حمید ندیمی

 حمید ندیمی

حمید ندیمی

Hamid Nadimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش علوم مهندسی یا طراحی مهندسی: تاملی درباره آموزش مهندسی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
2 الگوی تجربه فعال در آموزش معماری تدوین مدلی برای کسب دانش عملی طراحی از طریق رویکرد طراحانه به مصادیق معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 7، شماره: 14
3 تاملی در کیفیت و معنی محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
4 شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
5 کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت های عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
6 مدل کاربرد نقد جهت بهره گیری از پیشینه ها در آموزش و طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1