علی توکلی

 علی توکلی مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی

علی توکلی

Ali Tavakoli

مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.