سید خلیل باستان

 سید خلیل باستان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

سید خلیل باستان

Seyed Khalil Bastan

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.