شاهین حسابی

 شاهین حسابی دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف

شاهین حسابی

Shaahin Hessabi

دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوریتم سیل آسای محدود شده به منظورکاهش سربار ارتباطی در شبکه های برروی تراشه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 افزایش دسترسی به حافظه در یک ASIP شی گرا با استفاده از خردکردن حافظه نهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 بهبود عملکرد الگوریتم پنهانسازی خطای G.729 برای کاربرد VoIP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 روشی برای افزایش میزان اتکاپذیری در شبکه های برروی تراشه با استفاده از آرایش اتصال دوگانه منابع به مسیریاب ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 معماری تمام نوری کم توان خوشه بندی شده برای شبکه های مراکز داده برای اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
6 یک متدولوژی مجتمعسازی هستههای IP در یک محیط طراحی شیءگرای سیستمهای نهفته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران