیروی انتظامی در شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
5 رابطه سواد بوم شناختی، سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
6 مطالعه تعیین کننده های جامعه شناختی سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 2
7 مهارت ارتباطی زوجین و رابطه آن با گسست خانواده (مورد مطالعه: متاهلین شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 2
8 نگاره های زندگی ایلات ارسباران در مفروشی به نام ورنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زنان فرصت یا تهدید برای آینده آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
2 بررسی رابطه سبک زندگی مصرفی و سرمایه اقتصادی با برخی سازنده های شاخص ردپای بوم شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
3 تحلیل فازی چالشهای اجتماعی و فرهنگیبازیافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
4 چالش های مدیریت نهاده در تولید ارقام بومی سازگار با تغییرات اقلیمی برپایه دانش بومی زنان روستایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 درس هایی از نظام مدیریت سنتی آب رودخانه چای سویی در منطقه کشکسرای شهرستان مرند در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
6 زبان ، هویت و مدارای اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
7 عوامل اجتماعی مؤثر با کاربرد دانش بومی زنان روستایی در تولید ارقام بومی سازگار با تغییرات اقلیمی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
8 عوامل موثر در ارتقای وضعیت اقتصادی –اجتماعی زنان ممقان از طریق ایجاد معیشت های جایگزین کشاورزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 فروپاشی خانواده: عوامل فردی و مداخله گرهای اجتماعی (مورد مطالعه : شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
10 مجسمه های شهری ، کیفیت بصری و هویت اجتماعی در فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 واکاوی علل زمینه ساز کودک همسری براساس تجربه زیسته زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
12 ورنی عاشقانه ای از ایلات ارسباران (دریافت مقاله) همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان