دکتر خدابخش احمدی

دکتر خدابخش احمدی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

دکتر خدابخش احمدی

Dr. Khodabakhsh Ahmadi

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A brief survey on Medical Ethics regarding the Holy Quran and Isalmic Hadith (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 1
2 A Study of the Processes and Contextual Factors of Marital Infidelity (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 3
3 Alcohol Abuse in Iranian Adolescents: A Mediational Model of Parental Monitoring and Affiliation with Deviant Peers (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 4، شماره: 2
4 An estimation of father’s role in children’s mental health through military families (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 7، شماره: 3
5 An Introduction to the Principles and Techniques of Intervention in the Crisis of Drugs Addiction (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 2
6 آیا صبر همان تابآوری است؟ مفهومسازی کاربردی صبر برای شرایط بحرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 14، شماره: 27
7 اثر بخشی آموزش تفکر واگرا بر خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر مدل سبک زندگی) بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 3
9 اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 23
10 اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت جنسی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 3
11 اثربخشی آموزش صبر بر کاهش سوگ و تسهیل رشد پس از ضربه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
12 اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 19
13 اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 4
14 اثربخشی درمان حل مسئله ، مواجه سازی و ترکیبی بر سازگاری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 14، شماره: 3
15 اثربخشی درمان هیجان مدار بر سرمایه روانشناختی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 11، شماره: 3
16 اثربخشی رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر سرد مزاجی زنان در آستانه ی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 3
17 استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 4، شماره: 4
18 اصول و روش های مداخله روانی در بحران حوادث (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 6، شماره: 1
19 الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله ای هیجان مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 3
20 انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 54
21 انواع آسیب های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 54
22 Comparing quality of life dimension in different age decades: prediction for aging (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 4
23 Family stability in military and nonmilitary families (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 1
24 Function of families with disabled children (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 4
25 Influences of family on the use of internet (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 4
26 Non-Pharmacologic Treatments for Fear of Flying (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 2، شماره: 1
27 Psychometric Properties of the Driving Behavior Survey among Iranian Drivers (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 4
28 Qualification of studies conducted on the mental health status of veterans: A systematic review (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 3
29 Relationship between Intelligence and Reaction Time; A Review Study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 2
30 The Model of the relationship between couples and family based on Quran and Hadith (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 10، شماره: 2
31 The Role of Attachment to God in Resilience and Mental Health of the parents of Trainable Mentally Retarded Children (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 6، شماره: 1
32 The role of Personality characters in internet friendships (Chat) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 6، شماره: 2
33 بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT ) بر افزایش سازگاری زناشویی و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 133
34 بررسی اختلال کنش جنسی در بین جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 10، شماره: 2
35 بررسی ازدواج های موفق و ناموفق در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 2، شماره: 2
36 بررسی الگوی سوءمصرف مواد در سربازان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 4
37 بررسی تطبیقی روان‌شناسی وحدت‌مدار و روان‌شناسی وجودی: تقابل دو رویکرد معناگرای فطری‌نگر و پدیدارگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 1
38 بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب پذیری فرهنگی خانواده (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
39 بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 1
40 بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی مبتلایان به سوءمصرف مواد در سربازان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 15، شماره: 3
41 بررسی عوامل خانوادگی مرتبط با آسیب پذیری فرهنگی و اجتماعی فرزندان کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 15
42 بررسی عوامل زمینه ای فردی و ارتباطی دوجانبه ای موثر بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 3
43 بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران، پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 40
44 بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران، پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 40
45 بررسی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی در جانبازان مبتلا به PTSD (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 8، شماره: 3
46 بررسی فشار های عصبی گروهی از کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 8، شماره: 4
47 بررسی مقایسه ای وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی همسران شهدا و همسران متوفیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 2، شماره: 2
48 بررسی نیازهای خانواده ها به خدمات مشاوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 10
49 بررسی و رتبه بندی مشکلات موجود در بین خانواده های متوفیان سپاهی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 6، شماره: 2
50 بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 7، شماره: 2
51 بررسی وضعیت نظارت والدین بر نوجوانان در خانواده های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
52 پیش بینی ازدواج موفق: نقش عوامل زناشویی موثر مبتنی بر بافت فرهنگی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
53 تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 1
54 تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ و همسران شان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 1
55 تاثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 36
56 تاثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 36
57 تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
58 تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 17، شماره: 4
59 تاثیرآموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مراقبان سالمند ناتوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
60 تحلیل موضوعی شاخص های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 58
61 تحلیل موضوعی شاخص های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 58
62 تدوین مدل تعاملی نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف در پرخاشگری نوجوانان خانواده های نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 16، شماره: 2
63 تعیین شاخص های سلامت روانی در یک سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 17
64 تعیین شاخص های سلامت روانی کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 4
65 خشونت در روابط عاشقانه: مروری سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 42
66 خطر پذیری مصرف سیگار در نوجوانان:ارائه مدل تعاملی نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 1
67 رابطه استرس و نارضایتی شغلی در خلبانان نظامی (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 2
68 رابطه جهت گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 10
69 رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 11
70 رابطه معنای زندگی و تقیدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
71 رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 12
72 رفتار پرخطرنوجوانان: نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
73 ساخت و اعتبار یابی مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 49
74 ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی(IMHFQ) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 39
75 سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
76 شاخص ها و مولفه های سلامت خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 60
77 شاخص ها و مولفه های سلامت خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 60
78 شاخص های سلامت روان سالمندی در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
79 شاخص های سلامت روان سالمندی در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
80 شناسایی شاخص های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
81 شناسایی عوامل استحکام بخش ازدواج در فرهنگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
82 شناسایی عوامل خطرساز پایداری ازدواج در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
83 شناسایی عوامل معنوی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
84 شناسایی و سنجش عوامل محوری و پیرامونی تعارضات زناشویی در جمعیت فارسی زبان (مطالعه ترکیبی) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
85 ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی در سپاه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 6، شماره: 2
86 طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 1
87 علل کاهش خویشتن داری جنسی در جوانان دارای رفتار پر خطر جنسی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 2
88 عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده های نظامی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
89 عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 24
90 عوامل فردی و خانوادگی زمینه ساز سوءاستفاده جنسی در تجارب کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 12، شماره: 1
91 عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران دریک واحد نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 8، شماره: 1
92 فراترکیب عوامل استحکام بخش و خطرساز ازدواج در دهه اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 77
93 کاربردهای علوم شناختی در علوم نظامی- مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 1
94 کنترل بی‎تابی در شرایط بحرانی: روشی برای رشد صبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 44
95 کنترل شهوت روشی برای رشد عقل: صبر به عنوان مکانیسم عمل (دریافت مقاله) مجله سلامت معنوی دوره: 1، شماره: 2
96 مدل پیشگیری از خیانت زناشویی از منظر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 16
97 مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 1
98 معرفی طرح تحقیقاتی: بررسی آسیب پذیری فرهنگی، اجتماعی و تربیتی فرزندان کارکنان دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 2، شماره: 2
99 مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) بر نگرش به ازدواج در زوج های در آستانه ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
100 مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازههای شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 4
101 مقایسه اثربخشی مداخلات هوش هیجانی، فانتزی های جنسی و پروتکل ترکیبی در درمان اختلال ارگاسم، عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 2
102 مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده های نظامی و غیرنظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 8، شماره: 3
103 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر میزان تعهد شغلی گروهی از نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 8
104 مقایسه تاثیر روش های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 20
105 مقایسه تاثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 18، شماره: 1
106 مقایسه رفتارهای پرخطر در نوجوانان خانواده های نظامی و غیرنظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 2
107 مقایسه مشکلات روان شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 5، شماره: 4
108 مقایسه نقش خانواده و مراکز بهزیستی در کیفیت زندگی کم توانان ذهنی تربیت پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
109 میزان آسیب های ناشی از خیانت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 1
110 میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 3
111 نظارت بر فرزندان و اثرات آن در خانواده های کارکنان سپاه (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
112 نظارت والدینی، همنشینی با همسالان منحرف و خطرپذیری مصرف مواد مخدر در نوجوانان خانواده های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 14
113 نقد و بررسی انگیزش ذاتی بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
114 نقش دلبستگی به خدا در سخترویی و عزت نفس اجتماعی کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 4
115 نقش طرح واره های ناسازگار اولیه ناشی از خیانت همسر در بروز اختلال استرس حاد پس از افشای خیانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 2
116 نقش عوامل فرهنگی و رسانه ای‎ در پیش بینی حجاب زنان: مطالعه ای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 33
117 نقش عوامل فرهنگی و رسانه ای‎ در پیش بینی حجاب زنان: مطالعه ای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 33
118 نگرش مردم به ازدواج موقت (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 11، شماره: 43
119 وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 18
120 وضعیت شاخص های تمایزیافتگی در خانواده های تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
121 ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 3
122 ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در زوجین ایرانی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 5
123 ویژگی های شخصیتی پژوهشگران: مقایسه دو گروه از پژوهشگران قوی و ضعیف (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 16، شماره: 1
124 هم سنجی شناسه های تمایزیافتگی دیدگاه میان نسلی بوئن با شناسه های تمایزیافتگی ادراک شده در جامعه پدر و مادرهای ایرانی ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 1
125 هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 18، شماره: 3
126 یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی های روانشناختی مداخله در بحران های ناشی از حوادث (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
2 الگوی خانواده اسلامی ایرانی مبتنی بر قرآن و حدیث (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
3 الگوی خانواده اسلامی ایرانی مبتنی بر قرآن و حدیث (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
4 بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر شیوه های فرزند پروری در والدین تک فرزند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 پیشبینی کننده های فرسودگی زناشویی در زنان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
6 تاثیر آموزش صبر و حیا از دیدگاه آموزه های اسلامی بر بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان گرگان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 تاثیر بیماری ام اس در تغییر نقش زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 تاثیر میزان و کیفیت حضور پدر در سلامت روان فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 تعدد زوجات و رضایت زناشویی: بررسی مقایسهای دو گروه از ازدواجهای تکهمسری و چندهمسری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 خانواده و اعتیاد به اینترنت نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
11 روش های پیشگیری ازPTSD و ایجاد رشد پس از ضربه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
12 شاخصهای سلامت خانواده در زوجین ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 عوامل فرهنگی مرتبط با طلاق (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
14 نقش نگرش دینی در کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
15 نقش نوع فرزند پروری در آسیب پذیری فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده