دکتر لطفعلی عاقلی

دکتر لطفعلی عاقلی دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر لطفعلی عاقلی

Dr. Lotfali Agheli

دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات نظامی گری بر فقر و بی عدالتی در آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 2
3 الگو سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
4 الگوهای قیمت گذاری مسکن (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
6 Health Shock Indicators in Developing Countries: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
7 برآورد اثر عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانکها اسلامی (در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 58
8 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
9 بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 9
10 بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 25، شماره: 2
11 بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
12 پیشنهاد رویکرد مناسب جهت ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری های همه گیر: مطالعه موردی بیماری کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
13 تاثیر سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 3، شماره: 9
14 تاثیر کمک های رسمی توسعه ای بر بروندادهای آموزشی در کشورهای منتخب منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 1، شماره: 4
15 تاثیر کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه انسانی در کشورهای کمتر توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 2
16 تحلیل بهره وری نیروی کار در معادن ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 4
17 تحلیلی بر پیامدهای اقتصادی کووید-۱۹ و کارکرد بسته های مالی دولت ها در مدیریت آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 1
18 تحلیلی بر روند اشتغال در مناطق روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 1
19 تخمین منافع سلامت ناشی از بهبود سوخت نیروگاه حرارتی منتظر قائم با استفاده از SIMPACTS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 24
20 تمرکززدایی (از منظر اقتصاد شهری) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
21 توابع توزیع احتمال (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
22 رابطه بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران وبیدگل (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
23 رفتار مصرف کننده (شامل مفاهیم منحنی درآمد مصرف، منحنی انگل، منحنی قیمت مصرف ,نرخ نهایی جایگزینی) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
24 عوامل موثر بر بهره وری سرمایه در بخش معدن ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 5، شماره: 18
25 قیمت، تعادل و انواع آن(تعادل ایستا،تعادل پویا، تعادل بلندمدت، تعادل جزئی، تعادل کوتاه مدت ) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
26 مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
27 مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 4
28 مطلوبیت و مفاهیم مرتبط (مطلوبیت انتظاری، مطلوبیت متوسط، مطلوبیت نهایی، تابع مطلوبیت و تابع مطلوبیت استون -گیری) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyzing Manganese Trade Structure in the World (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
2 اثربخشی دولت و عملکرد زیست محیطی، یک تحلیل مقطعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
3 ENVIRONMENTAL POLLUTION FROM MARITIME TRANSPORTATION AND AIR TRANSPORTATION: CASE STUDY IN IRAN (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 بررسی اعمال هزینه های آلودگی و استهلاک منابع در تولید ملی سبز (GNPGREEN) و اثر اقتصاد باز بر تولید ملی سبز در ایران (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
5 بهره وری آب در اقتصاد ایران: نقش قیمت و عوامل غیر قیمتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
6 بیمارستان های سبز: تجربه های جهانی وعملکردایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 پاندمی کرونا و سه گانه اشتغال، تحصیل و سلامت دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
8 تاثیر توسعه اقتصادی-اجتماعی بر ردپای بوم شناسی در کشورهای منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
9 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، قیمت، مصرف و سرمایهگذاری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
10 تحلیل سرمایه گذاری دولت در امور تولیدی بر رشد اقتصادی ایران (رویکرد بخشی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
11 تحلیل مبادله ریسک و بازدهی تحت قراردادهای مبادله ای و مشارکتی و دلالت های اشتغال زایی آنها (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
12 تحلیلی بر شدت تخلیه معادن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
13 تخمین تابع عرضه سپرده های قرض الحسنه در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
14 جایگزینی بین سوختی و شدت آلایندگی در نیروگاه های حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
15 ساختار صنعت دارویی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
16 سنجش پایداری توسعه در ایران با مدل فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
17 شاخص های جهش علمی در حوزه اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 صید و مالکیت آبزیان در چارچوب قواعد فقهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سلامت،فقه و حقوق
19 کارکرد نهاد وقف در اسلام و تجربه موقوفات در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
20 مصرف خمس و زکات برای مبارزه با کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
21 مطالعه تطبیقی قیمت گذاری درفرودگاه ها:مورد انگلستان، مالزی وایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
22 مطالعه رابطه بین رانت معادن و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
23 وضعیت توزیع هزینه های سلامت در ایران به نفع فقرا است یا ثروتمندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل