دکتر پریناز بنیسی

دکتر پریناز بنیسی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران

دکتر پریناز بنیسی

Dr. parenaz banisi

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 50
2 اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله برهوش اخلاقی و ادراک خویشتن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 1
3 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهبود علائم خلقی افسردگی زنان بدسرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 2
4 اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کنترل خشم زنان سرپرست خانوارکمیته امداد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سبک زندگی، مدیریت خشم و شفقت به خود در دانشجویان دانشگاه تهران غرب (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
7 اثربخشی آموزش زوج درمانی و تاثیر آن در پیشگیری از مشکلات زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 2
8 اثربخشی آموزش سایکودراما بر راهبردهای مقابله و نشخوار فکری زوجین درگیر کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 11
9 اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد و نشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
10 اثربخشی آموزش قصه درمانی در درک مفاهیم اخلاقی، اضطراب و افسردگی، هوش هیجانی و خودکارامدی در کودکان پسر و دختر (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 3
11 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زوجین (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 5، شماره: 51
12 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی، تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی زوجین (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 5، شماره: 49
13 اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر مسئولیت پذیری و شادکامی دانشجویان علم و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
14 اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انگیزش پیشرفت و رضایت آموزشی از دانشگاه در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 3
15 اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر سرمایه های روانشناختی، تاب آوری و مهارت های اجتماعی در مادران دارای فرزند بیش فعال (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
16 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک های تفکر دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه ۱۱ آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 2
17 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر هوش گاردنر دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه ۱۱ آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 2
18 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر صمیمیت زناشویی، امیدواری و عملکرد اجتماعی خانواده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 45
19 اثربخشی اموزش طرحواره درمانی بر افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به کووید۱۹ ترخیص شده از مراکز درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 3
20 اثربخشی درمان عقلانی هیجانی بر طلاق عاطفی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 5، شماره: 49
21 اثربخشی درمان هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی، پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی معلمان (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1400، شماره: 14
22 اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری روانی اجتماعی با بیماری،روابط خانوادگی و بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
23 اثربخشی معنادرمانی بر استرس، شفقت به خود و احساس تنهایی دانش آموزان متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 12
24 ارائه مدل مسئولیت پذیری براساس سبک های هویت با نقش میانجی گری خودپنداره در دانشجویان دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 1
25 افسردگی و اضطراب و ارتباط آن با شاخص های امنیت شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر سلامت معنوی وتاب آوری زنان خانه دار بویین ومیاندشت (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
27 بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 1
28 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 2
29 بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان ۸۹-۱۳۸۸ دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی ویژگی های شخصیتی بر اختلالات درونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در کودکان کار در شهر تهران 1399 (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 4
31 پیش بینی اضطراب رقابتی بر اساس سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان ورزشکار شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 1
32 پیش بینی اضطراب کرونا براساس خودبیمارانگاری در دانشجویان واکسینه شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 2
33 پیش بینی اضطراب کرونا براساس ویژگی های شخصیتی و خود بیمارانگاری در افراد واکسینه شده در مرکز واکسیناسیون مجتمع پیامبر اعظم (ص) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 8
34 پیش بینی حافظه سازمانی بر اساس سکوت سازمانی و اخلاق حرفه ای در مدیران مدارس شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 1
35 پیش بینی خودکارآمدی براساس خلاقیت و رشد اجتماعی نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 1
36 پیش بینی راهبردهای مقابله با استرس و بهزیستی روان شناختی با باورهای فراشناختی در زوجین دارای ناسازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
37 پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 5
38 پیش بینی رهبری تحول گرا با یادگیری سازمانی و شهروند سازمانی مدیران مدارس شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 4
39 پیش بینی سخت رویی بر اساس سازگاری فردی اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
40 پیش بینی سرمایه فکری بر اساس هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 57
41 پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی در مدیران مدارس (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 54
42 پیش بینی کیفیت خواب براساس پرخاشگری و اضطراب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 3
43 پیش بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 48
44 پیش بینی مهارت های ارتباطی و راهبردهای فراشناخت با میانجیگری هوش هیجانی در معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 3
45 پیش بینی یادگیری سازمانی بر اساس تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 8، شماره: 3
46 پیش‌بینی سلامت معنوی بر اساس شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
47 پیش‌بینی قلدری سایبری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی در نوجوانان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 47
48 پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، کیفیت روابط زناشویی و رضایت زناشویی زنان متأهل جوان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 39
49 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب و استرس کرونا در دانشجویان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 2
50 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر مولفه های استرس کرونا در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 9، شماره: 2
51 تاثیر قابلیت زیرساخت فناوری اطلاعات بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش میانجی گری دانش بازار و رسمیت فرآیند نوآوری : مورد مطالعه شرکت میهن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 1
52 تدوین الگوی هویت دانش آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
53 رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با توانمند سازی روان شناختی نیروی انسانی در بنگاه های کوچک و متوسط صنعت چوب استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 2
54 رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی در کارکنان هتل (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 4، شماره: 2
55 رابطه سازمان یادگیرنده و رهبری اخلاقی با توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با میانجیگری هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
56 رابطه سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی با میانجیگری سلامت روان در کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
57 رابطه مولفه های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 31
58 رابطه میزان استفاده از اینستاگرام بر بدریخت انگاری بدنی و اختلالات خوردن در دختران نوجوان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم دوره: 1، شماره: 1
59 شناسایی نقش شایستگی های رهبری اشتراکی در مدیریت بحران (مطالعه موردی: بیمارستان فارابی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 38
60 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاق فردی در دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
61 طراحی مدل کیفی توسعه مدارس دولتی یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 27
62 فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
63 مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
64 مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
65 میزان انطباق موسسات آموزش عالی در کشور با مولفه های سازمان یادگیرنده در مدل سنگه (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 2
66 یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی در اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری زنان مطلقه با تجربه خیانت (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
2 آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
3 آموزش فلسفه به کودکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
4 ابعاد و مولفه‌های مدیریت بحران در آموزش و پرورش استان البرز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
5 اثر بخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی بر سبک های دلبستگی زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
6 اثر بخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی بر شادکامی زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
7 اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی کاری زنان شاغل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
8 اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم برکیفیت زندگی زنان شاغل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
9 اثر بخشی آموزش شناختی - رفتاری بر عزت نفس زنان متقاضی جراحی زیبایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
10 اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی زنان متقاضی جراحی زیبایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
11 اثر بخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری نوجوانان خانواده های طلاق با توجه به فرهنگ در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
12 اثر بخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب نوجوانان خانواده های طلاق در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
13 اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر ادراک خویشتن (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
14 اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر کارآمدی شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی (ارتباط موثر) بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره فاتب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
16 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی ارتباط موثر بر سازگاری اجتماعی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره فاتب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 اثر بخشی فناوری واقعیت مجازی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
18 اثر بخشی مداخله بازی درمانی با رویکرد گشتالت درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
19 اثر روانرنجورخویی و کنترل ادراک شدهبر اضطراب اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
20 اثر سبکهای اسنادی بر اضطراب اجتماعی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
21 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر هوش معنوی، نگرانی سلامتی و پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
22 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سخت رویی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
23 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی زنان دارای همسر وابسته به مواد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
24 اثربخشی آموزش رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایتمندی زناشویی مردان متاهل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
25 اثربخشی آموزش سایکودراما بر راهبردهای مقابله زوجین درگیر کرونا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
26 اثربخشی آموزش سایکودراما بر نشخوار فکری زوجین درگیر کرونا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
27 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر تاب آوری، تفکر مثبت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه دار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
28 اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر افسردگی مردان میانسال مجرد منطقه 4 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
29 اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد ونشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران غرب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
30 اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر مسئولیت پذیری و شادکامی دانشجویان علم و صنعت (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
31 اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر رضایت زناشویی و كنترل هیجان زنان متاهل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی
32 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (توانایی برقراری ارتباط موثر و مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی) بر سخت رویی، سازگاری عاطفی و افسردگی پس از زایمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر سبکهای تفکر دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی،منطقه ۱۱ آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی با محوریت سلامت روان
34 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر هوش گاردنر دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه ۱۱ آموزش و پرورش (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
35 اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری کودکان (مطالعه موردی: مراکز پیش دبستانی منطقه 8 شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
36 اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری و هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
37 اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
38 اثربخشی آموزش هوش معنوی بر هوش هیجانی و بهزیستی روانی در خانواده های معتادین (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
39 اثربخشی آموزش هوش معنوی بر هوش هیجانی و بهزیستی روانی در خانواده های معتادین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
40 اثربخشی آموزش هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی، پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
41 اثربخشی آموزش هیجان مدار بر پذیرش اجتماعی، کفایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی زنان درگیر طلاق عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
42 اثربخشی بازی درمانی بر برقراری ارتباط کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
43 اثربخشی بازی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیفاتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
44 اثربخشی بازی درمانی بر رفتار کلیشهای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
45 اثربخشی بازیدرمانی بر رشد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 اثربخشی برگزاری کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر تاب آوری خانم های باردار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
47 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده افراد دارای میگرن های عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
48 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
49 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر راهبردهای مقابله ای افراد دارای میگرن های عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
50 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بی آلایشی و افسردگی در زنان دچار طلاق عاطفی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
51 اثربخشی درمان هیجان مدار بر انعطاف پذیری روانشناختی، سرزندگی و احساس شادکامی در زوجین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
52 اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
53 اثربخشی طرحواره درمانی بر سرمایه روانشناختی زنان خانه دار شهرستان مشهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
54 اثربخشی مداخله مبتنی بر بخشودگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
55 اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقاء بهزیستی مذهبی معنوی و امید به زندگی در سالمندان بازنشسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
56 اثربخشی مهارتهای ارتباطی در حل تعارض زنان مبتلا به دیابت نوع2 شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
57 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تحمل ناکامی و تعهد زناشویی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
58 ارزیابی میزان آمادگی منابع انسانی و فضای فیزیکی بیمارستانها در مدیریت بحران (مورد مطالعه: بیمارستان فارابی اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
59 افزایش رضایت شغلی آموزگاران جهت بالا بردن سطح انگیزش و کارآمدی بررسی علل عوامل و راهکارها (مورد مطالعه: منطقه چهار تهران) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
60 الگوهای بخشش در روان درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
61 الگوهای بخشش در روان درمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
62 اندیشه های تربیتی سهروردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
63 اهداف مدرسه کارآفرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین
64 بررسی نقش رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
65 بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر خشم و اهمال کاری سوء مصرف کنندگان مرد زیر ۲۵ سال ماری جوانا در مقطع زیر شش ماه پاکی بستری در مرکز اقامتی امید شروع دوباره غرب تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
66 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
67 بررسی اثر بخشی فعالیت های بدنی و بازی بر مهارت های رشد شناختی کودکان 6 تا 7 ساله منطقه 10 و 12 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
68 بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر اضطراب مردان میانسال مجرد منطقه 4 شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
69 بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و توجه پایدار کودکان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
70 بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برصمیمیت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
71 بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برصمیمیت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
72 بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد برصمیمیت زناشویی وتنظیم شناختی هیجان در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
73 بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت بر میزان عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
74 بررسی اثربخشی شناخت درمانی رفتاری بر کاهش افسردگی زنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
75 بررسی ارتباط مثبت اندیشی بر ارتباط نوجوانان با والدین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
76 بررسی ارتباط مثبت اندیشی بر شادکامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
77 بررسی تاثیر آموزش شطرنج بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
78 بررسی تاثیر آموزش شطرنج بر هوش اجتماعی دانش آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
79 بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیشگیری از گرایش افراد به مواد مخدر و تداوم بهزیستی روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
80 بررسی تاثیر ابعاد معنویت بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
81 بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان ورزش و جوانان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
82 بررسی تاثیر روحیه گذشت و ایثار پرسنل عملیاتی آتش نشانی تهران بر کاهش تلفات شهروندان در مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان پلاسکو (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
83 بررسی تاثیر سبک مدیریت جهادی بر ترویج فرهنگ ایثارو شهادت در میان کارکنان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
84 بررسی تاثیر کمال گرایی والدین بر تعلل ورزی تحصیلی نوجوانان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
85 بررسی تاثیرآموزش مهارت ارتباط موثر برکنترل هیجان زنان متاهل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
86 بررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با یادگیری الکترونیکی مدرسه (دبستان و پیش دبستان) پیشتازان کامپیوتر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
87 بررسی رابطه ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکناندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
88 بررسی رابطه احساس تنهایی با سلامت روانی و خودکارامدی سالمندان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
89 بررسی رابطه اضطراب کووید-19 بر افسردگی و فرسودگی شغلی و سلامت روان پرستاران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
90 بررسی رابطه بین افسردگی، اضطراب و استرس با قرنطینه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
91 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان هتل های پارسیان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
92 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی باکیفیت زندگی کلری موردمطالعه معلمان مدارس متوسطه شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
93 بررسی رابطه بین معنویت و بهداشت روان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
94 بررسی رابطه تجربیات خشونت آمیز و رویدادهای استرس زای زندگی بر روی علائمافسردگی و پریشانی روانشناختی در بین جوانان )با توجه به نقش میانجی هوشهیجانی( (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
95 بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
96 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو دربین دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
97 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نیو دربین دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
98 بررسی روش معادلات ساختاری برای تاثیر نقش مدیریت بحران و ساختار سازمانی بر فرسودگی شغلی در فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری
99 بررسی سبک های زندگی با اضطراب ناشی از کرونا در زمان همه گیری ویروس کویید 19 در شهر تهران 1399 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
100 بررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
101 بررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
102 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سواد رسانه آنلاین دیجیتال (DOMLA) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
103 پیش بینی ادراک خویشتن و شیوه تفکر بر اساس سخت رویی نوجوانانبزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
104 پیش بینی استرس ادراک شده بر عملکرد شغلی آتش نشانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
105 پیش بینی استرس ادراک شده بر عملکرد شغلی و رضایت از زندگی آتش نشانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
106 پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
107 پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
108 پیش بینی رابطه عملکرد شغلی بر رضایت از زندگی آتش نشانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
109 پیش بینی سازگاری اجتماعی و امید به زندگی از طریق مولفه های مهارت های زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
110 پیش بینی سکوت سازمانی و تعهد اخلاقی با میانجیگری عملکرد شغلی کارکنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز شال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی
111 پیش بینی سلامت روانی والدین کودکان سرطانی از طریق اضطراب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
112 پیش بینی سلامت روانی والدین کودکان سرطانی از طریق افسردگی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
113 پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس مؤلفه های کمالگرایی والدین در دانش آموزان دبیرستان های استعدادهای درخشان (دریافت مقاله) سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)
114 پیش بینی کیفیت زندگی براساس سلامت معنوی و سرمایه روانشناختی در زنان باردار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
115 پیشبینی مؤلفه های مشکلات روانشناختی بر اساس مؤلفه های کمالگرایی والدین در دانش آموزان دبیرستانهای استعدادهای درخشان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
116 تاثیر آموزش بازی با رویکرد شناختی- رفتاری بر بیش فعالی (تکانشی بودن) کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
117 تاثیر آموزش بازی با رویکرد شناختی- رفتاری بر رشد اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
118 تاثیر آموزش خودتنظیمی شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
119 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی زنان مطلقه شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
120 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر عملکرد خانوادگی زنان خانه دار (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
121 تاثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر امیدواری افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
122 تاثیر تلاوت قران کریم بر امید به زندگی و تاب آوری دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد تهران واحد غرب در بهار ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
123 تاثیر توانمندسازی مدیران بر اثربخشی و کارایی مدیران (مورد مطالعاتی: سازمان زیباسازی شهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
124 تاثیر روحیه گذشت و ایثار پرسنل عملیاتی آتش نشانی بر کاهش تلفات شهروندان (بررسی تطبیقی مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران و برج گرنفل لندن) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
125 تاثیر رویکردهای یادگیری و تفکر تاملی بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
126 تاثیر رهبری تحول آفرین، اخلاق حرفه ای و شایستگی کاری بر تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیستن با کیفیت از منظر روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی
127 تاثیر سازمان یادگیرنده و رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با میانجیگری هوش معنوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
128 تاثیر عملکردی تاب آوری در کنترل مدیریت بحران با نقش میانجی استرس شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱
129 تاثیر قصه درمانی بر مشکلات رفتاری و مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلالیادگیری در کودکان دبستانی منطقه هفده تا بیست تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
130 تاثیر متغیرهای ساختاری بر میزان هوش معنوی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
131 تاثیر هوش سازمانی و یادگیری سازمانی بر عملکرد کارکنان ستاد وزارت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
132 تاثیرنیمرخ روانی بر سلامت روان زنان متاهل و مطلقه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
133 تبیین ابعاد مفهومی آمایش آموزش عالی در پرتو آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
134 تحلیل محتوای برنامه معرفت شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های شهروند حرفه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
135 تحلیل محتوای کتاب جمهوریت افلاطون بر اساس مولفه های شهروند حرفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
136 تربیت جنسی در اسلام (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
137 تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
138 تعیین اثر بخشی آموزش خود تنظیمی بر اضطراب مادران کودکان اتیسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
139 تعیین اثر بخشی آموزش خود تنظیمی بر هوش معنوی مادران کودکان اتیسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
140 تعیین اثر بخشی آموزش کنترل خشم برمیزان کمرویی دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری دختر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
141 تعیین اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر باورهای فراشناختی زنان متاهل دارای اختلال افسردگی منطقه 2 تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
142 تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان مردان افسرده مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
143 تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی مردان افسرده مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
144 تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس زنان مطلقه شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
145 تعیین تاثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
146 تعیین رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به شبکه های مجازی دختران متوسطه اول پایه نهم منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
147 جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
148 جایگاه کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
149 رابطه بین خودانگیختگی، هوش هیجانی ، سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی دوره متوسطه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
150 رابطه بین سبک های اسنادی و راهبردهای مقابله با استرس با تاب آوری در دانشجویان شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
151 رابطه بین عزت نفس جنسی با رضایت زناشویی در زنان ورزشکار رشته یوگا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
152 رابطه پرخاشگری با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهرا ن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
153 رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
154 رابطه کمال گرایی والدین با مشکلات روانشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استدادهای درخشان شهرستان کرج (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
155 رابطه نابرابری جنسیتی و رضایت زناشویی با رضایت جنسی زنان متاهل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
156 رویکرد خرد آموزی راهبردی موثردر توسعه یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
157 سازمان و مدیریت آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
158 سبک زندگی و روابط خانوادگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
159 سنجش رابطه بین ارتباطات سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بحران شغلی (مورد مطالعه: بحران شغلی کارکنان فوریت های پزشکی کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
160 شناسایی عوامل موثر در استقرار مدارس متوسطه هوشمند آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 91-92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
161 شناسایی میزان توجه کتاب فارسی ششم ابتایی به مولفه های مهارتهای زندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
162 علل افسردگی و راه های درمان، تاکیدی بر درمان شناخت رفتاری- شناختی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
163 فرصت های رسانه های الکترونیکی در رابطه با یادگیری ،آموزش،تحصیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش و پرورش؛ ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها
164 فرصت های رسانه های الکترونیکی در رابطه با یادگیری،آموزش،تحصیل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
165 مدیریت خلاق در جوامع رو به توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
166 مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
167 مروری بر جایگاه تفکر فلسفی کودکان در آموزش و پرورش ارزش ها در دوره پیش دبستان و دبستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - کیفیت روابط در خانواده ایرانی
168 مروری بر مفهوم شادکامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
169 مروری بر مفهوم مثبت اندیشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
170 مقاسه احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی در زنان بی سرپرست و عادی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
171 مقایسه آموزش هوشمند و سنتی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
172 مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش سنتی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان البرز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
173 مقایسه اثربخشی رفتار درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر صمیمیت زناشویی و سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
174 مقایسه خلاقیت و مولفه های آن (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) در مدارس میزان و سایرمدارس غیر دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
175 مقایسه سبک های فرزندپروری در زنان بی سرپرست و عادی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
176 مقایسه عملکرد خانواده و بهزیستی روانشناختی در مادران تک فرزند با مادران چند فرزند شاغل در مراکز بهزیستی تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
177 مقایسه کمک طلبی تحصیلی و مولفههای آن(اجتناب از کمک طلبی و پذیرش کمک طلبی) در دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه میزان و دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
178 مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و غیرشاغل سنین 25تا50 سال شهرستان نجف آباد اصفهان در سال 1394 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
179 نظام آموزشی اسلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
180 نظریه و دیدگاههای برنامه درسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
181 نقش آموزش فلسفه به کودک در یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
182 نقش تعدیل کننده جنسیت در ارتباط با رویکردهای یادگیری،راهبردهای مطالعه، راهبردهای فراشناختی و تفکر تاملی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
183 نقش تعدیل کننده جنسیت در ارتباط با رویکردهای یادگیری،راهبردهای مطالعه، راهبردهای فراشناختیو تفکر تأملی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
184 نقش حافظه در یادگیری و تفکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
185 نقش روانشناسی یادگیری در تفکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
186 نقش طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان در وابستگی آنها به نیکوتین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
187 نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و شیوه های مقابله با استرس در وابستگی به نیکوتین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
188 نقش فرهنگ ایثار در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت
189 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
190 نقش مهارت های ارتباطی سازمانی بر سلامت روان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
191 هوش معنوی و هوش هیجانی راهکاری برای درمان اعتیاد و بازگشت بهزیستی روانی به خانواده های معتادین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران