سیدمحمد حسینی

 سیدمحمد حسینی دانشیار دانشگاه تهران

سیدمحمد حسینی

Seyed Mohamad Hosseini

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل هایHADCM و 3 BCM2 در محیط ریزگردانLARS-WG (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 16
2 اعمال حق حبس در تعهدات و اسناد بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی تاثیر لیزر دیود بر میزان پسرفت عروق جدید مبتلایان به رتینوپاتی پرولیفراتیو پرخطر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
4 بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر استفراغ بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
6 بررسی خصوصیات استخوان درشت نی و pH دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل های آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی شیوع سنوروس سربرالیس در گوسفندان کشتارگاه شهرستان بابل 1387 (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی مفاد بیعت در قیام های شیعه در دو سده ی نخست هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی و تحلیل پراکنده رویی شهری با تاکید بر تحولات تقسیمات سیاسی (نمونه مطالعاتی: شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 21
11 بیداری اسلامی؛سناریوی فرهنگی منتخب جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 23
12 پاسخ عملکرد رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و پری بیوتیک، تحت شرایط تنش حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
13 پیامدهای جنگ نرم برهویت فرهنگی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 28
14 تاثیر به کارگیری زئولیت سنتزی 4A به عنوان رنگدانه روی ویژگی های فیزیکی کاغذ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 2
15 تأثیرات منطقه ای و بین المللی قدرت نرم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
16 تبیین مفهوم سبب در دعاوی مسیولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
17 تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفیدها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 10
18 تعیین نیم رخ سوماتوتایپ نونهالان پسر برخی اقوام ایرانی در ماده های دوومیدانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
19 تفاوت خواص فیزیکی و اپتیکی غیرخطی بلورهای (LiB(305 و (KTioPo(4 (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 1
20 خشکسالی، واقعیتی قابل مدیریت (دریافت مقاله) نشریه تخصصی آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 25
21 خیار تعذر تسلیم در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
22 خیار حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
23 رو و آبرو دو روی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی: پژوهشی قوم نگارانه در کاربردشناسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
24 قرارداد آتی و چالش های فقهی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 3
25 محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختار الکترونی تیتانات باریوم در فاز مکعبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 5، شماره: 1
26 محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 3
27 مسیولیت بین المللی دولت ها برای زباله های فضایی و سازوکارهای حل وفصل اختلاف های ناشی از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 4
28 مطالعه خواص الکترونی CaTiO2 در فاز پاراالکتریک و فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 5، شماره: 2
29 مقایسه تاثیر 10 هفته تمرینات اصلاحی مرسوم و تمرینات اصلاحی با دستگاه ویبریشن تمام بدن بر سندرم متقاطع فوقانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 20
30 و(جرم شناسی عصب)؛ رویکردی نوین در تحلیل جرایم خشونت آمیز اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن - جرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 19
31 واکاوی مبانی فقهی ممنوعیت تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 6
32 یک رویکرد جدید محاسبه نرخ ارسال در سامانه های تبادل اطلاعات کوانتومی با استفاده از توزیع دوجمله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار سوزاندن بقایای گیاهی در بخش کشاورزی شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
2 آشنایی با سازمانهای یادگیرنده و ضرورت انها در عصر جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
3 اثر آلایش اتم تیتانیم و تعداد تقارن های بلوری روی خواص اپتیکی ترکیب Pb(Zr1-xTix)O3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
4 اثر استفاده از پودر شلغم بر روی عملکرد و وزن نسبی دستگاه گوارش جوجه هایگوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
5 اثر استفاده از مخلوط مواد موثره گیاهان دارویی بر فراسنجه های خونی و آنزیم های سرم خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
6 اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر ابقای مواد معدنی پلاسما و فعالیت غده تیروئید جوجه گوشتی راس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز ناتافوس بر فعالیت آنزیمی سرم و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثر بافت دان و زایلاناز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
9 اثر بافت دان و زایلاناز بر غلظت مواد معدنی پلاسما جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
10 اثر بافت دان و زایلاناز بر گوارش پذیری ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 اثر بافت دان و زایلاناز بر وزن نسبی بخش های مختلف دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 اثر پودر میوهی گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر HDL و LDL کلسترول در شترمرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
13 اثر سطوح مختلف پودر ضایعات میوه عناب برعملکرد و اندام داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
14 اثر سطوح مختلف پودر میوه عناب برعملکرد و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
15 اثر عصاره آبی- الکلی کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار در دوره تولک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
16 اثر عصاره کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) بر صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 اثر کلاله زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در فریزر در جوجه هایگوشتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
18 اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در فریزر در جوجه هایگوشتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
19 اثر ولتاژهای عملی بر بیشینه دامنه تخلیه جزئی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
20 اثرات مکمل دایجستروم، گرده گل، بره موم و تراکم گله بر عملکرد و سامانه ایمنی جوجه گوشتی در معرض تنش گرمایی مزمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
21 اثرات مکمل دایجستروم، گرده گل، بره موم و تراکم گله بر نشانگرهای زیستی جوجه گوشتی در معرض تنش گرمایی مزمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
22 ارائه بهترین سیستم پالایش آلاینده های موجود در شیرابه های ناشی از محلهای دفن زبالۀ شهری استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
23 ارائه طرحی برای مانیتور کردن بیمار از راه دور به منظور تشخیص ناراحتی های قلبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
24 ارائه متدولوژی AHP جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی سیستم های حمل ونقل (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
25 ارایه مدل ترکیبی تحلیل شبکه ای - الکتر با استفاده از نسبت های مالی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
26 ارتباط اعجاز آسان حفظی و جهانی بودن قرآن از منظر آموزه های دینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
27 ارتباطسنجی تغییرات اقلیمی با صنعت کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
28 ارزش غذایی و دارویی گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
29 ارزیابی آب و هواشناختی توریسم در استان همدان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
30 ارزیابی اثر متقابل بین محتوی انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام جیره غذایی و جنسیت بر وزن بدن در نقطه ی عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی راس 308 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
31 ارزیابی اثرات میوه گیاه کاکنج Physalis alkekengi بر تستهای آزمایشگاهی فونکسیون کبد موش رت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
32 ارزیابی اقلیم گردشگری جزایر ایران در خلیج فارس مطالعه موردی: جزیره سیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
33 ارزیابی بمنظور مدیریت پیامدهای زیست محیطی تولید کمپوست به روش هوازی ( مطالعه موردی : کارخانه کمپوست ساری ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 ارزیابی تاثیر عصاره آبی گیاه گل محمدی بر میزان غلظت سرمی هورمون های گنادوتروپین در رت (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی طلای سبز
35 ارزیابی تاثیر گلایفوزیت بر شاخص اکسایشی سرم (مالون دی آلدهید) در رت نژاد ویستار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم کلزا (Brassica napus) در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
37 ارزیابی عصاره الکلی بابونه بر غلظت آنزیم های کبدی و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی به منظور کاهش اثرات آفلاتوکسین و اکراتوکسین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 ارزیابی میزان تجمع آلومینیوم کلراید در بافت نای موش صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
39 ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر معماری و شهرسازی مناطق گرم و خشک (نمونه موردی: یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
40 استفاده از تایرهای فرسوده به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 استفاده از روغن حاصل از پیرولیز تایرهای فرسوده به عنوان سوخت جایگزین در موتورهای دیزلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
42 استفاده ازکنترلرهای منطقی برنامه پذیردرسیستم مدیریت مشعل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نیروگاههای برق
43 افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل کشور با استفاده از مفهوم سوآپ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
44 افزایش جوانه زنی بذور گیاهی با استفاده از نانولولههای کربنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
45 انتقال سازه اختصاصی بذر SS-GUS-KDEL-MAR به گیاه توتون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 اندازه گیری فلزات سنگین آهن، روی، مس، نیکل، کادمیوم و سرب در صمغ خوراکی تراوید شده از درخت ارژن (Amygdalus haussknechtii) در مناطق مختلف ایران: تحلیل واریانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
47 اولویت بندی عوامل مالی موثر برانتخاب سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش تحلیل شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
48 بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
49 بازسازی تصویر با استفاده از تلفیق تغییرات کلی و مجموعه تراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
50 بایسته های امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی در اندیشه های بزرگان از جمله شیلر و مک لوهان (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
51 بتن هوشمند مصالحی نوین درصنعت ساختمان سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 بحران و آشفتگی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
53 بررسی آماری تاثیر عوامل موثر بر مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی علی آباد کتول (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
54 بررسی اثر تصادفی پدر و مادر بر افزایش وزن بدن از یک روزگی تا هشت هفتگی مرغان بومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
55 بررسی اثر تغییر اقلیم در آینده برمنابع آب ساحلی دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
56 بررسی اثر تنش کمبود آب در برخی ارقام تجاری جدید کلزا ( Brassica Napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
57 بررسی اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام جیره ی غذایی بر زمان نقطه عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی سویه راس 308 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
58 بررسی اثرات ریزگرد و راهکارهای مقابله با آن بررسی میزان تجمع زیستی آلومینیوم کلراید در بافت ریه موش های نژاد ویستار متعاقب تزریق داخل صفاقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
59 بررسی اثرات سم قارچ کش تری سیکلازول بر روند تکوینی کبد جنین های موش NMRI سفید آزمایشگاهی نژاد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 بررسی اثرات سمیت دوز های مختلف نانو ذرات اکسید روی بر تغییرات ساختار بافتی تخمدان و رحم، شاخص استرس اکسیداتیو، تغییرات وزنی و فاکتورهای عملکردی دستگاه تولید مثل در موش صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
61 بررسی اخلاق در توسعه فناوری اطلاعات و بررسی زوایای آن در جامعه اطلاعاتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
62 بررسی ارتباط بین فشار عصبی و عملکرد کارکنان شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
63 بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان روی بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهرکام پارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
64 بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر توانایی سرمایه گذاران در پیش بینی سود شرکت های سود ده و زیان ده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
65 بررسی تاثیر خط مشی های رفاهی در اثر بخشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
66 بررسی تاثیر دوزهای متفاوت نانو ذرات اکسید روی بر تعداد پلاکت خون در موش صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
67 بررسی تاثیر دوزهای مختلف سینامالدهید بر هیستوپاتولوژی بافت کبد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
68 بررسی تاثیر کاهش اختلال دژنراتیو یا التهابی متعاقب استفاده از سینامالدهید در مدل ضایعات کبدی در موش سوری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
69 بررسی تاثیر گلایفوزیت برروی گلبول های سفید خون موش صحرایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
70 بررسی تاثیردوزهای مختلف نانو کورکومین بر میزان کلسترول سرم خونی طیور مسموم شده متعاقب سالینومایسین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
71 بررسی تاثیردوزهای مختلف نانو کورکومین بر هیستو پاتولوژی کبد طیور مسموم شده متعاقب سالینومایسین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
72 بررسی تاثیرعصاره آبی گل محمدی(Rosa demascena) برسطح سرمی هورمون استروژن درموش صحرایی ماده تیمار شده با آلومینیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی طلای سبز
73 بررسی تحلیل پایداری موجهای مجانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
74 بررسی تغییرات بافت شناسی توسط عصاره آبی گل محمدی بر روی گابلت سل های ایلیوم روده موش صحرایی بالغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
75 بررسی جامعیت قرآن از منظر آیه الله جوادی آملی حفظه الله با تکیه بر آیات تحدی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
76 بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
77 بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایت Pb(Zr0.5Ti0.5)O3 بادر نظر گرفتن اثراربیتالهای جایگزیده d (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
78 بررسی خصوصیات الکترونیکی بلورپروسکایت LaCrO3 در فاز مکعبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
79 بررسی خواص اپتیکی سرامیک SiC در دو فاز مکعبی و هگزاگونال و اثر افزودنی ها بر آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
80 بررسی دلایل حذف کشتارگاهی طیور گوشتی در شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
81 بررسی رابطه بین برخی متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات نرخ تورم، تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره )با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
82 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان های دولتی مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
83 بررسی رابطه معنویت و سلامت روان کارکنان فرماندهی مرزبانی استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
84 بررسی رایبطه بین میانگین فعالیت بدنی و فرسودگی شغلی با میانگین فرضی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کهگلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
85 بررسی روندمحاسبه ثقل برروی سطح زمین بااستفاده ازماموریت ماهواره گوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
86 بررسی شیوع عوارض پاتولوژیکی گونژیلونما در مری گوسفندان کشتارگاه شهرستان بابل 1387 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
87 بررسی شیوع، علل و مقایسه آسیب مچ پا در ورزشکاران مرد نخبه هندبال، فوتبال و بسکتبال استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
88 بررسی شیوع، علل و مقایسه آسیب های زانو در ورزشکاران مرد نخبه هندبال، فوتبال و بسکتبال استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
89 بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشى از نانو ذره اکسید روى بر روى بافت ریه در موش صحرایى نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
