دکتر غلامرضا غفاری

دکتر غلامرضا غفاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا غفاری

Dr. Gholamreza Ghafari

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و ناپایداری توسعه اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 22
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی تاثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
4 بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی عوامل موثر بر گرایش به شغل نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 28
7 بومی سازی شاخص های سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 4
8 تاثیر منابع طبیعی بر توسعه کشورها (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
9 تبیین مشارکت اجتماعی -فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
10 تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 1، شماره: 3
11 تحلیل انتقادی، کوششی روش شناختی برای مواجهه با مناسبات قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 105
12 تحلیل پیامدهای امر سیاسی بر تعاملات اجتماعی روستاییان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 4
13 تحلیل فضای مفهومی سازه سرمایه اجتماعی در کلام امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
14 تحلیلی از تجربه زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 4
15 توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه ای موثر بر آن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قروه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 4
16 توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 2
17 چالش ها و راهکارهای اخلاقی پلیس در مدیریت ازدحام های اعتراض آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
18 چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازه مطرودیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
19 دولت و سیاست گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
20 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 1
21 سنجش کیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسشنامه استاندارد سازمان جهانی سلامت WHOQOL-BREF (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 1
22 سهم سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری در دو سایت حافظیه و تخت جمشید شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 1
23 طراحی الگوی خانواده مستحکم" "موضوع سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی" (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
24 علل افزایش سن ازدواج دختران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 1
25 علوم انسانی، تحولات گفتمانی و برنامه ریزی توسعه در ایران 1392-1357 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
26 فرصت های نابرابر و مشارکت اقتصادی زنان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
27 کاستی های نظری برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
28 کنشگران کلیدی میدان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 79
29 مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 67
30 مشارکت و فعالیت در شبکه های مجازی گردشگری و سرمایه ی اجتماعی مجازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 14
31 منطق پژوهش تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 4
32 نشانگرهای فقر در مناطق روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان آزاد شهر) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 4
33 نظام اداری- مدیریتی و توسعهی اجتماعی- فرهنگی پایدار در بخش گردشگری ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
34 نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 80
35 نقش ICT روستایی و توسعه فرهنگی در توسعه قابلیتی روستاهای دهستان سردابه شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 1
36 وضعیت زمان، مسئله بودگی و صورت بندی سیاست گذاری اجتماعی (مطالعه موردی: لوایح و طرح های مجلس هشتم و نهم) . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
37 ویژگی های خانواده مستحکم ایرانی: مرور پژوهش های انجام شده طی سال های ۱۳۷۴۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 1
38 یک مطالعه کیفی در باب تاخر ادراکی از ریسک های محیطی در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و میزان تمایل به گردشگری در دو سایت حافظیه و تخت جمشید شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
2 تاثیر بکارگیری تجهیزات و سیستم های تامین ایمنی راه ها و تعیین نقش آنها بر عملکرد ایمنی جاده های برون شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
3 تبیین جامعه شناختی مفهوم و امکان حق به شهر هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
4 فرهنگ دانشگاهی: الزامات نظری و عملی دانشگاه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
5 کاربرد ژئوسنتتیک ها در محل دفن زباله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
6 گردشگری و محیط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
7 معرفی آزمایش های ارزیابی خصوصیات ژئوتکستایل با توجه به آیین نامه ASTM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی