فرزاد بزرگی

 فرزاد بزرگی گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

فرزاد بزرگی

Farzad Bozorgi

گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Diagnostic value of clinical examinations in confirming fracture of elbow bones (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 7، شماره: 1
2 Epidemiology of Injuries Caused By Motor Accidents in Patients Referred To Emergency Department of A Trauma Center Hospital in North of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 8، شماره: 1
3 Incidence and Risk Factors of Workplace Violence against Pre Hospital Staffs in Mazandaran; North of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 7، شماره: 4
4 Management of Cardiac Arrest in a Patient with End Stage Renal Disease: a Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 7، شماره: 3
5 Mechanisms of Traumatic Injuries in Multiple Trauma Patients (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 7، شماره: 2
6 خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95 -94 (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی جهت آشکار سازی تخلیه های صرعی با استفاده ازبعد فرکتالی سیگنال صرعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
2 Epidemiological survey, clinical findings, CT scan Results, Complications and Outcomes in Patients with Traumatic Brain Injuries referred to Imam Hospital of Sari in the year 2017 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران