احمد وروانی فراهانی

 احمد وروانی فراهانی دانشگاه علم و صنعت ایران

احمد وروانی فراهانی

Ahmad Varvani

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.