دکتر صدیقه لطفی

دکتر صدیقه لطفی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

دکتر صدیقه لطفی

Dr. Sedigheh Lotfi

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوبی برای ارتقا امنیت از طریق طراحی محیطی در نوار ساحلی استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 9، شماره: 28
2 ارائه مدلی تلفیقی جهت رتبهبندی توسعه منطقهای مطالعه موردی؛ بخش بهداشت و درمان استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
3 ارزیابی بستر SDI شهری اهواز با استفاده از مدل شاخص آمادگی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 1
4 ارزیابی پیاده سازی مدل سیستم رقومی کاداستر چندمنظوره (مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
7 ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
8 ارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 33
9 ارزیابی سطح پایداری مناطق شهری اراک از منظر ساکنین. (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 5، شماره: 8
10 ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : نواحی شهر یاسوج) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 4
11 ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله ۱( (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
12 امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه پایدار (موردپژوهی: مرکز شهر چمستان، مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
13 امکان سنجی کاربست رویکرد کلان شهرهای شبکه ای چندمرکزی خلاق در منطقه ی کلان شهری مازندران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 43
14 اولویت بندی استراتژی های توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی:استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 3
15 Examining the Relationship between Spatial Structure and Regional Disparities in the Provinces of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 21
16 Investigating the pattern of physical expansion in Northern Cities (A Case Study of Kiakola City) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 25
17 بررسی آثار و ابعاد زیست محیطی توسعه فیزیکی شهر های ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 5، شماره: 14
18 بررسی اثر گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر (مطالعه ی موردی: شهر جوانرود کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 9
19 بررسی اثرات کاربری های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر(مورد شناسی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
20 بررسی ارتباط میان ساختار فضایی منطقه ای و استطاعت پذیری مسکن در ۲۲ استان کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 1
21 بررسی ارتباط میان ساختار فضایی منطقه ای، پراکنده رویی و الگوی سفر بین شهری در استان های ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 2
22 بررسی الگوی فضایی شهر و کارآمدی دسترسی های شهری (مورد مطالعه شهر دامغان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی امنیت و رضایتمندی گردشگران در ساحل دریای خزربا استفاده از مدلهای آماری (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی پراکنش، استانداردها و محاسبه ی سرانه ی فضای سبز شهری براساس مدل بهرام سلطانی، مورد شناسی: منطقه یک شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
25 بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقه شهری چندمرکزی و تک مرکزی، موردپژوهی: مجموعه شهری رشت و منطقه شهری مازندران مرکزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 1
27 بررسی تطبیقی ساختار فضایی و صرفه های مکانی شهرنشینی (یک مطالعه موردی از شیراز و مازندران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
28 بررسی توزیع فضایی و مکان یابی پارک های شهری بابلسر با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (FAHP) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
29 بررسی ساختار فضایی منطقه شهری مازندران مرکزی با تاکید بر شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
30 بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 3
31 بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس (1385-1355) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
32 بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر، فشرده یا پراکنده(نمونه موردی شهر قروه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی میزان تاب آوری کالبدی شهر در برابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
34 بررسی نقش روستا شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری (مطالعه موردی: شهر خشرودپی) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
35 بررسی نقش ساختار فضایی شهرها در پیشگیری از آلودگی غبار در مناطق غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 3
36 بررسی و تحلیل الگوی گسترش کالبدی شهر قائم شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 34
37 بکارگیری مدل های تلفیقی در مکان گزینی بهینه پارک های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 3
38 تبیین مفهوم منطقه شهری چندمرکزی از منظر تحلیلی و هنجاری(مطالعه ای مروی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 10
39 تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 45
40 تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر(مورد: روستاهای الحاقی به شهر آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 1
41 تحلیل الگوی گسترش کالبدی-فضایی شهر مراغه با استفاده از مدل های کمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 43
42 تحلیل تحقق پذیری شهر خلاق در شهرهای میانی. مورد مطالعه: شهر ساری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
43 تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
44 تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
45 تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن (مورد مطالعه بابلسر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
46 تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
47 تحلیل طبقه‎بندی کیفیت زندگی شهری با روش SAW (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 4
48 تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۰ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
49 تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۰ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
50 تحلیل فضایی فقر اقتصادی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
51 تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونه مطالعه: قائمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 1
52 تحلیل فضایی فقر شهری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
53 تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش آنتروپی و تکنیک SAW، مطالعه موردی: بافت شهری میاندوآب (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 1
54 تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه‎های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 3
55 تحلیل مکانی سایت های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 2
56 تحلیل و اولویت بندی کیفیت مسکن محلات شهری (نمونه: محلات شهری نکا) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 25
57 تحلیل و تفسیر اثرات مفهوم اندازه قرضی در توسعه شهرهای کوچک مطالعه موردی: شهر بهنمیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 65
58 تحلیلی بر روند گسترش کالبدی شهر و اثرات آن بر کیفیت محیط زیست شهری مورد پژوهش: شهر بابلسر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 12، شماره: 1
59 تحلیلی بر رهیافت های سنجش انتشار گازهای گلخانه ای در نواحی شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 1
60 سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 21
61 سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
62 شناسایی توده های شهری با استفاده از دور سنجی شبانه (نمونه مورد مطالعه: اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 3
63 کاربرد داده های ماهواره ای تی . ام. (TM) در برآورد تولید مرتع (مطالعه موردی زیر حوضه سفیدآب، سد لار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
64 کاربرد داده های ماهواره ای تی . ام. (TM) در برآورد تولید مرتع (مطالعه موردی زیر حوضه سفیدآب، سد لار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
65 مدلسازی رشد خودهمبسته در توزیع رتبه و سایز شهری (نمونه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 1، شماره: 1
66 مطالعه اثرات توزیع کاربری اراضی بر سلامت شهروندان مطالعه موردی: شهر بابلسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
67 مطالعه نقش عوامل محیط انسان ساخت در فعالیت پیاده روی افراد در محلات مسکونی مطالعه موردی: منطقه 7 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 2
68 مطالعه ویژگی های فضای محله ای در پیشگیری از وقوع جرائم شهری ( نمونه موردی: منطقه ۳ شهر ساری) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 6، شماره: 19
69 مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
70 مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
71 موانع کاربست حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری ؛ (مطالعه موردی: کارمندان شهرستان گالیکش) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
72 نقش شاخص های سبز رشد هوشمند شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی تحلیلی از برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری در غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
2 ارزیابی بعد عینی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
3 ارزیابی پیاده مداری محلات مسکونی بر اساس عوامل عینی محیط انسان ساخت (مورد مطالعه: منطقه ی 7 تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
4 ارزیابی تاب آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کیاکلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
5 ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در نواحی شهری با کاربرد سنجش ازدور حرارتی مطالعه موردی: شهر آمل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
6 امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت مرکزی شهرساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
7 بازآفرینی بافت های فرسوده شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: محله امام زادهیحیی(ع) ساری) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
8 بازنگری روش های بررسی رشد سیستم شهری با تأکید بر م دل رشد خود همبسته زمانی- فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی هیجانی بیماران مبتلا به فشارخون بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی: شهر قائمشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
11 بررسی تحلیلی فروش تراکم ساختمانی و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی (شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
12 بررسی تطبیقی محلات ساحلی در میزان دستیابی به پایداری فضایی ( مورد مطالعه: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
13 بررسی توزیع خدمات شهری و عدالت فضایی در شهرهای میانه اندام ایران (یک مطالعه موردی از شاخص های بهداشتی- درمانی شهر بابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی در سطوح محلهای با تأکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
15 بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و کنترل و ادراک عواطف خود و دیگران از هوش هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی عوامل موثر بر ارزش درک شده گردشگران روستایی (مطالعه موردی منطقه لفور مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
17 بررسی نقش آب بندان ها( تالابهای مصنوعی) شرق مازندران در پرورش آبزیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
18 بررسی نقش آموزش عمومی و مشارکت مردمی در اثر بخشی طرح های حفاظت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
19 بررسی نقش شهرهای جدید در جذب سرریزهای جمعیتی کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
20 بررسی و تحلیل مشکلات مدیریتی حوزه آب در اراضی شالیکاری و شبکه آبیاری و زهکشی سفید رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و نوآوری های علوم کشاورزی و محیط زیست
21 بررسی وضعیت پیاده روهای مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده مداری (مطالعه موری شهر ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
22 برنامه ریزی راهبردی کمی به منظور توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر ساری) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
23 برنامه ریزی راهبردی محیط زیست شهر اراک با تاکید بر منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
24 بهره گیری از عامل «میدان شعوری» در افزایش جاذبه ی مقصد (مطالعه ی موردی: سواحل بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
25 تاثیر آپارتمان نشینی بر هویت محله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
26 تاثیر فرم شهری بر شیوه های سفر(مطالعه موردی: قائمشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
27 تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه ۲ تهران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 تحلیل تأثیر دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری نمونه مورد: شهرمراغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
29 تحلیل جایگاه کلانشهر تهران در سیاست دیپلماسی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با رویکرد آینده پژوهی(مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
31 تحلیل فضایی شاخص های فقر اجتماعی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
32 تحلیل فضایی فقر کالبدی در شهر قایمشهر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
33 رویکردی تحلیل برفرایند تحولات در مفهوم توسعه پایدار و پایداری در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
34 عوامل موثر بر رشد کالبدی شهر سقز (با تاکید برنقش مهاجرتهای روستایی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
35 کاربست مدل رشدخودهمبسته جهت دستیابی به توسعه پایدارنمونه موردی: استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
36 متاتوریسم فرصتی برای معرفی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
37 مقایسه درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
38 نقش عوامل محیط مصنوع در سلامت عمومی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت