دکتر سعید راسخی

دکتر سعید راسخی استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران

دکتر سعید راسخی

Dr. Saeed Rasekhi

استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون حباب های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون های ریشه واحد RTADF (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
2 آزمون درون زایی حمایت با تاکید بر انواع تجارت درون صنعت:یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 55
3 آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
4 آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند مدت است (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
5 اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم STR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
6 اثر بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
7 اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد:یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
8 اثرنامتقارن نرخ ارز ونوسان آن برصادرات غیرنفتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
9 Modified R/S and DFA Analyses of Foreign Exchange Market Efficiency under Two Exchange Rate Regimes: A Case Study of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 57
10 The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in Tourism Industry: A Case Study of Selected Countries (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 3، شماره: 9
11 بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی ها در چهارچوب یک مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS به منظور اولویت بندی تخصیص یارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
13 پویایی رابطه ریسک- بازده در بازار سهام ایران: شواهد جدید با به کارگیری الگوی GARCH-JUMP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
14 تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
15 تحلیل اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 28
16 تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
17 عوامل تعیین کنده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
18 عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت IIT در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 11
19 عوامل موثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 38
20 فرضیه تعدیل آرام:یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
2 اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعتدارویی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
3 اثر فضای کسب وکار برکارآفرینی : یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
4 اثرمشارکت بر توسعه اقتصادی با تاکید بر انسجام اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 ارزیابی خانواده مدل های GARCH در پیش بینی نوسانات بازار سهام (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
6 اندرکنش سازه - خاک تحت بارگذاری لرزه ای ایستگاه مترو (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
7 Country-specific Determinants of Intra Industry TradeTypes of Agricultural Sector in Selected DevelopingCountries (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
8 Introduction and investigation of the Top scoring pair method by detecting the efficiency of drug in breast cancer (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 برآورد و بررسی میزان تجارت درون صنعت در گروه محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 بررسی نقش فاصله جغرافیایی و اقتصادی در انتخاب بازار هدف محصولات پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
11 تاثیر قیمت نفت و نوسانات آن بر رشد اقتصادی کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 رقابت پذیری بین المللی صنعت داروی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
13 نقش درجه باز بودن تجاری در تاثیر سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری