دکتر کوروش روستا

دکتر کوروش روستا دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دکتر کوروش روستا

Dr. Koroush Rousta

دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک کشاورزان نسبت به پیامدهای خشکسالی با رویکرد پدیدارشناسی مطالعه موردی (استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر مخاطره های طبیعی، بر پذیرش بیمه گندم در میان کشاورزان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 7، شماره: 25
3 بررسی روش ها و تکنیک های ترویجی تاثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت بهره برداران، درباره مدیریت پایدار منابع طبیعی ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی ) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 4
4 بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک (مطالعه موردی گندمکاران خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
5 تبیین ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر روستایی با رویکرد تئوری بنیانی (مورد مطالعه: روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
6 تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
7 تحلیل اکتشافی عوامل انگیزه های کششی و رانشی کارآفرینان صنایع دستی روستایی خراسان جنوبی با رویکرد پدیدار شناسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
8 عوامل تاثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهیافت مدرس همزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
9 مولفه های توسعه رفتارهای کارآفرینانه تعاونی های کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نظریه بنیانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 2
10 واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی ) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با مبانی مدل های پایه برنامه ریزی ترویجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 آشنایی با مدل تکامل یافته برنامه ریزی ترویج کشاورزی دانشگاه آرکانزاس (مدل طراحی برنامه آموزشی ترویجی جامع) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی نقش تعاونی های تولید روستایی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 بررسی ابعاد اجتماعی تله فقر و محرومیت در جوامع روستایی منطقه سیستان (مطالعه موردی روستاییان شهرستان نیمروز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
5 بررسی ابعاد اقتصادی تله فقر و محرومیت در جوامع روستایی منطقه سیستان ( مطالعه موردی روستاییان شهرستان نیمروز ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی راهکارهای و الگوهای ترویج و توسعه تعاونیهای آموزشگاهی در سطح شهرستانهای استان خراسان جنوبی از دیدگاه مدیران مدارس (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 بررسی رضایت شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی درسیستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 بررسی سازه های موثربراثربخشی رهیافت مدرسه درمزرعه کشاورزپیرامون توانمندسازی تولیدکنندگان خیارگلخانه ای درزمینه مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 بررسی شیوه های مناسب ترویجی درجهت پایداری منابع طبیعی مطالعه موردی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید گوجه فرنگی در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
11 بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی به روش تحلیل تشخیصی (روستای سراب نیلوفر،شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در مرغداری های گوشتی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
13 بررسی نقش دانش بومی در مقابله با خشکی و خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی نقش عوامل فردی بر روحیه کار آفرینی زنان روستایی ( مطالعه موردی شهرستان زابل) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 بررسی نقش فناوری های نوین در بازاریابی محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
16 بررسی نقش مدیریت انگیزش در بهره وری نیروی انسانی شاغل در مرغداری های گوشتی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
17 بررسی نقش نظام بهره برداری تعاونی تولید در پایدار سازی اقتصاد روستایی (مورد مطالعه روستاهای استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
18 بررسی و پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی ایستگاه شهرکرد با استفاده از سری‌های زمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
19 پایدار سازی اقتصاد روستایی از طریق افزایش فرصت های شغلی غیر کشاورزی و کارآفرینی روستایی(مورد مطالعه روستاهای استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
20 پذیرش فعالیت های تلفیقی کشاورزی و پرورش ماهی دراستان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
21 تحلیل و اولویت بندی منابع ریسک و استراتژی های مدیریت ریسک تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
22 تعیین الگوی کشت بهینهی محصولات زراعی شهرستان قاین استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
23 تلفیق دانش بومی و دانش نوین؛ گامی در جهت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
24 سازه های موثر بر ارزشیابی عوامل زمینه ای طرح تسریع انتقال یافته ها در شهرستان دماوند از منظر بهره برداران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
25 سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
26 سنجش نگرش اعضاء تعاونی های تولید روستایی نسبت به پایداری سیستم اقتصادی روستا(مورد مطالعه شرکت های تعاونی تولیدخراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
27 سنجش و دسته بندی مشکلات موثر بر روند تولید ذرت کاران استان سیستان و بلوچستان و ارائه راهکارهای ترویجی مناسب جهت بهبود آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
28 شناسایی و تعیین شاخص های سنجش پایداری گاوداری های شیری سنتی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
29 طرح تسریع انتقال یافته ها رویکردی درنظام ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 کاربرد الگوی کریک پاتریک در ارزشیابی آموزش های ترویجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 کاربرد مدل های برنامه ریزی عقلائی و منطقی در ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 کارکنان دانشی و نقش آنها در عملکرد تجاری سازی تحقیقات کشاورزی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
33 مدرسه مزرعه کشاورز راهبردی مناسب جهت توسعه کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
34 مدیریت زراعی بهینه در بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 مطالعه تطبیقی توسعه و کارآفرینی روستایی ایران با کشورهای آمریکا و چین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
36 نقش عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
37 واکاوی سازه های تاثیر گذار بر انگیزش شغلی مددکاران ترویجی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی