دکتر ثریا ضیایی

دکتر ثریا ضیایی استادیار،کتابداری و اطلاع رسانی

دکتر ثریا ضیایی

Dr. Soraya Ziaei

استادیار،کتابداری و اطلاع رسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 میزان اثربخشی دوره های آموزشی برای کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 1
2 An Evaluation of the Library Service Quality by Six-Sigma Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
3 آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 3
4 آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به "مقالات متا استناد" توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 4
5 آینده پژوهی سازماندهی دانش: شناسایی نیروهای پیشران، چالش ها، راهکارها و خلاها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
6 ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع شناسی و دانش شناسی به شیوه گارتنر در سازمان ها و کتابخانه ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 8، شماره: 30
7 ارتقای خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تاکید بر مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 9، شماره: 2
8 ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
9 ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز از نظر کاربران بر اساس مدل لایب کوال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 3، شماره: 3
10 الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه‌های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
11 الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
12 امکانسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
13 ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه (دریافت مقاله) نشریه علمی تخصصی ادکا دوره: 3، شماره: 1
14 بخش بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن ها و مدل RFM با ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره و داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 16
15 بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 30
16 بررسی تاثیر عوامل محیطی و فردی بر توانمندسازی استادان و کارکنان حوزه های علمیه شهر تبریز در اشتراک دانش آنلاین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 8، شماره: 29
17 بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش کتابداران به خلق و اشتراک دانش در کتابخانه های عمومی استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 8، شماره: 31
18 بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم (دوره اول متوسطه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 6، شماره: 3
21 بررسی وضعیت مطالعه غیر درسی در مدارس علمیه خواهران مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 6، شماره: 1
22 برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
23 تاثیر اطلاعات نامطمئن بر تصمیم گیری کاربران در بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 7، شماره: 3
24 تاثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود د رکتابخانه های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
25 تاثیر خدمات سنتی و الکترونیکی کتابخانه های عمومی بر میزان رضایتمندی کاربران مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 3
26 تاثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 3
27 تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفه اسلامی در پایگاه اطلاعاتی وب. آو. ساینس. طی سال های 2007- 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 73
28 تحلیل سرفصل‌های جدید علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر مبنای شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو (SEO ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
29 تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مولفه های مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 32
30 خدمات کتابخانه ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 1
31 رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
32 رسانه های نوین در اطلاع یابی پژوهش های علوم اسلامی: مورد پژوهی در حوزه های علمیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 29
33 روابط پیدا و پنهان پژوهش های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم استنادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
34 ساختار فکری دانش در حوزه کتابخانه دیجیتال: مطالعه هم واژگانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
35 سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 3، شماره: 1
36 سنجش تاثیر عوامل انگیزشی بر تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان آرشیو ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 6، شماره: 1
37 شناسایی ابعاد فرهنگ سازمانی موثر بر انگیزش شغلی در کتابخانه های عمومی ایران: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 2
38 شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
39 شناسایی متغیرهای فرایند تعامل در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین به روش پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 35
40 شناسایی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اقتصادی جامعه از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 1
41 طراحی الگوی شایستگی مدیران کتابخانه های عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 8، شماره: 30
42 طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 4
43 عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
44 فراترکیب اشتراک دانش و رهبری تحول آفرین در ایجاد نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 7، شماره: 4
45 کاربرد واقعیت افزوده در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 1
46 مدیریت کلان داده مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاه های سطح اول ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 1
47 مروری بر شاخص های مهم علم سنجی (هم استنادی و هم واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص ها در تحلیل تولیدهای علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 8
48 مطالعه تاثیر شخصیت و ویژگی های موقعیتی بر نگرش به اشتراک گذاری دانش در کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 19
49 مطالعه رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی با میزان آسیب های اسکلتی- عضلانی کتابداران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 29
50 مطالعه رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 2
51 مطالعه عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه آزاد در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 3
52 مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط کاربر نرم افزار آموزش مجازی(LMS) دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 2
53 مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 53
54 میزان استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی با فصلنامه تحقیقات اطلاع-رسانی و کتابخانه‌های عمومی طی سال‌های 1397-1388 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 6، شماره: 2
55 نظریه اقناع رسانه‌ای و بازنمایی آن در عملکرد اطلاعاتی کتابخانه‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتضائات دسترسی کودکان به کتابخانه های عمومی ؛ رهیافت حقوقی (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها
2 بررسی اثر آموزش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کتابداران کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
3 بررسی تأثیر متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی بر تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانیمطالعه موردی: کتابخانه های استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
4 بررسی تحلیلی چالش های آموزش و ترویج مهارت های شهروندی با تمرکز بر کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
5 بررسی تولیدات علمی حوزه مدیریت استراتژیک در پایگاه آی.اس.آی بین سالهای 2007-2016 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
6 بررسی عوامل تأثیرگذار در نگرش به مدیریت و اشتراک دانش مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
7 بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان تبریززیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
8 بررسی عوامل موثر در آموزش مجازی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دوران کوید۱۹ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
9 بررسی میزان استفاده از ابزارهای وب 2 در اشتراک دانش و آموزش توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
10 بررسی میزان گرایش به پژوهش در کتابداران شاغل کتابخانه های عمومی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
11 بررسی ویژگیها و چالشهای کتابخانه های مدرن در معماری نوین شهری باتوجه به فناوریهای عصر جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
12 تاریخ و تاریخ گرایی در علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
13 تبیین مفهوم هزینه - سودمندی در کتابخانه ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
14 تدوین برنامه راهبردی مدیریت بحران در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
15 توسعه عادات و مهارتهای مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه در چشم انداز1404 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
16 کاربرد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی شهرستان رشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
17 کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
18 کارکرد نقشه مفهومی در مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
19 کتابخانه های آموزشگاهی: ضرورت ها ، چالشها و فرصتها(با استفاده از تجارب بین المللی) (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
20 کتابهای مناسب غیردرسی همخوان با کتابهای درسی علوم تجربی دبستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
21 مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در کتابخانه ها؛ مدیران فردا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
22 مطالعه ی تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت آموزش و یادگیری از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
23 مقایسه میزان استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی با فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی طی سال های 1387 تا 1396 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
24 نقش استانداردسازی فناوریها در توسعه اقتصاد دیجیتال جوامع اطلاعاتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت
25 نقش عادات و مهارتهای مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
26 نقش مدیریت دانش در توسعه پارک های علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
27 نقش مدیریت دانش و فناوری های نوین در مدیریت همه گیری کووید ۱۹ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
28 نقش نهادینه شدن اقتصاد اطلاعات در توسعه ملی کشور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم