دکتر فریبا عدلی

دکتر فریبا عدلی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا (س) تهران

دکتر فریبا عدلی

Dr. Fariba Adli

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا (س) تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تنوع سرمایه انسانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
2 آیا می توان دانش را مدیریت کرد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 59
3 ارائه مدل بومی برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های آموزشی دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی جو تنوع نیروی کار و دانش آفرینی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
5 ارزیابی سلامت سازمانی مدارس دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی و غیر دولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری مدل سرو کوال (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 2
7 ارزیابی وضعیت کنونی مدارس هوشمند متوسطه دخترانه در استان تهران بر اساس استانداردها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 8
8 بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران در نهادینه سازی مدیریت دانش در دانشگاههای گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 6، شماره: 27
9 بررسی رابطه مدیریت استعداد با فرایند انتخاب و ابقاء مدیران در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی زمینه فرایند دانش آفرینی در نظام آموزش عالی به منظور ارائه مدل مناسب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
12 تبیین فلسفی رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دانش و نقد دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
13 تحلیل و ارزیابی کیفیت ارایه ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 2، شماره: 1
14 در جستجوی درک مولفه های فرهنگ رشته علوم انسانی در دانشگاه های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 1
15 رابطه ی جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه ی کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 22
16 شناسایی عوامل موثر بر دانش آفرینی اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 6
17 ضرورت دانش آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 18، شماره: 42
18 مراقبت راهبردی اخلاقی در مدیریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
19 مطالعه علم سنجی فرایند پژوهش در مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 28
20 مناسبات نظام آموزش عالی و جنسیت: تجربه زیسته در دانشگاه تک جنسیتی الزهرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 15، شماره: 4
21 مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 4
22 نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم سازی دانش بین اعضای هیات علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء(س) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
23 نقش مولفه های هوش هیجانی مدیران در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 11، شماره: 45
24 واکاوی مفهوم توانمندسازی زنان از منظر دانشجویان دانشگاه الزهرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانشگاه دوره: 1، شماره: 3
25 یادگیری زدایی؛ راهکاری برای یادگیری بیشتر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جو تنوع ودانش افرینی سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 ارزیابی منابع انسانی دانشگاه های تهران بر مبنای نظریه منبع محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 تحلیلی بر نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 دانش چیست ؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
5 شناسایی مولفه های کیفیت دانشگاه از نگاه دانشجویان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 شناسایی مهارت های مدیریت راهبردی مدیران آموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
7 کاربرد اخلاقی اختیار برای رهبران آموزشی: یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران