میثم کشیری

 میثم کشیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

میثم کشیری

Meysam Keshiri

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمان و اهلش بین ترازی بر کارآیی لیزرهای نقطه کوانتومی خود سامانی InGaAs/GaAs (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
2 اثر مدهای نقص برای قطبش TE در کریستال های فوتونیک یک بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
3 بر هم کنش امواج سالیتونی در فیبر نوری با پاشندگی مدیریت شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
4 بررسی اثر زمان واهلش بین ترازی بر احتمال اشغال الکترون لایه ویتینگ، تراز پایه و تراز برانگیخته در لیزرهای نقطه کوانتومی خودسامانی InGaAs/GaAs (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
5 بررسی اثر زمان واهلش بین ترازی بر احتمال اشغال الکترون لایه ویتینگ، تراز پایه و تراز برانگیخته در لیزرهای نقطه کوانتومی خودسامانی InGaAs/GaAs (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
6 بررسی اثر زمان واهلش، پوشش نقاط کوانتومی و طول کاواک بر بیشینه توان خروجی در لیزرهای نقطه کوانتومی خودسامانی InGaAs/GaAs (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
7 بررسی دینامیکی لیزر دهی دو حالته در لیزر های نقطه کوانتومی خود سامانی InGaAs/GaAs (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
8 تاثیر غلظت و اثر تبدیل رو به بالا در بهینه سازی تقویت کننده های فیبر نوری آلاییده به یون اربیوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
9 تحلیل عددی تقویت کننده نوری مبتنی بر تشدید گر حلقوی میکروتار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
10 تحلیل نقص در کریستالهای فوتونیکی یک بعدی و استفاده در کریستالهای مایع (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
11 تعیین بهینه مکان و تنظیمات SSVR در سیستم های میکروشبکه با هدف بهبود کارایی و کاهش تلفات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
12 تعیین ضریب جذ ب در لایه فعال سلول خورشیدی به روش ماتریسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
13 شبیه سازی نشر امواج در یک کوپلر چند مدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
14 کنترل پهنای پالس سالیتونی در فیبرنوری با پاشندگی مدیریت شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
15 مدل سازی انتسار نور فیبرهای لیزری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
16 مدل سازی انتقال توان در یک تزویج کننده چند مدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
17 مدل سازی مشخصه های عملکرد لیزرهای نقطه کوآنتومی خود سامانی InAs/InP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک