هاشم فردانش

 هاشم فردانش دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

هاشم فردانش

Hashem Eardanesh

دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی اصول طراحی آموزشی( 14 اصل چندرسانه ای مرینبور و کستر) بر بارشناختی و یادگیری موضوعات یادگیری در محیط های چندرسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
2 ارائه الگوی گستره پژوهی ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش های علوم رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
3 ارتباط گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
4 اصلاح برخی بدفهمی های دانشی و باوری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بر مبنای چهارچوب های حل مسئله شونفلد و گانیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
5 اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 40
6 اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
7 الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
8 تاثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
9 تاثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
10 تحلیل محتوای کیفی درآیین پژوهش : ماهیت،مراحل و اعتبارنتایج (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
11 تحلیل محتوای کیفی نظریه ارتباط گرایی و ارائه الگوی مفهومی طراحی زیست بوم های یادگیری (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
12 تحلیلی بر روش شناسی و زمینه ی اجرایی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 4
13 حل شبهه تعارض آفرینی مفهوم (بی رویت)در تعریف سنتی اخلاق براساس الگوی چهار مولفه ای اخلاق ورزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 5، شماره: 14
14 دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 42
15 رابطه باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های تدریس معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 36
16 روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
17 سنجش سواد سلامت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 3
18 طراحی آموزش الکترونیکی پزشکی مبتنی بر رویکرد تعاملی پژوهش محور (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 1
19 طراحی الگویی برای آموزش های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
20 فلسفه تکنولوژی، رویکردها، دیدگاه ها و برداشت های ناصواب؛ تبیینی از فلسفه تکنولوژی آموزشی برای عصر حاضر (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 1
21 مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
22 مفهوم پردازی الگوهای برنامه ریزی درسی آموزش عالی (تجربیات و دستاوردها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 3
23 مقایسه تاثیر محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و متداول در بهبودانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 1
24 میزان دستیابی یادگیرنده ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23