دکتر مهدی جهانی

دکتر مهدی جهانی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی جهانی

Dr. Mahdi Jahani

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر دگرآسیبی و ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. بر گیاه خرفه و قارچ پنی سیلیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان ( Ocimum basilicum L.‎ ) در واکنش به اسید فولویک و کود کامل ( NPK ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
3 بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 3
4 بررسی تأثیر سطوح مختلف کود کامل NPK و اسید فولویک بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش از جداسازی گونه ای از قارچ Fusarium از خرما (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
2 اولین گزارش از قارچ Actinomucor elegans به عنوان بیمارگر سرخرطومی جالیز Acytopeus curvirostris از ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
3 اولین گزارش جداسازی قارچ .Alternaria sp از برگ خرما در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اولین گزارش قارچ Aspergillus flavus به عنوان بیمارگر حشره سر خرطومی جالیز از ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی آلودگیهای قارچی محصول زرشک در شهر بیرجند خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
6 بررسی اثرات نیترات پتاسیم و سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم نخودی (Teucrium polium) Effect of potassium nitrate on seed germination of medicinal plant Teucrium polium (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 بررسی تأثیر تعدادی از نمک های معدنی بر رشد عوامل مهم آلترناریوز سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
8 بهبود کیفیت و کنترل فساد قارچی میوه انار با کاربرد اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
9 تاثیر آب گرم و کلرید کلسیم بر پارامترهای شیمیایی و ماندگاری میوه تازه زرشک بی دانه نگهداری شده در دماهای مختلف (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 تاثیر کاهش رطوبت میوه پس از اعمال تیمارهای پس از برداشت بر خصوصیات شیمیایی و کیفی میوه تازه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 جداسازی گونه .Micrococcus sp از درختان انار با عارضه دانه سفیدی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
12 جداسازی گونه Staphylococcus saprophyticus از درختان انار با عارضه دانه سفیدی در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
13 جداسازی و شناسایی گونه های قارچی همراه درختان کاج در شهر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 جداسازی و مطالعه ی تاکسونومیکی قارچ Alternaria alternata به عنوان عامل غالب لکه برگی پنبه در مرحله ی گیاهچه در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
15 جداسازی وشناسایی گونه های Ulocladium همراه درختان کاج در شهر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 شناسایی Alternaria alternate از مزارع کنجد در منطقه طبس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 شناسایی برخی عوامل قاری موثر در پوسیدگی بنه زعفران در ارتباط باکنه Rhyzoglyphus robini (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
18 شناسایی قارچ پنی سیلیوم از مزارع کنجد در منطقه طبس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
19 شناسایی قارچ های بذری گندم و تاثیر قارچ کش های مختلف بر شاخص های جوانه زنی توده های بذری بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
20 شناسایی قارچ های پس از برداشت انار در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
22 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک شلغمTuMV در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
23 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلمCaMV در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
24 گزارش قارچ Nigrospora oryzaeعامل بیماری لکه برگی سورگوم از استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 گونه های قارچی عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه جو در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
26 مقایسه ارقام انار صادراتی از نظر آلودگی به کرم گلوگاه، ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه (دریافت مقاله) همایش ملی انار