مریم پاکدامن نائینی

 مریم پاکدامن نائینی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

مریم پاکدامن نائینی

Maryam Pakdaman Naeeni

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE طی سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 64
2 خدمات کتابخانه ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 1
3 مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، چگونه از گوگل پلاس بهره می برند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جایگاه کتابخانه های آموزشگاهی د رنظام آموزش و پرورش کشور: توجه و بازبینی استانداردهای ملی و بین المللی در جهت ارتقای نقش مشارکتی آنها در فرایند آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری