دکتر عبدالعلی عبدی پور

دکتر عبدالعلی عبدی پور استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر عبدالعلی عبدی پور

Dr. Abdolali Abdipour

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Joint Antenna Selection and Adaptive Modulation in MIMO Systems in the Presence of CSI Imperfection (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 3
2 Optimization and Fully Distributed Analysis of Single Pole Single Throw Traveling Wave Switchesat Millimeter Wave Frequency Band (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
3 Numerical Investigation of the Bias Voltages Effects on the Performance of Plasmonic HEMTs (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک فرم بندی جدید برای روش Circuit Envelope و اعمال آن در طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده توان حالت جامد باند Ka (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
2 استخراج عناصرمدل سیگنال کوچک ترانزیستور MESFET به کمک نتایج اندازه گیری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
3 اندازهگیری ثابت دیالکتریک روغن ترانسفورماتور توسط امواج مایکروویو (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
4 Characterization of Direct Conversion Transceivers Using Even Harmonic Mixers in Ka-Band for LMDS Applications (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Design and Analysis of a Millimeter Wave LNA Using Pospieszalsky Noise Model on CMOS Technology (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 Design and Analysis of Traveling Wave Multiplier (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 DEVELOPING AN ENGINEERING STANDARDIZED TRAINING PACKAGE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
8 Effective Capacity of Fixed-Gain AF Relays with Relay Selection (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 FDLTD method for the Physical Simulation of Microwave FET Transistor (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 Fully Distributed Analysis of an Improved Single Pole Single Throw Traveling Wave Switches (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 High Power Division Ratio Dividers for Millimeter- Wave Applications (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 Investigation of Signal and Noise Performance of an Optical Receiver Including a P-I-N Photodiode and Distributed Amplifier Using a CADOriented Method (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
13 Nonlinear Analysis of Negative non-Foster Capacitance in the Time Domain, Based on Dynamic FET Model (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
14 بررسی تاثیر پارامترهای ترانزیستورMESFET بر روی عناصر مدار معادل بر پایه تحلیل فیزیکی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 بررسی مسئله سازگاری الکترومغناطیسی مدارات مجتمع فعال موج میلیمتری در رژیم غیر خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
16 به کارگیری شبکه عصبی در مدلسازی غیرخطی ترانزیستور HEMT (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تحلیل شبه گسترده ی مبدل پارامتری پایین بر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
18 طراحی و شبیه سازی تقسیم کننده های توان فیلترینگ تک بانده و دوبانده با استفاده از رزوناتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
19 مدلسازی، طراحی و آنالیز سیگنال و نویز اسیلاتور کم نویزآزاد در باندKa (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق