خدابخش اسداللهی

 خدابخش اسداللهی

خدابخش اسداللهی

Khodabakhsh Asadolahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه توحیدی سنایی در مقایسه با ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 24
2 اندیشه های عرفانی عین القضات در باب ابلیس (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 14
3 اندیشه های قرآنی در آثار سنایی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی استعاره مفهومی زندگی در اشعار فروغ فرخزاد برپایه زبان شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی تاثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی چند حکایت از گلستان بر اساس نظریه زمانی ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 12
7 بررسی خوف و رجا از دیدگاه عرفانی امام محمد غزالی و جلال الدین مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 30
8 بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار صباحی بیدگلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 16
9 پدیده شب در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
10 پیش بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 29
11 تحلیل نفثه المصدور از منظر نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 22، شماره: 45
12 جایگاه استعاره شیر در موله بندی مفاهیم عرفانی مولوی (بررسی نمونه های موجود در غزل های دیوان کبیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 86
13 سبک شناسی طنز حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 6، شماره: 9
14 سیری در مضامین عرفانی اشعار صایب (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرکاییسم واژگانی و نحوی در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
2 اوضاع معیشتی در گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
3 بررسی احوالی مسنداله حدیقه ی سنایی (باب اول) (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
4 بررسی جملات شرطی در گلستان سعدی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
5 بررسی ساختاری روایت عقل سرخ و مونس العشاق سهروردی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 بررسی عامیانگی و شکوه واژگان در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
7 بررسی عقیده ی شباهت سیمرغ و عنقا در زبان فارسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
8 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر استعاره (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
9 بررسی فراهنجاری معنایی در اشعار فاضل نظری با تاکید بر تشخیص (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
10 بررسی کاربرد تمثیلی گاو در مونس العشاق سهروردی از رهگذر اسطوره، حماسه، عرفان و تمثیل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
11 بررسی مباحث اجتماعی در آثار جلال آل احمد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
12 بررسی محتوای مرثیه در شعر معاصر فارسی با تاکید بر سوگ سروده ها درباره فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
13 بررسی معناشناسی فعل دیدن در دیوان شهریار (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
14 تاملی بر مهمترین جلوههای پایداری در کتاب من زنده ام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
15 تحلیل معنایی فعل بردن در نفثهالمصدور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی بین المللی فرهنگ،زبان و ادبیات
16 تحلیل معنایی واژه ی دیدن در دیوان حافظ و تطبیق آن با دیوان شهریار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
17 تحلیل نمادو نمادپردازی در ادبیات داستانی کودک دفاع مقدس (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
18 تلمیحات در رساله فی حقیقه العشق سهروردی و تاثیر آن بر منظومه مونس العشاق عربشاه یزدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
19 چهره یهود در شاهنامه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
20 رویکرد سعدی به آیین درویشی در گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
21 عناصر تشبیه در فصل ششم مونس العشاق سهروردی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
22 فعل ناقص در دیوان حافظ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
23 کارکردها و اوصاف قناعت در دیوان صائب تبریزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران