دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش

دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش استاد مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش

Dr. Ahmad Abdolah Zadeh Barforoush

استاد مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج دانش مفهومی از متن با استفاده از الگوهای زبانی و معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 1
2 شناسایی تاکتیکهای معماری در کد منبع بر اساس یک رویکرد معنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 14، شماره: 51
3 گسترش شبکه واژگان زبان فارسی با روش های نیمه خودکار و قالب داده های پیوندی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A financial recommender system in digital banking using reinforcement learning and ontology (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
2 Aut-BLEU: سیستم ارزیابی ترجمه ی ماشینی با رویکردی نو در وزن دهی به N-gram ها بر اساس نقش کلمه در جمله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه چارچوبی برای عاملهای پویای برنامه ریز برای محیطهای ناشناخته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه چارچوبی جهت طبقه بندی نسل های هوش تجاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارائه یک عامل با معماری BDI برای داده کاوی پویا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارایه راهکار مناسب برای انتخاب یک متدلوژی عاملگرا در تحلیل سیستم ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
7 ارایه راهکاری جهت مهندسی کیفیت داده های غیرساخت یافته حجیم با استفاده از جمع سپاری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
8 ارایه مدل کیفی جهت اندازه گیری ساختار آنتولوژی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
9 اندازه گیری کیفیت در معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 CART: یک ابزار تسهیل کننده تحقیقات در تکنیک های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Ex-MaSE: روشی توسعه یافته برای تحلیل و طراحی سیستمهای مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 RQA: متدولوژی تضمین کیفیت رویکردی نو در تضمین کیفیت پروژه های عملیاتی و مطالعاتی تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
13 بهبود متدولوژی : MaSE یک تجربه عملی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 بهینهسازی کیفیت سیستمهای توصیهگر با استفاده از مهندسی نیازمندیها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
15 بی نام سازی داده های بزرگ با استفاده از روش نگاشت-کاهش (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
16 تطبیق زبان های توصیف جنبه گرای معماری نرم افزار جهت توصیف معماری سیستم های مبتنی بر وب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 توازن بار توسط انبوهی از عاملهای خودمختار در رایانش همتا - به - همتا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 توسعه برنامه های اندرویدی با فرآیند مبتنی بر مدل های قابل اجرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)
19 چارچوبی برای توسعه سیستم های مذاکره خودکار (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
20 چارچوبی برای مقایسه و انتخاب روشهای ارزیابی معماری نرم افزار :AES-AKU (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 حل مساله بن بست تراکنش ها با استفاده از تکنیکهای فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 دادهکاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
23 رایانش ابری: بستری برای پایگاه داده تحلیلی (دریافت مقاله) همایش داده های عظیم
24 روش جدید وزن دهی ویژگی مبتنی بر اطلاعات کلاس :TFCRF در حوزه طبقه بندی مستندات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 روشی برای مجتمعسازی طبقهبندهای حاصل از دادهکاوی در منبعدادههای مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 رویکرد جدید در به روزرسانی ١ انبارداده ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 زبانی برای مدلسازی سیستمهای چند عامله MAS-UML (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
28 ساخت هستان شناسی از روی متون زبان طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 طراحی الگوریتم جدید ترکیبی با کمک Dual LSTM & Dual RNN برای پیش بینی بازارهای مالی (بیت کوین) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
30 طراحی SPAM:ابزاری برای کاوشدر شبکه گسترده جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 طراحی و ارزیابی Ex-Javelin++ بر مبنای عاملهای مذاکره کننده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مذاکره چندمعیاره در محیط چندعامله تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
33 طراحی یک عامل معاملهگر با معماری BDI (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 معرفی چارچوبی برای مقایسه و ارزیابی سیستم های یادگیرهستان شناسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
35 مقایس های بر تعاریف معماری نرم افزار بر اساس تحلیل اجزاء آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 مهندسی هوش در سیتم های محاسباتی:بررسی کمی ویژگیهای هوشمندی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 واژگان شناختی مبتنی بر ویکیپدیا برای شخصی سازی وب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 ویژگی های کیفی محاسبات ابری جهت پذیرش در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
39 یک روش پالایش داده جدید برای ساخت پایگاه داده تحلیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران