دکتر مهین پناهی

دکتر مهین پناهی استاد دانشگاه الزهراء(س)

دکتر مهین پناهی

Dr. Mahin Panahi

استاد دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «آموزه نیت در متون تعلیمی عرفانی» (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 44
2 A Mythological Criticism of Manaqib al-Arefi Based on the Theory of Mircea Eliade (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 92
3 الجار ثم الدار (و بررسی ماخذ و آموزه های اخلاقی و عرفانی آن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 7
4 اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 2
5 بازتاب فرامتن تاریخی در سوگ سروده های دفاع مقدس (از ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۳ هـ. ش) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 2
6 بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
7 بررسی تطبیقی نظرگاه­های هجویری و غزالی در باب «رویت»(بر اساس دو متن کشف­ المحجوب و سوانح­ العشاق) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 37
8 بررسی دایره های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی و مقایسه شیوه آموزش تفکر نزد فرید الدین عطار و متیو لیپمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 2، شماره: 3
10 تحلیل «فرایند تفرد» در تمهیدات (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 61
11 تحلیل زیبانگری بیدل دهلوی (با رویکرد روانشناختی) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 3
12 تحلیل کارکرد اسطوره ای معدن الدرر شمس الدین محمد مرشدی، براساس نظریه جوزف کمپبل (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 63
13 سیمای جانباز در غزل دفاع مقدس (تحلیل و بررسی شخصیت پردازی جانباز در غزل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 1
14 شعر انتقادی دفاع مقدس (۱۳۶۴-۱۳۶۷) و نقش فرامتن تاریخی بر شکل گیری آن∗ (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 12
15 فراست در متون عرفانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 9، شماره: 35
16 کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
17 مضامین قلندرانه در غزلیات عطار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21
18 معرفی الهی نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 12، شماره: 23
19 مقایسه عرفان شیعی بانوی عارف ام سلمه بیگم نیریزی با قطب الدین نیریزی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 43
20 نقد اسطوره ای تذکره های عرفانی مناقب العارفین، معدن الدرر، فردوس المرشدیه و صفوه الصفا براساس نظریه جرج فریزر (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 2
21 نمادپردازی بهشت و ملکوت در رسالات فارسی سهروردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 17، شماره: 34
22 نمونه هایی از لطیفه های نبوی در متون ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انواع مکاشفه، حالات و مصادیق عملی کشف و شهود عارفان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 بررسی سبک شناسانه لایه موسیقایی غزلیات خلیل االله خلیلی (شاعر معاصر افغانستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 بررسی سبک شناسانه ی تمهیدات عین القضات همدانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
4 بررسی سیمای زن در کتاب شازده حمام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 تاملی بر اخلاقیات در کتاب شازده حمام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
6 تحلیل آماری فراگیری مهارتهای دستور زبان فارسی در سنین مهد کودک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
7 تحول نماد زن مار از اسطوره تا عرفان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
8 سیمای جانباز در غزل دفاع مقدس (تحلیل و بررسی شخصیت پردازی جانباز در غزل (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
9 نماد و کهن الگو در رمان «طریق بسمل شدن» اثر محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری