دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی

دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی  استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی

Dr. Azizolah Ibarahimi

استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی قسمت های هوایی روغن فرار گیاه بومادران بر برخی باکتری های گرم مثبت جدا شده از اورام پستان گاو در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 3
2 تاثیر کلرهگزیدین بر بیوفیلم برخی باکتریهای بیمار‏ی‏‏زای انسانی جدا شده از عفونت های بیمارستانی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 14
3 کاربرد مدفوع طیور بالغ در پیشگیری از سالمونلوز جوجه های بومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 7، شماره: 4