90 بررسی ضرورت اجتماعی و اقتصادی بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری و مشارکت مردمی در آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
91 بررسی طیف اتلاف انرژی الکترون و محاسبه انرژی پلاسمون در بلور کادمیم تلورید (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
92 بررسی عصاره الکلی بابونه بر کاهش اثرات مایکوتوکسین ها در فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
93 بررسی عصاره الکلی رزماری بر کاهش اثرات مضر مایکوتوکسین در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
94 بررسی فعالیت کاتالاز در موش های دریافت کننده آلومینیوم کلراید و عصاره گل محمدی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
95 بررسی فلیترها در شناسایی ساختارهای زمین شناسی مطالعه موردی: شرق شهرستان زرند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
96 بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش کم آبی بر برخی ویژگی های ارقام مختلف کلزا (Brassica napus.L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
97 بررسی کارایی راکتورهای ناپیوسته هوازی در تصفیه بیولوژیکی شیرابه‌ محل دفن زباله شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
98 بررسی مخاطرات طبیعی ناشی از سیلخیزی در حوضههای آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
99 بررسی میزان بروز موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بابل از سال 1393 الی 1395 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
100 بررسی میزان سطح آنتی اکسیدان تام سرمی به دنبال تجویز بتاسیترانلول در موش صحرایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
101 بررسی میزان شیوع عفونت پاروو ویروس در سگ های شهرستان بابل طی سال 1395 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
102 بررسی میزان وقوع بیماری تب مالت در شهرستان بابل از سال 1393 الی 1395 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
103 بررسی ناهنجاری ها و بدشکلی های مادرزادی در خزندگان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
104 بررسی نظرات و خواسته های گردشگران از پارکهای جنگلی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
105 بررسی نظری خواصالکترواپتیکی اکسید اسپینلMgAl2O4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
106 بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در ساختگاه سد - مورد مطالعاتی ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
107 بررسی نقش مولفه های انعطافپذیری استراتژیک و انعطافپذیری تولیدی در چابکی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: تولیدکنندگان مواد غذایی در استان تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
108 بررسی نقش واچرخند سیبری و سیاه بر روی بارشهای سنگین و فراگیر شمال ایران (مطالعه موردی؛ استان گیلان و مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
109 بررسی و مطالعه سناریوهای متوالی حذف ستون در سازههای دارای سیستم مهاربند واگرای فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
110 بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های علوم تربیتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
111 بررسی هیستوپاتولوژیک اثر محافظت کنندگی عصاره ی آبی گیاه گل محمدی بر جراحت ایجاد شده ناشی از تجویز آلومینیوم در بافت تخمدان موش های صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی طلای سبز
112 بررسی هیستومورفولوژیک تاثیر عصاره آبی گل محمدی بر روی پرزهای کولون روده موش صحرایی بالغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
113 بررسى اثرات تغذیه اى سینامالدهید در غذاى ماهى در ماهى کپور معمولى (carpio Cyprinus) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
114 بررسى اثرات سمى ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت کبد در موش صحرایى نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
115 بررسى اثرات ضد کوکسیدیایى گیاه آرتمیزیا ابسینتیوم بر طیور گوشتى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
116 بررسى تاثیر نانو ذرات اکسید روى بر روى سطح فسفر خون در موش صحرایى نر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
117 بررسى تاثیرات آلودگیهاى زیست محیطى ناشى از فلزات سنگین در ماهیان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
118 بررسى تغییرات سطوح آنزیم هاى کبدى متعاقب تزریق نانوذرات اکسید روى در موش هاى نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
119 بررسى چگونگى ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
120 بررسى سطح سرمى آنزیم CPK متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
121 بررسى سطح سرمى قند خون متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
122 بررسى ضایعات ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت ناى درموش صحرایى نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
123 بررسى فاکتورهاى عملکردى کلیه و کبد متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک nude b6 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
124 بزرگترین نسل کشی های تاریخ معاصر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
125 بهبود ظرفیت نهان نگاری برگشت پذیر با استفاده از تکنیک درون یابی درتصاویر پزشکی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
126 پایداری خطی امواج سولیتونی وروشهای عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
127 پایش و تحلیل خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده از شاخص های خشکسالی (RAI-SPI) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
128 پلیس، امنیت اخلاقی و سبک زندگی با عنایت بر کتاب امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
129 پیش یابی تغییرات اقلیمی دریاچه پریشان در نیم سده آینده (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
130 پیشیابی دما و بارش همدان با مدل MS (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
131 تاثیر اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک بر روی بار مراجعه وهزینه های خدمات پاراکلینیک بیماران روستایی تحت پوشش بیمه سلامت استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
132 تاثیر تنش خشکی بر بیان ژن و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز دو رقم بهاره کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
133 تاثیر تنش خشکی بر پروفایل اسید های آمینه در رقم RGS003 کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
134 تاثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده های رشدگیاهی برجنین زایی سوماتیکی دردو رقم کلزا brassica napus l. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
135 تاثیر سینامالدهید بر میزان پروتئین تام و آلبومین در موش سوری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
136 تاثیر عصاره آبی گل محمدی بر غلظت سرمی هورمون پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ تیمار شده با آلومینیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی طلای سبز
137 تاثیر عصاره ی آبی گل محمدی بر میزان تری گلیسیرید ناشی از مصرف فلز اکسید روی در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
138 تاثیر عصاره ی آبی گل محمدی بر میزان کلسترول ناشی از مصرف فلز اکسید روی در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
139 تاثیر نانوذرات اکسید روى بر سطوح خونى نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین (CRE) در موش صحرایى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
140 تاثیر نظام ارجاع الکترونیک بر روی بار مراجعه و هزینه بیماران بستری تحت پوشش صندوق بیمه روستائی استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
141 تاثیرقطبش اسپینی عناصر Fe ,Cr و Ti بر خواصالکتریکی α-Al2O3 بااستفاده از اصول اولیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
142 تأثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران درایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
143 تبیین آثار و فواید بزرگداشت بانو ستی فاطمه (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه
144 تبیین برنامه ریزی جانشین پروری و فرایند اجرای آن در سازمان های عصر جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
145 تبیین نظریه های تحلیل رسانهای و نظریه اجتماعی- رفتاری، کارکردها و آثار پیام های ارتباطی (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
146 تحلیل عددی نشت از پی سد بوسیله نرم افزار UDEC 3.1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
147 تحلیل عددی نشت از ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
148 تعیین مشخصات رئولوژیکی و میکروساختاری مخلوط های گیاهی با پروتئین زیاد در اکستروژن تک محوره (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
149 تغییر مقادیر گلبول سفید خون در نتیجه تزریق داخل صفاقی دوزهای متفاوت نانو ذره اکسید روی در موش های نژاد ویستار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
150 تغییرات سطوح بیلی روبین تام سرم در نتیجه تزریق داخل صفاقی نانو ذره اکسید روی در موش های نژاد ویستار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
151 تغییرات سطوح پروتیین و آلبومین خون در موش صحرایى نژاد ویستار متعاقب مسمومیت ناشى از تزریق داخل صفاقى نانوذرات اکسید روى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
152 تغییرات سطوح خونى سدیم و پتاسیم متعاقب تزریق داخل صفاقى نانو ذرات اکسید روى در موش صحرایى نر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
153 تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ناى در موش هاى صحرایى نژاد ویستارمتعاقب تجویز خوراکى ژرانیول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
154 تقریب جواب معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه کسری دوبعدی با کمک پایه های اسپلاین جعبه ای B2,2,1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
155 توسیع فضای جواب یک مساله برنامه ریزی خطی در حالت عدم وجود قیود زائد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
156 توصیف صوری نمودارهای گردش کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
157 جایگاه تعلیم و تربیت دراسلام ونقش هدایتی آن در حیات معنوی انسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
158 چند دلیل برای توجه به اشتغال زایی در کشاورزی با توجه به شرایط کشور و خشکسالی های پیاپی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
159 چیستی ترجمه و اقسام و روش های آن با الگو گیری از مترجمان برتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
160 حالت بهینه تطبیق شبه فازQPM تولید هارمونیک دوم SHG برای پرتوهای موازی با استفاده از محاسبات عددی (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
161 حل مسئله کنترل بهینه مقید به دستگاه مرتبه کسری بااستفاده ازدرونیابی توابع مقیاس گذارکسری شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
162 حمایت از کودکان در حقوق بشردوستانه اسلامی و اسناد بشر دوستانه بین المللی با تاکید بر کنوانسیون حمایت از حقوق کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
163 حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
164 خواص اپتیکی اکسید اسپینل MgAl2O4 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
165 خوردگی در آب دریا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی خوردگی ایران
166 دیدگاه آیات و روایات پیرامون ترور و تروریسم (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
167 رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در سازمان جهادکشاورزی استان گیلان با توجه به نقش تعدیل گر ادراک از حمایت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
168 رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی کارکنان شرکت نفت استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
169 رشد صنعتی بانک محور در ایران: کاربردی از روش حداقل مربعات معمولی پویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
170 روش پتروف-گالرکین ناپیوسته روی معادله دیفرانسیل مرتبه کسری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
171 روش های تخمین عمر عایقی ترانسفورماتور (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
172 سازماندهی مرزهای ملی با رویکرد تحول در نظام شهری (نمونه موردی:استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
173 سنجش میزان موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط استان قم (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
174 شبیه سازی دینامیکی و کنترل واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
175 شناسایی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
176 شناسایی تیپ های همدیدکرانه جنوبی خزر و ارتباط آن با الگوهای گردشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
177 طمع ورزی وآثار تخریبی آن با رویکرد به راه های درمان آن ازدیدگاه قرآن وحدیث (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
178 غیر فعال سازی پیشرفته E. coli با تابش پالسی پرتو UV-LED در حین ضدعفونی آب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
179 فناوری هستهای؛ مهمترین راهکار نوین مبارزه با خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
180 کارآیی راکتورهای بی هوازی UASB در تصفیه شیرابه محل دفن زباله کهریزک تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
181 کاربرد اسید آلفا لیپوییک در جیره های حاوی ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
182 کاربرد اسید آلفا لیپوییک در جیره های حاوی ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
183 کاربرد المان های نامحدود در مدلسازی رفتار روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
184 کاربرد روش برگمن در حل مسئله کنترل بهینه با قید مشتقات جزئی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
185 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از سیلاب حوضه های آبریز در ارتباط با شهر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز در شمال استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
186 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کاربری اراضی شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
187 کم خونی ناشی از تجویز گلایفوزیت در موش صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
188 کنترل تطبیقی مد لغزشی ترمینال سریع ترکیبی با مد لغزشی سرتاسری و فازی، یک میز سه درجه آزادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
189 کنترل تطبیقی مد لغزشی فازی یک میز سه درجه آزادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
190 کنترل درخط حاشیه پایداری ولتاژ به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
191 کنترلر فازی در راه اندازی گسسته (C/L) و پیوسته (TSC/TCR) برای جبران توان راکتیو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
192 گزارش بررسی هیستوپاتولوژیکی وقوع آمفیزم ریوی در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
193 گزارش بررسی هیستوپاتولوژیکی وقوع ملانوزیز در بافت طحال در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
194 گزارش درمان آلوپسیا درسگ نژاد فرنچ بول داگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
195 گزارش نادر یک مورد تومور پستانى در یک قلاده سگ نر بالغ نژاد مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
196 گزارش وقوع آبله در گله ى قرقاول شهرستان کردکوى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
197 گزارش وقوع آدنوکارسینوم غدد سباشه پوست در یک قلاده باکسر 7 ساله (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
198 گزارش وقوع استروپتوکوزیس در یک مزرعه پرورش قزل آلا رنگین کمان در منطقه هراز استان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
199 گزارش وقوع IBH در گله ى گوشتى شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
200 گزارش وقوع بیماری بره های لرزان (Swayback) در یکی از مزارع پرورش گوسفند اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
201 گزارش وقوع پنومونی بینابینی در سمور آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
202 گزارش وقوع تومور بدخیم همانژیوسارکوما در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
203 گزارش وقوع سرطان سلول بازال زبان یک قلاده گربه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
204 گزارش وقوع سنگ مثانه در یک قلاده سگ نژاد شیتزو و درمان آن به روش جراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
205 گزارش وقوع علایم عصبی و مرگ در اثر مصرف گیاه تلخه در الاغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
206 گزارش وقوع فیبروسارکوماى پا در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
207 گزارش وقوع کارسینوما پستانى در یک قلاده سگ نژاد تریر و درمان آن به روش جراحى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
208 گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ى کبک شهرستان گمیشان استان گلستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
209 گزارش یک مورد هایپرپلازى ناحیه ى آمپولا در یک راس الاغ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
210 گزینش مناسب ترین اندازه گل نر در کالوس زایی از بساک در خیار بومی اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
211 لزوم ترسیم الگوی روزآمد بازار اسلامی مبتنی بر تدوین استانداردهای نوین مالی اسلامی و برندسازی نشان کسب حلال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
212 مبانی نظری تعلیم و تربیت غیر رسمی (دریافت مقاله) همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام)
213 مبانی نظری جامعه اسلامی با رویکرد واکاوی جایگاه امنیت در اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
214 محاسبه انرژی همدوسی، مدول حجمی، طول پیوند اتمی و ثابتهای شبکه بلور PbTiO3 با استفاده از اصول اولیه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
215 محاسبه خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی κ–Al2O3 با استفاده از اصول اولیه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
216 مدل اندازه گیری میزان تحقق استراتژیها و بهره وری فرآیندها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
217 مدل جدید دراعتبارسنجی با استفاده از نمودار ورونوی و شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
218 مدلسازی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
219 مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشور های ایران و نیوزلند وسنگاپور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
220 مدیریت لاستیک های فرسوده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
221 مروری بر ادبیات مفهوم پاسخگویی و جایگاه آن در نظام های حکومتی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
222 مروری بر نظریه های توسعه پایدار روستایی با رویکرد نهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
223 مصایب اجرایی بومی سازی مجازات خدمات عام المنفعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
224 مطالعات زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی در جهت یافتن محل مناسب برای دفن زباله های شهری با استفاده از مدلهای GIS (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
225 مطالعه اثر حفره های دایروی در ضریب تمرکز تنش ورق های آلیاژ حافظه دار با رفتار سوپرالاستیک (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
226 مطالعه تاثیر پیش تیمار و غلظت های مختلف هورمونی بر توانایی کالوس زایی اندام های زایشی در خیار (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
227 مطالعه تاثیرات ماده موثره ژرانیول بر بافت ریه در موش صحرایى نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
228 مطالعه تاثیرات ماده موثره گیاه دارچین بر میزان آنزیم های کبدی در موش سوری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
229 مطالعه تطبیقی جرم تجاوز به عنف از منظرفقه امامیه، حقوق کیفری ایران و انگلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
230 مطالعه تغییرات بافت شناسی ایجاد شده توسط عصاره آبی گل محمدی بر روی گابلت سل های ژژنوم روده موش صحرایی بالغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
231 مطالعه خواص اپتیکی بلور لانتانیم کرومیت با استفاده از اصول اولیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
232 مطالعه ساختار الکترونی بلور پروسکایت SrTiO3 در فاز پاراالکتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
233 مطالعه کیفیت خاک زیر اشکوب گونه مرتعی Calligonum bungei (مطالعه موردی: استان یزد، مراتع هرابرجان) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
234 مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10.0) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
235 مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
236 مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت پانکراس متعاقب تزریق داخل صفاقى در موش صحرایى نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
237 مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت کلیه موش نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
238 مفهوم شناسی گردشگری سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
239 مقایسه اثر استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی در دوره اول و کل دوره پرورش بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
240 مقایسه تاثیر دوزهای مختلف نانو ذرات اکسید روی بر میزان آنزیم کراتین فسفوکیناز در موش صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
241 مقایسه سطح تحمل به تنش خشکی در چهار رقم تجاری کلزا( Brassica Napus L.) در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
242 مقایسه کارکردهای اجرایی-عصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
243 مقایسه ی پیش بینی مدل های خطی و غیرخطی برای قیمت سهام صنایع دارویی بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
244 مکانیابی محل دفن پسماند شهرسقز در هنگام مخاطرات طبیعی با استفاده از منطق بولین و فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
245 منظم سازی آرنولدی تیخونوف درحل معادلات انتگرالی فردهلم نوع اول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
246 مولفه های فرمانده الگو از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
247 نظارت مردم برزمامداران ازدیدگاه نهج البلاغه (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
248 نقش توریسم شهری در توسعه استرتژیک شهر اراک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
249 نگرشی براصالت طراحی معماری در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
250 واکاوی روند بارش زمستانه ایران زمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
251 واکاوی روند بارش شش دهه گذشته ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
252 واکاوی گونه بارش های زاهدان با هدف مدیریت خشکسالی و سیلاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
253 یک روش ساخت توپولوژی مبتنی بر مجموعه حاکم متصل در شبکه های حسگر بیسیم(الگوریتم قاصدک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
254 یکپارچگی سیستمهای مدیریتی از طریق نرم افزار سیستمهای یکپارچه مدیریت (نسیم) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت