دکتر علیمراد سرافرازی

دکتر علیمراد سرافرازی

دکتر علیمراد سرافرازی

Dr. Alimorad Sarafrazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی پراکنش دو گونه سن سبز (Brachynema germarii (Hemiptera: Pentatomidae وNezara viridula در اقلیم های استان کرمان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
2 بررسی سن های خانواده (Reduviidae (Heteroptera: Hemiptera موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 85، شماره: 1
3 پراکنش جغرافیایی شب پره های ساقه خوار(Lep.: Crambidae & Noctuidae) در شالیزارهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 2
4 پیش بینی مدل پراکنش دو گونه از مگس های گل Paragus tibialis وParagus quadrifasciatus (Diptera: Syrphidae) در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 85، شماره: 2
5 شناسایی باکتری های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, ۱۹۷۳ (Hymenoptera: Apidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
6 شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 3
7 گزارش دو گونه سن Ectomocoris cordiger Stål, ۱۸۶۶ ,(Hemiptera: Reduviidae) Reduvius disciger Horvagh, ۱۸۹۶ از برخی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
8 گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
9 مطالعه ی دو شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت سنجی هندسی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
10 معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تنوع ژنتیکی سنکهای Orius niger (Hemiptera:Anthocoridae) بر اساس توالی هایITS1 در مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
2 بررسی کاربرد ها و ریسکهای فناوری نانو در حوزه پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
3 بررسی ملاحظات اجتماعی، اخلاقی و قانونی فناوری نانو در راستای توسعه پایدار آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 واکاوی الزامات و مولفه های توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی