ساسان بابایی

 ساسان بابایی

ساسان بابایی

Sasan Babaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سودشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
2 رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشایاطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات شیب زمین در تغییرات کمی جنگلهای شاخه زاد بلوط ایرانی در نیم قرن گذشته با استفاده از عکسهای هوایی و GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
2 بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و زمان قلمه گیری در جوانه زنی قلمه های درختچه دارویی مورد (Myrtus communis L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی تاثیر فاصل از روستا در تغییرات گستر ه جنگل با استفاد ازعکس های هوایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
4 پیش بینی ناحیهRetrograde region در یکی از مخازن گازی میعان معکوس ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
5 تغییرات سطح و تراکم جنگلهای زاگرس میانی با استفاده ازتفسیر عکسهای هوایی و بهره گیری ازGISمطالعه موردی منطقه کاکارضای استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
6 نقش جنگلها و مراتع کشور در جذب و انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه روشهایی جهت کاهش انتشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم