غلامرضا شریفی

 غلامرضا شریفی هیأت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

غلامرضا شریفی

Gholamreza Sharifi

هیأت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرینات ترکیبی و مکمل منیزیم بر استقامت و خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر رقابت بوکس بر سطوح S-۱۰۰B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 1
3 اثر هشت هفته تمرین تناوبی همراه با نانوذره هسته انگور بر بیان ژنی Baxو Bcl۲ بافت قلب موش صحرائی مدل سکته قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 3
4 Comparative Study of the Effect of Aerobic and Resistance Exercise on Static and Dynamic Balance in Elderly Males (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 1، شماره: 1
5 Comparing the Effect of Resistance, Aerobic, and ConcurrentExercise Program on the Level of Resistin and High ReactiveProtein C of Overweight and Obese Women (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 4، شماره: 1
6 Effect of Supplemental Ascorbic Acid on the Aerobic Capacity in Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 2، شماره: 4
7 Effects of Pectin Supplementation and 14 Weeks of Endurance Training on the Serum Atrial Natriuretic Peptide Levels and Lipid Profile of Obese Pregnant Mice (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 1
8 Eight Weeks of Swimming Training and CBD Oil Consumption Downregulates the Expression of MAPK and PPARα Genes in the Heart Tissue of Myocardial Infarction Rats (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 3
9 تأثیر برد و باخت بر نیمرخ کیفیت خلق و خو و غلظت کورتیزول بزاق هندبالیست های زن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
10 مقایسه اثر یک دوره تمرینات مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر سطح سرمی ایریزین و پروتئین واکنش گر C در زنان چاق (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 2
11 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل جینسینگ تحت شرایط تعلیق اندام حرکتی تحتانی بر هورمون رشد و مقاومت به انسولین در موش نر سوری (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر یک دوره تمرین یوگا بر سطح سروتونین پلاسما زنان افسرده دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 بررسی اثر پرایمینگ بذر شنبلیله تحت تنش شوری و خشی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر سطوح البومین،بیلی روبین و vo2peak در بیماران مبتلا به سیروز کبدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
4 تاثیر مصرف پکتین و چهارده هفته تمرین استقامتی بر سطوح ANP سرمی و پروفایل لیپیدی در موش های باردارچاق (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
5 تاثیر مصرف مکمل زینکو تمرینات کاراته بر اینترلوکین -6 ورزشکاران نخبه مرد کاراته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 تاثیر مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی برسطح آلبومین موشهای کوچک آزمایشگاهی ماده (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
7 تاثیرمصرف مکمل کافیین بر سطح IL-6 بازیکنان جوان بسکتبال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
8 تأثیر یک دوره تمرین طناب زدن بر سطوح هموگلوبین، آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین دختران دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
9 رابطه سبک اسنادی و سرسختی با انگیزه پیشرفت در ورزشکاران انفرادی و گروهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 مقایسه تاثیر مصرف ده هفته روغن زیتون و ورزش شنا بر TNF-α سرم و شدت بیماری در مبتلایان به پارکینسون (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
11 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مصرف مکمل کلرلا ولگاریس برسطح CRP و TNFα زنان چاق (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
12 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد فاکتور رشد شبه انسولین1 در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
13 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد GH در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
14 مقایسه چهار سیستم تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون رشد(GH )در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی