دکتر یوسف صیفی کاویان

دکتر یوسف صیفی کاویان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یوسف صیفی کاویان

Dr. Yousef Seifi Kavian

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 RTWSM: Real-Time Ad Hoc Wireless Sensor System Monitoring of Local Air Particle Pollution (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی برق دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انرژی مصرفی و نرخ گذردهی پروتکل IEEE پ802.15.4 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
2 ارزیابی عملکرد الگوریتمCSMA/CA در پروتکلIEEE 802.15.4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
3 الگوریتم مسیر یابی بهینه مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
4 پروتکل خوشه بندی انرژی - کارآمد در ارتباطات درون و میان خوشه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
5 پیاده سازی FPGA الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور انتخاب سرخوشه در شبکه های سنسور بی سیم مبتنی بر خوشه بندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
6 پیاده سازی سخت افزاری شبککه حسگر بی سیم برای انتقال دما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
7 پیاده سازی سختافزاری مدل نورون پالسی بر FPGA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
8 پیاده سازی مدار آزمون کننده ی درون مداری BIST از نوع BEST مدار مولد کدهای FFT یک بعدی به کمک زبان توصیف سخت افزاری VHDL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 پیاده سازی یک مدار BIST قابل برنامه ریزی برروی FPGA به کمک زبان توصیف سخت افزاری Verilog (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
10 پیادهسازی FPGAشبکه عصبی هاپفیلد به منظور حل مسئله یافتن کوتاهترین مسیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
11 تخصیص کانال در شبکه های حسگر بی سیم چند کاناله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
12 تولیدخودکار بردار آزمون برای آشکارسازی خطای اتصال 0و1 در سطح گیت مدارات دیجیتالی با استفادها ز الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 روش جدید مسیریابی با هدف کاهص مصرف انرژی و کاهص ترافیک در ضبکه های حسگربیسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
14 روش کلاستر بندی توزیع شده در شبکه های سنسور بی سیم بر اساس تعادل بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
15 روشی برای تولید خودکار بردارهای آزمون مدارات ترکیبی درسطح گیت برای خطاهای اتصال به صفرویک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
16 طراحی جبران ساز برای تقویت کننده های سه طبقه با بارهای خازنی بزرگ با به کارگیری روش CFCRCC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
17 طراحی سخت افزار و ارائه یک روش جدید برای موقعیت یابی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
18 طراحی مقاوم شبکه های فیبرنوری در مقابل نامعینی های آینده ترافیک در شبکه های IP-over-DWDM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
19 طراحی و پیاده سازی گره حسگر بیسیم قابل پیکره بندی مجدد و تست سیستم عامل TinyOS بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
20 کلاسه بندی کشتی در تصاویر SAR با استفاده از کلاسیفایر جدید ترکیبی CNN-MLP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
21 مسیریابی و اختصاص طول موج در طراحی شبکه های مش فیبرنوری WDM خودترمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 مقایسه روش های تبدیل فوریه سریع (FFT) Radix-4,Radix-2و Split-radix و شبیه سازی الگوریتم آنها جهت پیاده سازی روی FPGA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
23 همزمانسازی توزیع شده با حفظ تعادل انرژی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک