دکتر مهدی ذوالفقاری

دکتر مهدی ذوالفقاری دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان

دکتر مهدی ذوالفقاری

Dr. Associate ProDr Mehdi Zulfaqari

دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افراط گرایی فرقه ای در پاکستان و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
2 الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 78
3 بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
4 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 23
5 بررسی مقایسه ای سرمایههای روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه(با استفاده از نظریه بوردیو) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 4
6 تاثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 2
7 تأثیر دیپلماسی میانجیگری عمان بر نظام امنیتی منطقه ی خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 3
8 تبیین رابطه هویت اسلامی و سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با روش تحلیل اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 24
9 دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 10
10 شکاف دین و دولت و بی ثباتی سیاسی عصر مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 3، شماره: 1
11 مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری های اثباتی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
12 مطالعه تطبیقی واقع گرایی از دیدگاه والتز و فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 23
13 نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انقلاب در جنگ های نوین مطالعه موردی جنگ لیزری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
2 بررسی الگوهای توسعه در ایران و مالزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
3 تحلیل روانشناسانه عملیات فریب (مطالعه موردی فریب نظامی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
4 روانشناسی ادارکی (مطالعه موردی جنگ روانی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 ریشه های اقتصادی شکل گیری اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد