دکتر محمدمهدی حیدری

دکتر محمدمهدی حیدری دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد

دکتر محمدمهدی حیدری

Dr. MohammadMehdi Heidari

دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anti-inflammatory and anti-neuropathic effects of a novel quinic acid derivative from Acanthus syriacus (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 3
2 Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Iranian Coronary Atherosclerosis Patients Candidate for Coronary Artery Bypass Graft (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 7
3 آنالیز جهش های بدمعنی ژن CX۳CR۱ در بیماران سقط مکرر با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 3
4 Mutation analysis of TNP1 gene in infertile men with varicocele (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 4
5 Novel Missense Mitochondrial ND۴L Gene Mutations in Friedreich's Ataxia (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 3
6 Protective effect of Berberis vulgaris on Fenton reaction-induced DNA cleavage (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 3
7 The association between TNP2 gene polymorphisms and Iranian infertile men with varicocele: A case-control study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 17، شماره: 8
8 The mitochondrial DNA mutations associated with cardiac arrhythmia investigated in an LQTS family (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 9
9 The POLG Gene Polymorphism in Iranian Varicocele-Associated Infertility Patients (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
10 بررسی پلی مورفیسم های T-۷۸۶C و ۴a۴b ژن نیتریک اکسید سنتاز ۳ (NOS۳) در مردان ایرانی مبتلا به واریکوسل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 12
11 بررسی تغییرات نوکلئوتیدی ژن های میتوکندریایی ATP۶، ND۳ و COX۳ در بیماران مبتلا به پلاک های آترواسکلروتیک با روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 6
12 مکانیسم های مولکولی و ژن های درگیر در ناباروری مردان مبتلا به واریکوسل: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز جهش در ژن هایCO3 و 3 NDمیتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 Bioinformatics Analyses of Single Nucleotide Polymorphism rs۳۹۸۱۲۲۸۰۷ in THBD gene in Recurrent pregnancy loss (RPL) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
3 Bioinformatics Analysis of Missense Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)in Human NKX2.6 Gene (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 Bioinformatics Prediction of rs۱۰۴۸۹۴۰۹۹ Pathogenicity in CDKN۲A Gene as a Tumor Suppressor Gene (TSG) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
5 Computational approaches to design Anti-CD۵۲ Nano body: A new insight for B-CLL and MS therapeutic strategies (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
6 Detection of novel mitochondrial mutations in cytochrome C oxidase subunit 1 (COX1) in patients with familial adenomatous polyposis (FAP) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان
7 Evaluation of Pathogenicity Effects of Missense Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in NKX2.1 Gene (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
8 Evaluation of site-directed mutagenesis on stability and affinity of Bevacizumab antibody (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
9 Identification of a Novel Mutation in Mitochondrial CO2 Gene in Patients with Familial Adenomatous Polyposis (FAP) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
10 In Silico analysis of missense single nucleotide polymorphisms in human GATA4 Gene (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
11 In silico analysis of mitochondrial tRNAlue(CUN) structure in the presence of A12308G polymorphism in patients with non-dystrophic myotonia (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
12 In Silico Analysis of Non-Synonymous Single Nucleotid Polymorphisms (nsSNPs) in Human IL-6 Gene (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
13 In Silico Analysis on the Structural and Functional Impact of one deleterious SNP in nkx۲.۵ gene Associated with Congenital Heart Disease (CHD) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
14 In-silico Analysis for Pathogenicity Prediction of Single Nucleotide Polymorphisms in Human LMO۱ Gene (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
15 In-silico analysis of Site Direct Mutagenesis of Tyr۱۰۲ to Arg in CDR۳ of Anti-CD۲۰ antibody (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
16 In-silico analysis of SNPs in mitochondrial MT-ND۴ gene (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
17 Investigating the Pathogenic Single Nucleotide Polymorphisms of MTND۵ Gene by Bioinformatics Tools (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
18 Mutational screening through comprehensive bioinformatics analysis to detect C۲۵۰T mutation in TERT promoter region among patients with brain tumor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
19 Pathogenicity analysis of missense mutations in MT-ND۶, a mitochondrial gene that encoded NADH dehydrogenase ۶ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
20 Studying of the interaction of tumstatin with some receptors by molecular docking simulations (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
21 The Affinity optimization of Anti-CD۲۰ antibody with site-directed mutagenesis of Tyr۱۰۷ to Arg۱۰۷ in CDR۳ region (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
22 The Identification of Mitochondrial tRNAMet, Ile, Gln, Phe Genes Mutations in Iranian Patients with Non-dystrophic Myotonia (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
23 The identification of Mutations in exon1 of NKX2.6 gene in patients with Congenital Heart Defects (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران
24 The Identification of Nucleotide Variations in Mitochondrial tRNA of Serine, Asparagine, Aspartic acid, Cysteine and Tyrosine Genes in Non-Dystrophic Myotonia Patients (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
25 The improvement of Anti-CD۲۰ Antibody Affinity with site-specific mutagenesis in CDR۳ (Tyr۱۰۱ to Arg) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
26 The Study of changes in affinity of Anti-CD۲۰ antibody with mutations Tyr۱۰۱ and Tyr۱۰۷ to Arg in CDR۳ using docking (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
27 The study of relationship of rs1800872 polymorphism in IL-10 gene promoter in Iranian patients with coronary artery disease (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
28 The Study of the Pathogenicity of SNPs in MT-ND۳ gene using bioinformatics sites (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
29 بررسی ارتباط بین پلیمورفیسمGlu298Asp در ژن NOS3 و افزایش ریسک ابتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گیلاس (Prunus avium) با استفاده از ژنهای کلروپلاستی accD-psaI (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
31 بررسی جهش در ژن ATPase8میتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی جهش در ژن میتوکندریاییATP6 در بیماران مبتلا به آترواسکلروز با روشPCR-SSCP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 بررسی جهش ژن ATPase6 میتوکندریایی در مردان ایرانی مبتلا به واریکوسل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی مولکولی ژن ND3 میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به واریکوسل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 بیوسنسور بدون نشانگر هیبریداسیونDNA با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کربن نانو تیوپ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 تعیین ژن آمیلوژنین با استفاده از روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی با الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 مطالعه جهش در ژنCOX II میتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران