میثم طباطبایی

 میثم طباطبایی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

میثم طباطبایی

Meisam Tabatabaei

موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی حساسیت روش Real-time PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتریهای پروبیوتیکی در جیره غذایی بر پاسخهای ایمنی و جمعیت برخی باکتریهای روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
2 اثر باکتریهای پروبیوتیکی در جیره غذایی بر عملکردجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
3 اثرات سیلوکردن پوست انار با سطوح مختلف پلیاتیلن گلیکول بر ترکیبات شیمایی، محتوای تاننی و خصوصیات تخمیری آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
4 Climate Change Impact Assessment on Environment and Marine Fisheries Resources, Using by Ecological Indicators (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
5 Comparative study of atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM) for characterizing pore size and pore size distribution of microfiltration polymeric membranes (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Direct contact membrane distillation for desalination: Membrane characteristics approach (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
7 Evaluation of Diesel Engine Performance and Emission Using Blends of Diesel-Biodiesel-Polymer (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
8 Improving Diesel Fuel Quality with an additive of Biodiesel-Plastic (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 Introducing Neowestiellopsis gen. nov, a new genus of true branched cyanobacteria with the description of Neowestiellopsis persica nov. and Neowestiellopsis bilateralis nov., isolated from paddy field of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
10 Novel Modeling Techniques for Monitoring Biodiesel Production Processes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 Separation of ethanol-water mixtures using sweeping gas membrane distillation: Experimental approach (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
12 بررسی اثربخشی استفاده از سوخت بیودیزل در کاهش آلودگی هوا برای اتوبوس های شهری مطالعه موردی در اتوبوسرانی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 بررسی کیفیت روغن موجود در پوسته تازه ی پسته ی ارقام تجاری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی متاژنومیکسی فلورباکتریایی دخیل در فرآیند کمپوستینگ ضایعات شهری مبتنی بر توالی هار ریبوزومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی و تحلیل توانایی سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی و تشخیص کیفیت بیودیزل تولیدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
16 برسی حساسیت روش RT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل پرندگان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 تأثیر سطوح مختلف شوری بر تجمع کاتیون های داخل سلولی در جلبک سبزDunaliella sp. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
18 تصفیه زیستی پساب بیودیزل حاصل از روغن های پسماند خوراکی با استفاده از باکتری های جداشده از خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
19 تولید بیودیزل از روغن گیاهی بازیافتی از خاک رنگبر مصرفی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
20 تولید بیودیزل در راکتور مخزنی بچ با همزن هلیسی شبه ریبون با استفاده از روغن سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
21 جداسازی وهمسانه سازی ژن الکل دهیدروژناز از باکتری Zymomonas mobili در باکتری E.coli (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 ردیابی و پایش اثرات ناشی از تغییر اقلیم بر ذخایر ماهیان دریایی براساس شاخص های اکولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
23 شناسایی میکروارگانیسم های دخیل در فرآیند کمپوستینگ و ارزیابی کیفی آنها از لحاظ تولیدآنزیم های موثر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 طراحی و ساخت بیوسنسور نقاط کوانتومی بر اساس سیستم FRET جهت تشخیص عامل بیماری جاروک لیموترش Candidatus Phytoplasma aurantifolia (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
25 طراحی و ساخت نوعی راکتور مخزنی همزن دار بچ نوین برای تولید بیودیزل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
26 فیلوژنی کاربردی شاخه گیاهان بر اساس توالی اسید آمینه آنزیم استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز و معرفی نواحی چهارگانه عملگرای آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 مهندسی ژنتیک باکتریE.Coli به منظور تولید بیواتانول (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 نگاهی کلی به روشهای مختلف پیشتیمار (Pretreatment) مواد لیگنوسلولزی در روند تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست