دکتر ناصر عسگری

دکتر ناصر عسگری

دکتر ناصر عسگری

Dr. Naser Asgari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 7
2 ارائه الگوی فرهنگ تحول گرا در نیروهای مسلح ج.ا.ا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 3، شماره: 9
3 ارائه مدل شایستگی مورد نیاز حسابرسان برای پیاده سازی حسابرسی عملکرد(عملکرد مدیران) در دستگاههای اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 73
4 ارتقای عملکرد نوآورانه و فروش از طریق مدیریت دانش مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 3
5 ارتقای هویت یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 8، شماره: 28
6 ارزشیابی اثربخشی آموزش راهبردها و فنون مبتکرانه حل مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی و رتبه بندی رابطه سامانه های بانکداری الکترونیکی و ظرفیت جذب منابع مالی بانک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 2
8 الگوی شایستگی های حرفه ای مدرسان نظامی مراکز آموزش نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 65
9 الگوی شایستگی های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 9
10 Developing Structural Dimensions in accordance with Knowledge Management Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
11 Introducing a Model of Human-Social Infrastructure Enabling Knowledge Management Practices (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
12 Introducing a model of influencing factors of customer's trust and satisfaction in E-commerce area (Case study: Group discount sites in Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
13 Studying the Intervening Role of Social Capital in the Effect on Corporate Social Media on Quality of Knowledge and Innovational Performance (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
14 The Effect of Psychological Empowerment on Enhancing the Potential of Knowledge Creation in the Organizations (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
15 The Role of Organizational Culture in Facilitating Knowledge Management Practices (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
16 بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
17 پیشایندهای زمینه ای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 68
18 تبیین و اولویت بندی نقش های دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی از طریق خط مشی های عمومی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 49
19 تحلیل چالش های پروژه های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 3
20 تحلیل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده انتقال یادگیری در یک سازمان دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 2
21 ریسک سقوط قیمت سهام و عوامل اثرگذار بر آن در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 2، شماره: 2
22 سرمایه اجتماعی و نقش آن در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
23 شناسایی پیشایندهای پیش کنشگری مدیران و توسعه آن در یک سازمان عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 4
24 شناسایی شکاف های دانشی در پروژه های تجدید ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های پالایش نفت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 58
25 شناسایی عوامل موثر بر اجتناب از رفتارهای ضد بهره وری در سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 22، شماره: 88
26 شناسایی عوامل موثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 66
27 شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت یابی سازمانی در راستای ارتقای توان رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 69
28 شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای بهزیستی و شادکامی دانشجویان نظامی: رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 14، شماره: 3
29 شناسایی و رتبه بندی چالش های منابع انسانی به منظور ارتقای بهره وری دورکاری در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
30 شناسایی و رتبهبندی موانع فردی و سازمانی تعادل کار و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1395، شماره: 37
31 طراحی الگوی سکوت سازمانی مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
32 طراحی الگوی شایستگی های حماسی افسری بر مبنای آموزه های تربیتی شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 23، شماره: 2
33 طراحی الگوی شایسته گزینی و توسعه شایستگی های مدیران فروش در صنعت پخش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
34 طراحی الگوی مدیریت پارادوکس های بیرونی منابع انسانی (مطالعه موردی: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
35 طراحی الگوی مدیریت پارادوکس های درونی منابع انسانی (موردمطالعه: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
36 طراحی الگوی مدیریت پارادوکس های درونی منابع انسانی (موردمطالعه: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۴.۴.۷ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
37 فراتحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازمان‌های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 10
38 فراترکیب اقدام ها و ره آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
39 کشف لایه های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره وری منابع انسانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
40 گونه شناسی فرهنگ ریسک پذیری مطلوب نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 2
41 مدل برند اخلاقی جهت جذب و نگهداشت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 4
42 مدل سازی روابط هوش هیجانی فروشنده با وفاداری مشتری از راه میانجی گرهای عملکرد فروشنده و رفتار هم آفرینی ارزش مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
43 مدل یابی مدیریت سکوت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 34
44 مدلسازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تاثیر رفتارهای فرصتطلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر) (دریافت مقاله) دانشنامه تحول دیجیتال دوره: 1، شماره: 1
45 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی توسعه فرهنگ خطرپذیری سازمان های دفاعی بر اساس بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
46 مقاله پژوهشی:شناسایی و ارزیابی چالش‌های سامانه خرید در زنجیره تأمین یک سازمان دفاعی: تحریم، اختلالات و الزامات خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
47 نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه ی سرمایه های انسانی سازمان (مطالعه ی موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 17
48 نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: موسسه اعتباری توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 25
49 نقش توانمندسازی روان‎شناختی در ارتقای عملکرد فروش فروشندگان شرکتهای پخش (مطالعه موردی: شرکت به پخش) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 3
50 نقش سرمایه های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
51 نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 1
52 نقش میانجی تفاخر سازمانی در تاثیر برند کارفرمایی بر عملکرد فروش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
53 نقش میانجی خلاقیت، نوآوری و سلامت روانی در تاثیر هوش معنوی بر عملکرد فردی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 ارایه الگوی شایستگی های مدیران فروش خرده فروشی در صنعت پخش مواد غذایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
3 ارزیابی و اولویت بندی شایستگی های رفتاری در عملکرد کارکنان دارای جهت گیری کارآفرینی در موسسه مدیریت پروژه آریانا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
4 اعتبارسنجی الگوی بهیابی و بهسازی فرهنگ ریسک پذیری با رویکرد اقتضائات سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
5 الگوی شایستگی های افسری تراز انقلاب اسلامی برای پیشبرد گام دوم (تحلیل بیانات فرماندهی معظم کل قوا در نیروهای مسلح) (دریافت مقاله) همایش «گام دوم انقلاب پیشران‎ها، چالش‎ها و الزامات تحقق در نیروی هوایی ارتش»
6 الگوی ماهوی و پیشایندی فرهنگ ریسک پذیری فرماندهان سطح راهبردی آجا: رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس بیانات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
7 Effect of Mindfulness on work Personal Empowerment with work engagement as a Mediator (Case Study: District ۴ of the Municipality of Tehran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 بررسی و تبیین ارتباطات یکپارچه بازاریابی، ارتقاء برند و تمایلات رفتاری مشتریان درشعب بانک کشاورزی شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
9 تاثیر اخلاق کاری برکارآفرینی سازمانی درموسسه اعتباری توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
10 تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارتقاء برند با تبین نقش میانجی تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
11 تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان در جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
12 تاثیر شاخص های ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارتقاء برند (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
13 چالش های فناورانه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان سنجش آموزش کشور (مورد مطالعه: آزمون سراسری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
14 چالش های فناورانه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان سنجش آموزش کشور (مورد مطالعه:آزمون سراسری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
15 خط مشی گذاری در اقتصاد های دانش محور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
16 رابطه دلبستگی شغلی، انگیزش شغلی کارکنان با بهره وری مدیران در شعب بانک صادرات شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 راهبردها و الزامات آموزشی کارکنان دانشی در راستای توسعه سامانه فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
18 طراحی و تبیین الگوی فرهنگ تحول آینده گرایانه در نیروهای مسلح ج.ا.ا: رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد به بیانات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
19 متا - مدیریت سازمان های مجازی: رویکردی نو در رهبری و انتخاب افراد شایسته برای سازمان های مجازی با تاکید بر نقش IT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 مدل سازی نقش تسهیل گر فناوری های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی فناوری محور در اجرای مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان