دکتر جلیل مظلوم

دکتر جلیل مظلوم دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر جلیل مظلوم

Dr. Jalil Mazloum

دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک الگوریتم پیشنهادی به منظور تشخیص تداخل در رادار روزنه مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 9، شماره: 1
2 استفاده از دستگاه های پایشگر هولتر در طب بحران به منظور کاهش اتلاف وقت (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 4
3 افزایش ظرفیت درج و مقاومت در مخفی نگاری تصاویر با استفاده از نگاشت و کاهش بیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 2
4 Design and Simulation of an Infinite Impulse Response Filter with Memristor (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 12، شماره: 3
5 Hybrid Coupler Design: enhancing signal isolation for portable radar and wireless (دریافت مقاله) فصلنامه ادوات مخابراتی دوره: 10، شماره: 4
6 بررسی اثر ضخامت لایه تجمع بار در یک مدولاتور جذبی مبتنی بر ماده با خواص ضریب گذردهی نزدیک صفر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 1
7 بررسی کاربردهای نظامی فناوری کلان داده و نقش آن در مدیریت صحنه نبرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 11، شماره: 33
8 بهبود تشخیص ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای بر اساس آستانه گذاری تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 2
9 بهبود روش های شکل دهی پرتو تصویر برداری مایکروویو راداری برای آشکارسازی زود هنگام تومورهای مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در سامانه های دفاع الکترونیکی دوره: 1، شماره: 1
10 بهبود مدار آشکارساز فاز- فرکانس مبتنی بر لچ پالس برای افزایش ناحیه تشخیص و فرکانس کاری مدار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
11 بهینه سازی طبقهبندی اهداف زمینی رادار SAR با ترکیب شبکه کانولوشنی و الگوریتم ژنتیک جهت استفاده در سامانه های فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 6، شماره: 3
12 پرداخت کوانتومی با استفاده از امضای کور مضاعف (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 12، شماره: 1
13 پیش بینی اثر پارامترهای جوش قوس الکتریکی بر هندسه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 7، شماره: 2
14 تحلیل و شبیه سازی فیلترهای وفقی به منظور کاهش تداخل در رادار روزنه مصنوعی و ارائه یک الگوریتم بهبود یافته ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 3
15 تشخیص نفوذ در شبکه های رایانه ای با استفاده از انتخاب ویژگی ترکیبی موثر مبتنی بر روش اشتراک گیری اطلاعات متقابل، آزمون F تحلیل واریانس و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 13، شماره: 2
16 جمع آوری داده در اینترنت اشیاء با استفاده از پهپاد مبتنی بر الگوریتم چند هدفه تکاملی با استفاده از فرآیند گوسین بر پایه مدل سازی معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی دوره: 1، شماره: 2
17 چیدمان گیرنده ها در مکان یابی چند منبعه، در حضور نویز وابسته به فاصله (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 7، شماره: 1
18 حذف نویز سیگنال الکتروکاردیوگرام در دستگاههای هولترمانیتورینگ مورد استفاده در طب بحران با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 4، شماره: 12
19 سیمولاسیون بدن توسط امواج رادیویی در وضعیت های مختلف به روش FDTD (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 4
20 شبکه عصبی عمیق ترکیبی بهینه ادغام شده با انتخاب ویژگی برای سامانه تشخیص نفوذ در حملات سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 10، شماره: 4
21 شبیه سازی بدن در وضعیت های مختلف توسط امواج رادیویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 3، شماره: 4
22 طبقه بندی سکته مغزی بر اساس روش یادگیری عمیق در سامانه تصویربرداری ریزموجی از مغز (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 15، شماره: 57
23 طراحی بخش جلویی گیرنده پهن باند کم توان با استفاده از فیلترهای فعال و غیرفعال چندمسیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 1
24 طراحی بهینه رمزنگار تکرارکننده های رادیویی میدان نبرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 10، شماره: 29
25 طراحی تقویت کننده کم نویز تفاضلی بدون سلف با افزایش دهنده فعال و غیرفعال برای رادیوشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 1
26 طراحی و ساخت یک سامانه ذخیره و نظارت بر موقعیت جغرافیایی به منظور استفاده در پهپادها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 2، شماره: 5
27 طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز جدید با دو سلف فعال برای رادیوشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 12، شماره: 1
28 طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز کم مصرف برای کاربردهای رادیوشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 2
29 طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس در لینک داده هواپیمای جنگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 18، شماره: 1
30 مسیریابی بهینه پهپاد مبتنی بر الگوریتم چندین هدفه تکاملی بردار مرجع هدایت شده (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 23، شماره: 1
31 مسیریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در بازی جنگ زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بازی جنگ دوره: 5، شماره: 10
32 نهان نگاری در تصاویر رنگی با استفاده از فشرده سازی متن پیام (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 2، شماره: 7
33 وضعیت مختلف بدن و شبیه سازی امواج رادیویی آن با استفاده از روش FDTD (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of a Frequency Doubler for Ring Oscillators (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
2 ارائه یک ساختار احتمالاتی برای تشخیص ساختمان ها در تصاویر هوایی و ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
3 ارایه روش جدید برای بهبود کاهش نویز در تصاویر توسط تبدیل موجک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
4 ارایه طراحی تقویت کننده سه طبقه کم توان با استفاده از تطبیق امپدانس برای جبران سازی فرکانسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارتقاء فاکتورهای استاندارد رمز باپیاده سازی بهینه الگوریتم پیشرفته استاندارد 128 بیتی برروی پردازنده آرم سری7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
6 استخراج ویژگیهای مقاوم برای بازشناسی چهره به وسیله شبکه های عصبی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 استفاده از الگوریتم انطباق الگو ciratefi در ردیابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
8 استفاده از تبدیل موجک هار بر پایه تجزیه خاکستری برای رمزنگاری بصری به روش برچسب گذاری تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
9 استفاده از ترکیب رمزنگاری و پنهان نگاری برای افزایش تامین امنیت داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 استفاده از ترکیب رمزنگاری و نهان نگاری برای تامین امنیت داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
11 استفاده از تکنولوژی نرم افزار جدید رادیو بر اساس سیستم ارتباطات حمل و نقل فضایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
12 استفاده از تکنیک های پردازش تصویر برای بهبود تصاویر ماموگرافی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
13 استفاده از مدل برچسب گذاری و تبدیل موجک هار برپایه تجزیه خاکستری برای رمزنگاری بصری تصاویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
14 افزایش نسبت سیگنال به نویز در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش مورفولوژی تغییر یافته وموجک بای- اورتوگونال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
15 الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات بهبود یافته مبتنی بر روش های تصادفی و قطعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
16 انتخاب مناسبترین درجه فیلتر میان گذر باترورث روی سیگنال های تصور حرکتی مغز برای کاربردهای واسط مغز-رایانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
17 Designing and implementing electrocardiogram (ECG) portable systems with capability of remote viewing via internet, LABVIEW and visual studio (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات؛ دولت الکترونیک و شهر هوشمند
18 Designing and implementing Electromyography (EMG) portable systems to check the health of the pilot in the cabin of the aircraft remotely (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
19 بازیابی تصاویر jpeg برپایه محتوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 بررسی اثر نویز بر روی خطوط ارتباطی نانولوله های کربنی باندل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
21 بررسی اثرات تغییر ضریب دی الکتریک بر روی خطوط ارتباطی نانولوله های کربنی باندل شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
22 بررسی پارامترهای فیزیکی و اثرنویز بر روی خطوط ارتباطی نانولوله های کربنیباندل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
23 بررسی ویروس ها در جنگ سایبری و نت در نیروهای مسلح در فضای نبردهای آینده (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات
24 بهبود بازشناسی چهره بوسیله حذف تنوعات حالت توسط شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 بهبود پروتکل احراز هویت و توافق کلید AKA در سامانه های نسل سوم مخابراتی UMTS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
26 بهبود کنتراست و حفظ کناره های لبه در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش ترکیبی ریخت شناسی و تبدیل موجک سطح دوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
27 بهینه سازی رادار یک هواپیما به منظور ارتقای سامانه ECCM با استفاده از نرم افزار متلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 پردازش هوشمند سیگنال الکتروکاردیوگرام به منظور تشخیص بیماری با استفاده ازتبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق
29 تحقیق و بررسی پیرامون جدیدترین تجهیزات نظامی الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
30 ترکیب همبستگی فاز با الگوریتم Ciratefi برای استفاده در ردیابی (دریافت مقاله) همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
31 رمزنگاری بصری تصاویر با استفاده از مدل برچسب گذاری و تبدیل موجک هاربرپایه تجزیه خاکستری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
32 شبکه الکتروکاردیوگرامهای همراه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
33 شبیه سازی و طراحی یک تقویت کننده برای جبران سازی فرکانسی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات
34 طراحی تقویت کننده عملیاتی دو طبقه با استفاده از تکنیک فیدبک مثبت و بازیافت جریان در فن آوری ۱۸۰ نانومتر سی ماس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
35 طراحی مدولاتور دلتا سیگما چهار بیتی بر پایه کوآنتایزر SAR با استفاده از یک DAC تک بیتی اشتراکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
36 طراحی نرم افزارسیستم پرتابل الکتروکاردیوگرام (ECG) با قابلیت مشاهده از راه دور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق
37 طراحی و پیاده سازی سیستم پرتابل الکتروکاردیوگرام( ECG ) جهت بررسی سلامت خلبان داخل کابین هواپیما از راه دور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
38 طراحی و ساخت سیستم پرتابل الکتروکاردیوگرام (ECG) با قابلیت مشاهده از راه دور از طریق اینترنت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
39 طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند برای گیرنده های فرکانس رادیویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
40 طراحی یک فیلتر هنجارساز توسط شبکه عصبی برای افزایش کارایی سامانه های بازشناسی چهره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
41 طراحی، شبیه سازی و ساخت طرح جدیدی از سامانه رمز کننده مرتبه سوم مبتنی بر نظریه آشوب با امنیت بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
42 کدبندی با امنیت ارتقا یافته در کانال صوتی مابین کابین هواپیما و برج مراقبت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
43 محاسبه ضریب تغییر مقاومت با دما و اثرات آن در نانولوله های کربنی باندل شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
44 مروری بر روش های طبقه بندی،استخراج ویژگی و حذف مصنوعات از سیگنال های تصور حرکتی برای کاربردهای واسط مغز-رایانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
45 معماری دوسویه در سامانههای فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
46 نقش سیستم بینایی انسان در واترمارکینگ به روش LSB برای امنیت سامانه های اویونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
47 نهان کاوی تصاویر دیجیتال در عملیات شناسایی هوایی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران