دکتر علیرضا حیدرنیا

دکتر علیرضا حیدرنیا استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا حیدرنیا

Dr. Alireza Heydarnia

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Theory of Planned Behavior in Predicting Factors of Substance Abuse in Adolescents (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 Assessment of Knowledge, Health Belief and Patterns of Cigarette Smoking Among Adolescents (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 3
3 آیا آموزش همسانان در مقایسه با آموزش کلاسیک در بهبود رفتار های ارتقا دهنده دهان و دندان موثر تر است (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 3
4 اثر برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از حاملگی های ناخواسته در زنان با نزدیکی منقطع (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 4
5 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر وب در پیشگیری از مصرف سیگار در نوجوانان پسر: کاربرد مدل تصورات و تمایلات (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 3، شماره: 1
6 Effect of Communication Skills Training on Health Belief Model Constructs about AIDS in Zanjan Health Volunteers (۲۰۱۰-۱۱) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 19، شماره: 77
7 Quality of Life of Nurses Working in Hospital: A Cross Sectional Study from Yazd, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 3
8 Socio-Demographic Characteristics and Quality of Life of Nurses suffering from Chronic Non-specific Low Back Pain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی اثربخشی مداخله آموزشی جهت کاهش مصرف پان در نوجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان و روش های پیشگیری از آن (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 35
11 بررسی پیشگوی یکننده های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار:یک مطالعه مبتنیبر الگوی فرانظریه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی تاثیر آموزش بر میزان شیر دهی در مادران شاغل و غیر شاغل (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 5، شماره: 20
13 بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار شهر اراک (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
14 بررسی تاثیر برنامه مدون آموزشی بر کاهش میزان استرس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ساکن در خوابگاه شبانه روزی: گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 10، شماره: 5
15 بررسی تاثیر بسته آموزشی تدوین شده بر نگرش، خودکارآمدی و رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف دخانیات در نوجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 4
16 بررسی تاثیر بسته آموزشی رسانه ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر سواد سلامت دختران دبیرستانی شهرستان چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 6
18 بررسی دیدگاه های مردان عشایر شهرستان بیرجند نسبت به تنظیم خانواده براساس الگوی قصد رفتاری (۱۳۸۰) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 12، شماره: 37
19 بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
20 بررسی رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 89
21 بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش متغیرهای تداوم رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ناشی از ویروس هپاتیت ب در کارکنان خدمات بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 109
22 بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار جوان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 3
23 بررسی عوامل روانشناختی موثردرفعالیت جسمانی زنان کارمند: کاربرد تئوریهای فرانظری و رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
24 بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر آگاهی ، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک زیر ۵ سال در زمینه عفونتهای حاد تنفسی (ARI ) در دو روستای استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 5، شماره: 19
25 بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران و برخی عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 2
26 بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان مادران باردار (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 4
27 بهبود تداوم مصرف قرص های جلوگیری از بارداری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 4
28 پیامدها و عوامل مرتبط با کمر درد شغلی از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 3
29 پیشگویی کننده های رفتار ورزشی دانشجویان بر اساس الگوی مراحل تغییر با استفاده از تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 1
30 پیشگویی کننده های مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
31 پیشگویی مصرف سیگار در نوجوانان: ارزیابی هویت خود سیگار کشیدن در نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 3
32 پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان: ارزشیابی کارآیی نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 4
33 پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار : یک مطالعه نظریه محور (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 4
34 تاثیر آموزش بر رعایت احتیاط های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B در کارکنان تیم سلامت مراکز شرق تهران (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 23، شماره: 2
35 تاثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 21، شماره: 3
36 تاثیر برنامه مدون آموزشی بر میزان DMFT پلاک دندانی و عملکرد مراقبتی مادران باردار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 100
37 تاثیر فرایندهای تغییر بر مهارت های مقاومت در برابر سوء مصرف مواد در کارگران پتروشیمی: کاربرد مدل TTM در آموزش (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 1
38 تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 1
39 تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی رفتارهای پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان بادار (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 1
40 تعیین عوامل پیش بینی کننده تغییرات خلق و خوی در مصرف کنندگان قرص های جلو گیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 3
41 دلایل بکارگیری روش منقطع به منظورپیشگیری ازبارداری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 3
42 دیدگاه زنان نسبت به روش های مدرن پیشگیری از بارداری: یک مطالعه کمی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
43 رفتار کنترل سرطان پستان از نگاه زنان: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 3
44 سنجش جو ایمنی در محل کار: ساخت، روایی و پایایی پرسشنامه (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 2
45 سواد بهداشتی و بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه چهارده شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 4
46 شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان فسا (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 4
47 طراحی روایی و پایایی ابزار پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 3
48 طراحی و ارزشیابی یک مداخله آموزشی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پاس عروق کرونر بر مبنای الگوی پرسید- پروسید (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 4
49 کاربرد الگوی فرایند موازی توسعه یافته در طراحی پیام مناسب ارتقای استفاده ازکمربندایمنی در رانندگان تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 1
50 کاربرد تئوری های برانگیزاننده ترس در پیشگیری از سؤمصرف مواد بین دانش آموزان پسر دبیرستان های تهران (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 3
51 مطالعه خانواده من، برنامه پیشگیری‌کننده از شروع زودرس مصرف مواد: کاربرد رویکرد نقشه‌نگاری مداخله (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 3، شماره: 4
52 مقایسه تاثیر دو سازه خود کارآمدی و کنترل رفتاری درک شده در پیش بینی قصد تداوم مصرف قرص جلوگیری از بارداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 5
53 مقایسه تاثیر سازه های خودکارآمدی و کنترل رفتاری درک شده بر نظریه عمل منطقی در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر با روش تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 2
54 میزان رضایت کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی از کیفیت یادگیری مبتنی بر وب در زمینه آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ویروس هپاتیت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 9
55 میزان و عوامل مربوط به استفاده ازکمربند ایمنی در رانندگان و سرنشینان جلو در تهران: نتایج مشاهده و مصاحبه (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش خود مراقبتی بر آگاهی، نگرش، عملکرد و کاهش فشارخون بر اساس جنسیت در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان ایرانشهر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی برآگاهی نگرش ورفتاربیماران مبتلا به پرفشاری خون (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
3 ارزیابی آموزش روشهای مقابله با استرس در کاهش افسردگی دانش آموزان ساکن خوابگاه پسرانه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 ارزیابی الکترونیکی طرح آموزشی توانمندسازی پرستاران مناطق محروم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت
5 Predicting the Beliefs and Behavior of Sporting healthcare workers with Chronic Low Back Pain (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
6 بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 بررسی تاثیر مداخله تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای ایمن کارگران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
8 بررسی جایگاه مهار ایمنی در کارگران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران
9 پیش بینی عوامل موثر بر رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت ناشی از مراقبت های بهداشتی کارکنان خدمات جامع سلامت تهران براساس تیوری انگیزش محافظت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
10 تاثیر آموزش همگانی برآمادگی مقابله با بلایای طبیعی: مرور سیستماتیک (۲۰۲۰ - ۲۰۱۰) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
11 تاثیر مداخله روانشناختی مبتنی بر تیوری انگیزش محافظت در بهبود رعایت احتیاطات استاندارد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
12 حوادث شغلی در یک کارخانه فولاد طی سالهای 1381-1385 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
13 طراحی آموزشی ایمنی ترافیک مبتنی بر یادگیری فعال با مشارکت والدین ویژه کودکان عابر پیاده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 طراحی و ارزشیابی یک مداخله آموزشی بر مبنای الگوی پرسید - پروسید برای ارتقا کیفیت زندگی بیمارا ن پس از جراحی بای پاس عروق کرونر (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت