فرید جواهرزاده

 فرید  جواهرزاده

فرید جواهرزاده

Farid Javaherzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.